5. Mojzesova 3:1–29

3  Potem smo se odpravili in šli gor po poti proti Bašánu. Tedaj nam je prišel nasproti Og,+ bašánski kralj, z vsem svojim ljudstvom, da bi se bojeval z nami pri Edréiju.+  Zato mi je Jehova rekel: ‚Ne boj se ga,+ ker bom njega, vse njegovo ljudstvo in njegovo deželo izročil v tvoje roke. Z njim stori enako, kakor si storil z amoréjskim kraljem Sihónom,+ ki je prebival v Hešbónu.‘  Tako nam je Jehova, naš Bog, izročil v roke bašánskega kralja Oga in vse njegovo ljudstvo; udarili smo ga, da ni nobeden od njegovih ostal pri življenju.+  Takrat smo zavzeli vsa njegova mesta. Ni bilo mesta, ki jim ga ne bi vzeli – šestdeset mest,+ vso pokrajino Argób,+ Ogovo kraljestvo v Bašánu.+  Vsa ta mesta so bila utrjena z visokim obzidjem, vrati in zapahi. Poleg teh je bilo še zelo veliko naselij.  Vendar smo jih uničili*,+ enako kakor smo storili hešbónskemu kralju Sihónu; uničili* smo vsako mesto, moške, ženske in otroke.+  Vso živino in plen iz mest pa smo vzeli zase.+  Takrat smo vzeli deželo iz rok obeh amoréjskih kraljev+ na jordanskem področju, od doline* Arnóna+ do gore Hêrmon;+  (Sidónci so Hêrmon imenovali Sirjón,+ Amoréjci pa Senír)+ 10  vsa mesta na planoti, ves Gileád in ves Bašán vse do Sálhe+ in Edréija,+ mest Ogovega kraljestva v Bašánu. 11  Bašánski kralj Og je namreč edini preostal od Rafájevcev.+ Glej, ali ni njegov železni mrtvaški oder* v Rábi+ Amónovih sinov? Dolg je devet navadnih komolcev, širok pa štiri. 12  To je dežela, ki smo jo takrat zavzeli. Področje od Aroêrja,+ ki je ob dolini Arnóna, in polovico gileádskega gorovja z njegovimi mesti sem dal Rúbenovcem in Gadovcem.+ 13  Preostali del Gileáda+ in ves Bašán,+ Ogovo kraljestvo, sem dal polovici Manásejevega rodu. Ali se celotna pokrajina Argób,+ ki spada k vsemu Bašánu, ne imenuje dežela Rafájevcev?+ 14  Jaír,+ Manásejev sin, je zavzel vso pokrajino Argób+ vse do meje z Gešuréjci+ in Maahčáni+ in tamkajšnje bašánske vasi poimenoval po svojem imenu, Havót Jaír*,+ kakor se imenujejo še danes. 15  Mahírju+ sem dal Gileád.+ 16  Rúbenovcem+ in Gadovcem pa sem dal deželo od Gileáda+ do doline Arnóna – sredina doline je meja – vse do doline* Jabóka, ki je meja z Amónovimi sinovi,+ 17  in do Arábe z Jordanom in njegovim obrežjem vred, od Kinéreta*+ do morja v Arábi, namreč Slanega morja,+ ob vznožju pobočij Pisge+ proti vzhodu. 18  Takrat sem vam zapovedal: ‚Jehova, vaš Bog, vam je dal to deželo, da jo zavzamete. Vsi vi, pogumni možje, pojdite tja čez oboroženi pred svojimi brati, Izraelovimi sinovi.+ 19  Samo vaše žene, vaši otroci in vaša živina (vem, da imate veliko živine) naj ostanejo v vaših mestih, ki sem vam jih dal,+ 20  dokler Jehova vašim bratom, pa tudi vam, ne nakloni počitka, da bodo tudi oni zavzeli deželo, ki jim jo Jehova, vaš Bog, daje na drugi strani Jordana. Nato se vrnite, vsak na svojo posest, ki sem vam jo dal.‘+ 21  Jozuetu+ sem takrat zapovedal: ‚Tvoje oči so videle vse, kar je Jehova, vaš Bog, storil tema kraljema. Enako bo Jehova storil vsem kraljestvom, v katera boš prišel na oni strani.+ 22  Ne bojte se jih, ker se Jehova, vaš Bog, bojuje za vas.‘+ 23  Tedaj sem Jehova prosil milosti: 24  ‚Vrhovni gospod Jehova, ti si začel svojemu služabniku kazati svojo veličino+ in svojo močno roko.+ Kajti kateri bog v nebesih ali na zemlji opravlja takšna dela kakor ti in tako mogočna dejanja kakor ti?+ 25  Dovoli mi, prosim, da grem čez in vidim to dobro deželo+ onstran Jordana, to lepo gorovje+ in Libanon.‘+ 26  Toda Jehova se je še naprej silno jezil name zaradi vas+ in me ni uslišal. In Jehova mi je rekel: ‚Dovolj! Nikoli več mi ne govori o tem! 27  Pojdi na vrh Pisge+ in povzdigni oči proti zahodu, severu, jugu in vzhodu ter poglej s svojimi očmi, ker čez ta Jordan ne boš šel.+ 28  In za vodja postavi+ Jozueta. Spodbudi ga in utrdi, ker on bo šel tja čez+ na čelu tega ljudstva in po njem bo ljudstvo prejelo v dediščino deželo, ki jo boš videl.‘+ 29  Ves ta čas smo prebivali v dolini nasproti Bet Peórju.+

Opombe

Ali »uničili kot hérem«. Glej opombo k 2Mz 22:20.
Ali »kot hérem smo uničili«.
Glej Dodatek 15.
Ali »sarkofag iz črnega bazalta«. Arabci še danes bazalt imenujejo železo.
»Havót Jaír« pomeni »Jaírova šotorska naselja«.
Glej Dodatek 15.
Zgodnje ime za Galilejsko jezero.