5. Mojzesova 30:1–20

30  In ko bodo vse te besede prišle nadte, blagoslov+ in prekletstvo,+ ki sem ju položil pred tebe, in si jih boš spet vzel k srcu+ med vsemi narodi, med katere te je razkropil Jehova, tvoj Bog,+  ter se boš vrnil k Jehovu, svojemu Bogu,+ in z vsem svojim srcem in z vso svojo dušo poslušal njegov glas v vsem, kar ti danes zapovedujem, ti in tvoji sinovi,+  bo Jehova, tvoj Bog, privedel nazaj tvoje ujetnike+ in se te usmilil+ ter te spet zbral izmed vseh ljudstev, med katera te je razkropil Jehova, tvoj Bog.+  Tudi če bi bili tvoji razkropljenci na koncu neba, te bo Jehova, tvoj Bog, zbral in te vzel od tam.+  Jehova, tvoj Bog, te bo privedel v deželo, ki so si jo vzeli v last tvoji očetje, in jo boš zavzel, on pa ti bo storil dobro in te pomnožil bolj kakor tvoje očete.+  Jehova, tvoj Bog, bo obrezal tvoje srce+ in srce tvojega potomstva,+ da boš ljubil Jehova, svojega Boga, z vsem svojim srcem in z vso svojo dušo, da boš živel.+  In Jehova, tvoj Bog, bo vsa ta prekletstva poslal nad tvoje sovražnike in tiste, ki te sovražijo in preganjajo.+  Ti pa boš znova poslušal glas Jehova in izpolnjeval vse njegove zapovedi, ki ti jih danes zapovedujem.+  Jehova, tvoj Bog, te bo blagoslovil z obiljem pri vsakem delu tvojih rok,+ pri sadu tvojega telesa, sadu tvoje živine+ in sadu tvoje zemlje,+ tako da boš užival blaginjo.+ Jehova se te bo znova veselil in ti delal dobro, tako kakor se je veselil tvojih praočetov,+ 10  ker boš poslušal glas Jehova, svojega Boga, in izpolnjeval njegove zapovedi in odredbe, zapisane v tej knjigi postave,+ ker se boš vrnil k Jehovu, svojemu Bogu, z vsem svojim srcem in z vso svojo dušo.+ 11  Ta zapoved, ki ti jo danes zapovedujem, zate ni pretežka niti ni daleč od tebe.+ 12  Ni na nebu, da bi moral reči: ‚Kdo se bo za nas povzpel v nebo in nam jo prinesel, da bi jo slišali in po njej ravnali?‘+ 13  Niti ni onstran morja, da bi moral reči: ‚Kdo bo šel za nas na drugo stran morja in nam jo prinesel, da bi jo slišali in po njej ravnali?‘ 14  Kajti beseda je zelo blizu tebe, v tvojih ustih in v tvojem srcu,+ da jo lahko izpolnjuješ.+ 15  Glej, danes polagam predte življenje in dobro, smrt in húdo.+ 16  Če boš poslušal zapovedi Jehova, svojega Boga, ki ti jih danes zapovedujem, in ljubil Jehova, svojega Boga,+ hodil po njegovih poteh ter izpolnjeval njegove zapovedi,+ odredbe in sodne odločbe,+ boš živel+ in se namnožil in Jehova, tvoj Bog, te bo blagoslovil v deželi, v katero greš, da jo zavzameš.+ 17  Če pa se bo tvoje srce odvrnilo in ne boš poslušal,+ temveč se boš pustil zavesti in se boš klanjal drugim bogovom ter jim služil,+ 18  vam danes povem, da boste gotovo uničeni.+ Ne boste podaljšali svojih dni v deželi, v katero greš preko Jordana, da bi jo zavzel. 19  Za priči kličem danes proti vam nebo in zemljo,+ da sem položil predte življenje in smrt,+ blagoslov+ in prekletstvo.+ Izberi si torej življenje, da boš živel,+ ti in tvoje potomstvo,+ 20  s tem da ljubiš Jehova, svojega Boga,+ da poslušaš njegov glas in se ga oklepaš.+ On ti namreč daje življenje in veliko dni,+ da bi lahko živel na zemlji, glede katere je Jehova tvojim praočetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, prisegel, da jim jo bo dal.«+

Opombe