4. Mojzesova 34:1–29

34  Jehova je Mojzesu še rekel:  »Izraelovim sinovom takole zapovej: ‚Prišli boste v kánaansko deželo.+ To je dežela, ki jo boste dobili v dediščino,+ kánaanska dežela s svojimi mejami.+  Vaša južna stran naj se razteza od zinske pustinje ob Edómu+ in vaša južna meja naj na vzhodu teče od konca Slanega morja.+  Meja naj se nato nadaljuje od juga vzpetine Akrabím+ proti Zinu in nato naprej vse do skrajnega konca na jugu Kádeš Barnée.+ Potem naj se obrne proti Hazár Adárju+ in se nadaljuje do Azmóna.  Pri Azmónu naj zavije proti dolini* Egipta+ ter se konča pri Morju*.+  Vaša zahodna meja+ naj bo obala Velikega morja. To naj bo vaša zahodna meja.  Vaša severna meja pa naj bo: od Velikega morja si mejo potegnite do gore Hor*.+  Od gore Hor si mejo potegnite do hamátske meje,+ njena skrajna točka pa naj bo pri Zedádu.+  Meja naj nato teče proti Zifrónu in se konča v Hazár Enánu.+ To naj bo vaša severna meja. 10  Na vzhodu si mejo potegnite od Hazár Enána do Šefáma. 11  Meja naj se nato od Šefáma spusti do Ríble*, vzhodno od Ájina. Od tam pa naj gre naprej do vzhodnega brega Kinéretskega jezera*.+ 12  Meja naj se nato spusti naprej do Jordana in se konča pri Slanem morju.+ To bo vaša dežela+ s svojimi mejami vsenaokrog.‘« 13  Tako je Mojzes Izraelovim sinovom zapovedal: »To je dežela, ki si jo boste z žrebom razdelili v dediščino,+ kakor jo je Jehova zapovedal dati devetim rodovom in polovici rodu.+ 14  Rod Rúbenovih sinov po hišah svojih očetov in rod Gadovih sinov po hišah svojih očetov kakor tudi polovica Manásejevega rodu so si namreč že vzeli svojo dediščino.+ 15  Ta dva rodova in pol rodu so si svojo dediščino že vzeli na področju ob Jordanu, nasproti Jêrihi, na vzhodni strani, kjer vzhaja sonce.«+ 16  Jehova je Mojzesu še rekel: 17  »Imeni mož, ki vam bosta razdelila deželo v dediščino, pa sta: duhovnik Eleázar+ in Nunov sin Jozue.+ 18  Vzemite še po enega kneza iz vsakega rodu, da bodo pomagali razdeliti deželo v dediščino.+ 19  Imena teh mož so: iz Judovega rodu+ Jefunéjev sin Kaleb,+ 20  iz rodu Símeonovih sinov+ Amihúdov sin Šemuél, 21  iz Benjaminovega rodu+ Kislónov sin Elidád, 22  iz rodu Danovih sinov+ knez Bukí, Joglíjev sin, 23  od Jožefovih sinov,+ iz rodu Manásejevih sinov+ knez Haniél, Efódov sin, 24  iz rodu Éfraimovih sinov+ knez Kemuél, Šiftánov sin, 25  iz rodu Zábulonovih sinov+ knez Elizafán, Parnáhov sin, 26  iz rodu Isahárjevih sinov+ knez Paltiél, Azánov sin, 27  iz rodu Áserjevih sinov+ knez Ahihúd, Šelomíjev sin, 28  in iz rodu Néftalijevih sinov+ knez Pedahél, Amihúdov sin.« 29  Tem je Jehova zapovedal, naj Izraelovim sinovom razdelijo v last zemljo v kánaanski deželi.+

Opombe

Glej Dodatek 15.
To je Veliko morje oziroma Sredozemsko morje.
Ni povsem gotovo, za katero goro gre. Mogoče je, da gre za enega od višjih vrhov Libanonskega gorovja.
Gre za Ríblo, ki je ležala na vzhodni meji Kánaana, ne pa za Ríblo v hamátski deželi.
Zgodnje ime za Galilejsko jezero.