4. Mojzesova 31:1–54

31  Jehova je nato Mojzesu rekel:  »Maščuj+ se nad Madijánci+ za Izraelove sinove. Zatem pa boš pridružen svojim praočetom.«+  Tako je Mojzes ljudstvu dejal: »Pripravite izmed sebe može za boj, da napadejo Madiján in izvršijo nad Madijánom Jehovovo maščevanje.+  Iz vseh Izraelovih rodov pošljite v vojsko po tisoč iz vsakega rodu.«  Tako je bilo izmed Izraelovih tisočev+ iz vsakega rodu določenih po tisoč, skupaj dvanajst tisoč pripravljenih za boj.+  Zatem jih je Mojzes poslal po tisoč iz vsakega rodu v vojno in z njimi Pinehasa,+ sina duhovnika Eleázarja. Pinehas je bil odgovoren za sveti pribor in trobenti+ za pozivanje.  Šli so torej v vojno proti Madijánu, kakor je Jehova zapovedal Mojzesu, in pobili vse moške.+  Med temi, ki so jih pobili, so bili tudi madijánski kralji, namreč Eví, Rékem, Zur, Hur in Réba, pet madijánskih kraljev.+ Z mečem so ubili tudi Beórjevega sina Balaama.+  Toda Madijánke in njihove otroke so Izraelovi sinovi odpeljali kot ujetnike.+ Prav tako so uplenili vse njihove domače živali, vso njihovo živino in vse njihovo imetje. 10  Vsa njihova mesta, v katerih so prebivali, in vse njihove ograjene tabore so sežgali z ognjem.+ 11  Pobrali so ves plen,+ vse, kar so naropali, tako ljudi kot domače živali. 12  Ujetnike, plen, vse, kar so naropali, so pripeljali k Mojzesu, duhovniku Eleázarju in zboru Izraelovih sinov v tabor na moábskih sušnih ravnicah+ ob Jordanu nasproti Jêrihi. 13  Mojzes, duhovnik Eleázar in vsi knezi zbora pa so jim šli iz tabora naproti. 14  In Mojzes se je razjezil na vojne poveljnike,+ na tisočnike in stotnike, ki so se vračali z vojaškega pohoda. 15  Rekel jim je: »Mar ste pustili pri življenju vse ženske?+ 16  Glejte, prav one so tiste, ki so po Balaamovi besedi navedle Izraelove sinove, da so bili nezvesti+ Jehovu v zadevi pri Peórju,+ tako da je nad Jehovov zbor prišla šiba.+ 17  Pobijte zdaj vse dečke med otroki in vse ženske, ki so že spolno občevale z moškim.+ 18  Pri življenju pa ohranite vsa dekleta, ki še niso spala z moškim.+ 19  Vi pa se za sedem dni utaborite zunaj tabora. Vsak, ki je koga* ubil,+ in vsak, ki se je dotaknil koga od ubitih,+ naj se tretji in sedmi dan očisti,+ vi in vaše ujetnice. 20  Vsako oblačilo, vsak predmet iz kože, vse, kar je narejeno iz kozje dlake, in vsak lesen predmet si očistite od greha.«+ 21  Duhovnik Eleázar je nato vojakom, ki so se bojevali, rekel: »To je zakonska odredba, ki jo je Jehova zapovedal Mojzesu: 22  ‚Samo zlato, srebro, baker, železo, kositer in svinec, 23  vse, kar prenese ogenj,+ dajte skozi ogenj, in bo čisto. Vendar je to treba še očistiti z očiščevalno vodo.+ Vse, kar ne prenese ognja, pa dajte skozi vodo.+ 24  Sedmi dan si operite oblačila, in boste čisti. Potem smete priti v tabor.‘«+ 25  Jehova pa je Mojzesu rekel: 26  »Skupaj z duhovnikom Eleázarjem in družinskimi poglavarji zbora preštej ves plen, ujete ljudi in domače živali. 27  Nato pa plen razdeli na dva dela: med te, ki so šli na pohod in sodelovali v boju, ter med ves ostali zbor.+ 28  Od bojevnikov, ki so šli na pohod, vzemi davek+ za Jehova, in to po eno dušo od petsto, od ljudi, od goveda, od oslov in od drobnice. 29  Vzemite ga od njihove polovice in ga dajte duhovniku Eleázarju kot prispevek Jehovu.+ 30  Od polovice, ki jo dobijo Izraelovi sinovi, pa vzemi po eno dušo od petdeset, od ljudi, od goveda, od oslov, od drobnice, od vsake vrste domačih živali, in to izroči levitom,+ ki skrbijo za dolžnosti, povezane z Jehovovim svetim šotorom.«+ 31  Mojzes in duhovnik Eleázar sta storila tako, kakor je Jehova zapovedal Mojzesu. 32  Tega, kar je ostalo od plena, katerega je naropalo ljudstvo, ki je šlo na pohod, je bilo šeststo petinsedemdeset tisoč glav drobnice, 33  dvainsedemdeset tisoč glav goveda in 34  enainšestdeset tisoč oslov. 35  Vseh človeških duš,+ žensk, ki še niso spale z moškim,+ vseh duš je bilo dvaintrideset tisoč. 36  Polovica, ki so jo v delež dobili možje, ki so šli na pohod, je znašala tristo sedemintrideset tisoč petsto glav drobnice. 37  Davek+ za Jehova od drobnice pa je znašal šeststo petinsedemdeset glav. 38  Goveda je bilo šestintrideset tisoč glav in davek nanje za Jehova je znašal dvainsedemdeset glav. 39  Oslov je bilo trideset tisoč petsto in davek nanje za Jehova je znašal enainšestdeset glav. 40  Človeških duš je bilo šestnajst tisoč in davek nanje za Jehova je znašal dvaintrideset duš. 41  Mojzes je nato davek izročil duhovniku Eleázarju kot prispevek Jehovu,+ tako kakor je Jehova zapovedal Mojzesu.+ 42  Polovica, ki so jo dobili Izraelovi sinovi in jo je Mojzes ločil od tiste, ki so jo dobili možje, ki so se vojskovali, pa je obsegala: 43  polovica torej, ki jo je dobil zbor, je znašala tristo sedemintrideset tisoč petsto glav drobnice, 44  šestintrideset tisoč glav goveda, 45  trideset tisoč petsto oslov 46  in šestnajst tisoč človeških duš. 47  Nato je Mojzes od te polovice, ki so jo dobili Izraelovi sinovi, vzel po eno dušo od petdeset, tako od ljudi kot od domačih živali, in to izročil levitom,+ ki skrbijo za dolžnosti,+ povezane z Jehovovim svetim šotorom, tako kakor je Jehova zapovedal Mojzesu. 48  Tedaj so k Mojzesu pristopili poveljniki čet,+ tisočniki in stotniki,+ 49  in mu rekli: »Tvoji služabniki so prešteli vojake, ki so pod našim poveljstvom, in niti eden ne manjka.+ 50  Zato prinesimo v daritev Jehovu,+ kar je kdo našel: zlatnino, nanožnice, zapestnice, pečatne prstane,+ uhane in ženski nakit,+ da bi se opravila poravnava za naše duše pred Jehovom.« 51  Mojzes in duhovnik Eleázar sta torej sprejela od njih zlato,+ ves ta nakit. 52  Vsega prispevanega zlata, ki so ga tisočniki in stotniki prispevali Jehovu, je bilo šestnajst tisoč sedemsto petdeset šeklov. 53  Vsak vojak pa je od plena dobil svoj delež.+ 54  Mojzes in duhovnik Eleázar sta od tisočnikov in stotnikov sprejela zlato in ga nesla v shodni šotor kot spomin+ za Izraelove sinove pred Jehovom.

Opombe

Dobesedno »kako dušo«.