4. Mojzesova 33:1–56

33  To so bila potovanja Izraelovih sinov, ki so šli iz egiptovske dežele+ po svojih četah+ in pod vodstvom Mojzesa in Arona.+  Mojzes je po Jehovovem ukazu zapisoval odhodna mesta njihovih potovanj. Njihova potovanja od enega odhodnega mesta do drugega pa so:+  iz Ramesésa+ so se odpravili petnajsti dan prvega meseca.+ Izraelovi sinovi so torej takoj naslednji dan po pashi+ odšli z dvignjeno roko* pred očmi vseh Egipčanov.+  Medtem pa so Egipčani pokopavali tiste med njimi, ki jih je Jehova udaril, namreč vse prvorojence.+ Tako je Jehova sodil njihovim bogovom.+  Izraelovi sinovi so se torej odpravili iz Ramesésa+ in se utaborili v Sukótu.+  Nato so se odpravili iz Sukóta in se utaborili v Etámu,+ ki leži na robu pustinje.  Potem so se odpravili iz Etáma, se obrnili nazaj proti Pi Hahirótu,+ ki leži nasproti Baal Zefónu,+ in se utaborili pred Migdólom.+  Zatem so se odpravili iz Pi Hahiróta in šli po sredi morja+ v pustinjo.+ Naredili so tri dni hoda dolgo pot po etámski pustinji,+ nato pa se utaborili pri Mari.+  Potem so se odpravili iz Mare in prišli v Elím.+ V Elímu pa je bilo dvanajst vodnih izvirov in sedemdeset palm, zato so se tam utaborili. 10  Zatem so se iz Elíma odpravili in se utaborili pri Rdečem morju. 11  Nato so se odpravili od Rdečega morja in se utaborili v sinski pustinji.+ 12  Potem so se odpravili iz sinske pustinje in se utaborili v Dófki. 13  Zatem so se odpravili iz Dófke in se utaborili v Alúšu. 14  Nato so se odpravili iz Alúša in se utaborili v Refidímu.+ Tu pa ni bilo vode, da bi ljudstvo lahko pilo. 15  Potem so se iz Refidíma odpravili in se utaborili v sinajski pustinji.+ 16  Zatem so se odpravili iz sinajske pustinje in se utaborili v Kibrót Taávi.+ 17  Odpravili so se iz Kibrót Taáve in se utaborili v Hazerótu.+ 18  Nato so se odpravili iz Hazeróta in se utaborili v Rítmi. 19  Potem so se odpravili iz Rítme in se utaborili v Rimón Pêrezu. 20  Zatem so se odpravili iz Rimón Pêreza in se utaborili v Líbni. 21  Odpravili so se iz Líbne in se utaborili v Rísi. 22  Nato so se odpravili iz Ríse in se utaborili v Keheláti. 23  Potem so se odpravili iz Keheláte in se utaborili pri gori Šéfer. 24  Zatem so se odpravili od gore Šéfer in se utaborili+ v Harádi. 25  Odpravili so se iz Haráde in se utaborili v Makhelótu. 26  Nato so se odpravili+ iz Makhelóta in se utaborili v Táhatu. 27  Potem so se odpravili iz Táhata in se utaborili v Tárahu. 28  Zatem so se odpravili iz Táraha in se utaborili v Mítki. 29  Odpravili so se iz Mítke in se utaborili v Hašmóni. 30  Nato so se odpravili iz Hašmóne in se utaborili v Moserótu. 31  Potem so se odpravili iz Moseróta in se utaborili v Bené Jaakánu.+ 32  Zatem so se odpravili iz Bené Jaakána in se utaborili v Hor Gidgádu. 33  Odpravili so se iz Hor Gidgáda in se utaborili v Jotbáti.+ 34  Nato so se odpravili iz Jotbáte in se utaborili v Abróni. 35  Potem so se odpravili iz Abróne in se utaborili v Ezjón Géberju.+ 36  Zatem so se odpravili iz Ezjón Géberja in se utaborili v zinski pustinji,+ in sicer v Kádešu. 37  Odpravili so se iz Kádeša in se utaborili pri gori Hor,+ na meji edómske dežele. 38  Tedaj je duhovnik Aron po Jehovovem ukazu šel na goro Hor in tam umrl v štiridesetem letu po izhodu Izraelovih sinov iz egiptovske dežele, prvi dan petega meseca.+ 39  Aron je umrl na gori Hor v starosti sto triindvajset let. 40  O tem, da prihajajo Izraelovi sinovi, je slišal Kanaánec, arádski kralj,+ ki je prebival v Négebu+ v kánaanski deželi. 41  Čez čas so se odpravili od gore Hor+ in se utaborili v Zalmóni. 42  Nato so se odpravili iz Zalmóne in se utaborili v Punónu. 43  Potem so se odpravili iz Punóna in se utaborili v Obótu.+ 44  Zatem so se odpravili iz Obóta in se utaborili v Ijé Abarímu*, na moábski meji.+ 45  Odpravili so se iz Ijíma in se utaborili v Dibón Gadu.+ 46  Nato so se odpravili iz Dibón Gada in se utaborili v Almón Diblatájimu. 47  Potem so se odpravili iz Almón Diblatájima+ in se utaborili na abarímskih gorah,+ pred Nébom.+ 48  Nazadnje so se odpravili z abarímskih gor in se utaborili na moábskih sušnih ravnicah+ ob Jordanu nasproti Jêrihi. 49  Ob Jordanu so taborili od Bet Ješimóta+ do Abél Šitíma+ na moábskih sušnih ravnicah. 50  Na moábskih sušnih ravnicah ob Jordanu nasproti Jêrihi+ je Jehova Mojzesu naročil: 51  »Govori z Izraelovimi sinovi in jim reci: ‚Šli boste čez Jordan v kánaansko deželo.+ 52  Pred seboj preženite vse prebivalce dežele, podrite vse njihove kamnite kipe,+ uničite vse njihove ulite podobe+ in porušite vse njihove svete višave.+ 53  Zavzemite deželo in prebivajte v njej. Vam bom namreč dal to deželo v last.+ 54  Z žrebom+ si razdelite deželo v dediščino glede na svoje rodbine.+ Številnejši povečaj dediščino, maloštevilni pa jo zmanjšaj.+ Tja, kamor bo kateri rodbini padel žreb, tam bo njeno.+ Zemljo si razdelite po rodovih svojih očetov.+ 55  Če pa ne boste hoteli pregnati prebivalcev dežele pred seboj,+ bodo tisti, ki jih boste pustili, postali bodice v vaših očeh in trni v vaših bokih. Napadali vas bodo v deželi, v kateri boste prebivali.+ 56  In kar sem mislil storiti njim, bom storil vam.‘«+

Opombe

»Z dvignjeno roko« pomeni energično, zmagoslavno, pogumno.
Dobesedno »Ijím (ruševine) Abaríma«. V 45. vrstici s skrajšanim imenom Ijím.