4. Mojzesova 2:1–34

2  Nato je Jehova govoril z Mojzesom in Aronom ter jima rekel:  »Izraelovi sinovi naj se utaborijo vsak glede na svoj trirodovni oddelek,+ pod znamenjem hiše svojih očetov. Utaborijo naj se okrog shodnega šotora, obrnjeni proti njemu.  Na vzhodni strani, kjer vzhaja sonce, naj tabori trirodovni oddelek Judovega tabora po svojih četah. Knez Judovih sinov pa je Nahšón,+ Aminadábov sin.  Glede na popis šteje njegova vojska štiriinsedemdeset tisoč šeststo mož.+  Poleg njega naj tabori Isahárjev+ rod. Knez Isahárjevih sinov pa je Netanél,+ Zuárjev sin.  Glede na popis šteje njegova vojska štiriinpetdeset tisoč štiristo mož.+  In potem še Zábulonov rod. Knez Zábulonovih sinov pa je Eliáb,+ Helónov sin.  Glede na popis šteje njegova vojska sedeminpetdeset tisoč štiristo mož.+  Vseh popisanih v Judovem taboru, po njihovih četah, je sto šestinosemdeset tisoč štiristo. Ti naj se odpravijo na pot prvi.+ 10  Na južni strani naj bo trirodovni oddelek Rúbenovega+ tabora po svojih četah. Knez Rúbenovih sinov pa je Elizúr,+ Šedeúrjev sin. 11  Glede na popis šteje njegova vojska šestinštirideset tisoč petsto mož.+ 12  Poleg njega naj tabori Símeonov rod. Knez Símeonovih sinov pa je Šelumiél,+ Zurišadájev sin. 13  Glede na popis šteje njegova vojska devetinpetdeset tisoč tristo mož.+ 14  In potem še Gadov rod. Knez Gadovih sinov pa je Eljasáf,+ Reguélov sin. 15  Glede na popis šteje njegova vojska petinštirideset tisoč šeststo petdeset mož.+ 16  Vseh popisanih v Rúbenovem taboru, po njihovih četah, je sto enainpetdeset tisoč štiristo petdeset. Ti naj se odpravijo na pot drugi.+ 17  Kadar se bo shodni šotor+ odpravil na pot, naj bo sredi taborov Lévijev+ tabor. Tako kakor taborijo, naj se tudi odpravijo na pot,+ vsak na svojem mestu, glede na svoj trirodovni oddelek. 18  Na zahodni strani naj bo trirodovni oddelek Éfraimovega+ tabora po svojih četah. Knez Éfraimovih sinov pa je Elišamá,+ Amihúdov sin. 19  Glede na popis šteje njegova vojska štirideset tisoč petsto mož.+ 20  Poleg njega naj bo Manásejev+ rod. Knez Manásejevih sinov pa je Gamliél,+ Pedazúrjev sin. 21  Glede na popis šteje njegova vojska dvaintrideset tisoč dvesto mož.+ 22  In potem še Benjaminov+ rod. Knez Benjaminovih sinov pa je Abidán,+ Gideoníjev sin. 23  Glede na popis šteje njegova vojska petintrideset tisoč štiristo mož.+ 24  Vseh popisanih v Éfraimovem taboru, po njihovih četah, je sto osem tisoč sto. Ti naj se odpravijo na pot tretji.+ 25  Na severni strani naj bo trirodovni oddelek Danovega tabora po svojih četah. Knez Danovih sinov pa je Ahiézer,+ Amišadájev sin. 26  Glede na popis šteje njegova vojska dvainšestdeset tisoč sedemsto mož.+ 27  Poleg njega naj tabori Áserjev rod. Knez Áserjevih sinov pa je Pagiél,+ Ohránov sin. 28  Glede na popis šteje njegova vojska enainštirideset tisoč petsto mož.+ 29  In potem še Néftalijev+ rod. Knez Néftalijevih sinov pa je Ahirá,+ Enánov sin. 30  Glede na popis šteje njegova vojska triinpetdeset tisoč štiristo mož.+ 31  Vseh popisanih v Danovem taboru je sto sedeminpetdeset tisoč šeststo. Ti naj se med vsemi trirodovnimi oddelki na pot odpravijo zadnji.«+ 32  To so Izraelovi sinovi, ki so bili popisani po hišah svojih očetov. Vseh popisanih v taborih, po njihovih četah, je bilo šeststo tri tisoč petsto petdeset.+ 33  Toda med Izraelove sinove ni bil vštet Lévijev rod,+ tako kakor je Jehova zapovedal Mojzesu. 34  Izraelovi sinovi so naredili vse, kar je Jehova zapovedal Mojzesu:+ tako so taborili po svojih trirodovnih oddelkih+ in tako so se odpravljali na pot,+ vsak pri svoji rodbini glede na hiše svojih očetov.

Opombe