4. Mojzesova 21:1–35

21  Ko pa je Kanaánec, arádski kralj,+ ki je prebival v Négebu,+ slišal, da po atarímski poti prihaja Izrael, se je začel z Izraelci bojevati in je nekatere izmed njih odvedel kot ujetnike.  Tedaj se je Izrael Jehovu zaobljubil:+ »Če mi boš res hotel dati to ljudstvo v roke, bom uničil njegova mesta*+  Jehova je Izraelov glas uslišal in mu izročil Kanaánce. Tako so Izraelci uničili* nje in njihova mesta. Zato so tisti kraj poimenovali Hórma*.+  Ko so od gore Hor+ potovanje nadaljevali po poti, ki vodi proti Rdečemu morju, da bi obšli edómsko deželo,+ se je ljudstvu zaradi poti duša utrudila.  Ljudstvo je govorilo proti Bogu+ in Mojzesu:+ »Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta? Da bi pomrli v tej pustinji?+ Saj tukaj ni ne kruha ne vode+ in naši duši se že gnusi tisti bedni kruh.«+  Zato je Jehova poslal med ljudstvo strupene kače,+ in te so pikale ljudi, tako da jih je veliko iz izraelskega ljudstva pomrlo.+  Nazadnje je ljudstvo prišlo k Mojzesu in dejalo: »Grešili smo,+ ker smo govorili proti Jehovu in proti tebi. Prosi za nas Jehova, da kače odstrani.«+ In Mojzes je prosil za ljudstvo.+  Tedaj je Jehova Mojzesu rekel: »Naredi si strupeno kačo in jo namesti na drog. Pogleda naj jo vsak, ki ga piči kača, in bo ostal živ.«+  Mojzes je takoj naredil bakreno kačo+ in jo namestil na drog.+ Če je torej koga pičila kača in je ta uprl pogled+ v bakreno kačo, je ostal živ.+ 10  Zatem so se Izraelovi sinovi odpravili na pot in se utaborili v Obótu.+ 11  Nato so se iz Obóta odpravili naprej in se utaborili v Ijé Abarímu,+ v pustinji, ki leži nasproti Moábu, proti vzhodu. 12  Od tam so šli naprej in se utaborili v dolini* Zêreda.+ 13  Od tam pa so se odpravili naprej in se utaborili na področju Arnóna+ v pustinji, ki se razteza od amoréjske meje. Arnón je namreč moábska meja med Moábom in Amoréjci. 14  Zato je v knjigi Jehovovih vojn zapisano: »Vahéb v Súfi, pritoki* Arnóna 15  in ustje pritokov, ki sega do Ara,+ in se naslanja na moábsko mejo.« 16  Od tam so šli v Beêr.+ To je vodnjak, o katerem je Jehova Mojzesu rekel: »Zberi ljudstvo, da jim dam vode.«+ 17  Takrat je Izrael zapel to pesem:+»Naj privre iz tebe, o vodnjak! Odgovorite mu s pesmijo! 18  Vodnjak so izkopali knezi. Dostojanstveniki ljudstva so ga izsekalis poveljniško palico,+ s svojimi palicami.« Nato so iz pustinje šli v Matáno, 19  iz Matáne v Nahaliél, iz Nahaliéla v Bamót,+ 20  iz Bamóta pa v dolino, ki leži na moábskih poljanah+ ob vrhu Pisge,+ ki se dviga nad Ješimónom*.+ 21  Tedaj je Izrael poslal sle amoréjskemu kralju Sihónu+ in mu rekel: 22  »Dovoli mi, da grem skozi tvojo deželo. Ne bomo zavili na polja ali v vinograde. Ne bomo pili vode iz vodnjakov. Šli bomo po kraljevi poti, vse dokler ne prečkamo tvojega ozemlja.«+ 23  Toda Sihón ni dovolil Izraelu, da bi prečkal njegovo ozemlje,+ temveč je zbral vse svoje ljudstvo in šel Izraelu nasproti v pustinjo. Prišel je v Jáhaz+ in se spustil v boj z Izraelom. 24  Tedaj ga je Izrael udaril z ostrino meča+ in zavzel njegovo deželo+ od Arnóna+ do Jabóka,+ tja do Amónovih sinov; Jazêr+ je meja Amónovih sinov.+ 25  Tako je Izrael zavzel vsa ta mesta in se naselil v vseh amoréjskih mestih,+ v Hešbónu+ in vseh njemu podrejenih mestih. 26  Hešbón je bilo namreč mesto amoréjskega kralja Sihóna,+ ki se je predtem bojeval z moábskim kraljem in mu vzel iz rok vso deželo do Arnóna.+ 27  Zato tisti, ki pripovedujejo porogljive verze, pravijo:»Pridite v Hešbón.Naj se zgradi in utrdi Sihónovo mesto. 28  Zakaj ogenj je planil iz Hešbóna,+ plamen iz Sihónovega mesta.Požrl je Ar+ Moáb, gospodarje arnónskih višav. 29  Gorje ti, Moáb! Izginilo boš, o ljudstvo Kémoša!+Iz svojih sinov bo naredil ubežnike in svoje hčere bo izročil v ujetništvo amoréjskemu kralju Sihónu. 30  Zato udarimo nanje.Hešbón bo pokončan vse do Dibóna,+ženske vse do Nófaha, moški vse do Médebe.«+ 31  Tako se je Izrael naselil v amoréjski deželi.+ 32  Mojzes je nato dal ogledati Jazêr.+ Zavzeli so njemu podrejena mesta in pregnali Amoréjce, ki so bili tam.+ 33  Zatem so se odpravili in šli gor po poti proti Bašánu.+ Tedaj jim je prišel nasproti Og,+ bašánski kralj, z vsem svojim ljudstvom, da bi se bojeval pri Edréiju.+ 34  Tedaj je Jehova Mojzesu rekel: »Ne boj se ga,+ ker bom njega, vse njegovo ljudstvo in njegovo deželo izročil v tvoje roke.+ Z njim stori enako, kakor si storil z amoréjskim kraljem Sihónom, ki je prebival v Hešbónu.«+ 35  Udarili so torej njega, njegove sinove in vse njegovo ljudstvo, da ni nobeden od njegovih ostal pri življenju;+ in zavzeli so njegovo deželo.+

Opombe

Ali »bodo njegova mesta postala hérem«. Glej opombo k 2Mz 22:20.
Ali »uničili kot hérem«.
»Hórma« pomeni »kraj, odrejen za uničenje«.
Glej Dodatek 15.
Glej Dodatek 15.
Ali »pustinjo«.