3. Mojzesova 9:1–24

9  Osmega+ dne je Mojzes sklical Arona, njegove sinove in Izraelove starešine.  Aronu je naročil: »Vzemi si tele za daritev za greh+ in ovna za žgalno daritev,+ oba brezhibna, in ju privedi pred Jehova.+  Izraelovim sinovom pa reci: ‚Vzemite kozla+ za daritev za greh, tele in mladega ovna,+ eno leto stara in brezhibna, za žgalno daritev,  bika in ovna kot mirovno žrtev,+ da jih žrtvujete pred Jehovom, ter žitno daritev,+ umešeno z oljem, ker se vam bo danes prikazal Jehova.‘«+  Pred shodni šotor so torej prinesli vse, kar je Mojzes zapovedal. Nato je ves zbor pristopil in se postavil pred Jehova.+  Mojzes pa jim je rekel: »Takole je Jehova zapovedal, da storite, da bi videli Jehovovo slavo.«+  Nato je Aronu rekel: »Pristopi k oltarju in prinesi svojo daritev za greh+ in svojo žgalno daritev ter opravi poravnavo+ zase in za svojo hišo. Potem prinesi daritev ljudstva+ in opravi poravnavo+ zanj, tako kakor je zapovedal Jehova.«  Aron je takoj pristopil k oltarju in zaklal tele, ki je bilo določeno za njegovo daritev za greh.+  Nato so Aronu njegovi sinovi prinesli kri,+ on pa je v kri pomočil prst+ in z njo pomazal rogove oltarja,+ ostalo kri pa izlil ob vznožje oltarja. 10  Tolščo,+ ledvici in péčico, ki je na jetrih, od daritve za greh je zažgal na oltarju,+ kakor je Jehova zapovedal Mojzesu. 11  Meso in kožo pa je sežgal zunaj tabora.+ 12  Aron je potem zaklal žival za žgalno daritev, njegovi sinovi pa so mu izročili kri, in on je z njo krog in krog poškropil oltar.+ 13  Nato so mu izročili še kose žgalne daritve skupaj z glavo, in on je to zažgal na oltarju.+ 14  Poleg tega je opral črevesje in goleni ter jih zažgal na oltarju vrh žgalne daritve.+ 15  Zatem je daroval daritev ljudstva.+ Vzel je kozla, ki je bil določen kot daritev za greh za ljudstvo, ga zaklal in daroval kot daritev za greh, enako kakor prejšnjo žival. 16  Nato je prinesel še žgalno daritev in jo daroval tako, kot je bilo predpisano.+ 17  Potem je daroval žitno daritev.+ Od nje je vzel polno prgišče in to zažgal na oltarju poleg jutranje žgalne daritve.+ 18  Nato je zaklal bika in ovna, ki sta bila določena za mirovno žrtev+ za ljudstvo. Aronu so zatem njegovi sinovi izročili kri, on pa je z njo krog in krog poškropil oltar.+ 19  Bikove tolste dele+ in ovnov tolsti rep+ in tolščo, ki pokriva črevesje, ledvici in péčico, ki je na jetrih 20  – te tolste dele so torej položili na prsi živali+ in potem je tolste dele zažgal na oltarju. 21  Prsi in zadnjo desno nogo pa je Aron zanihal kot daritev nihanja+ pred Jehovom, kakor je zapovedal Mojzes. 22  Nato je Aron dvignil roke k ljudstvu in ga blagoslovil.+ Potem ko je opravil daritev za greh, žgalno daritev in daroval mirovne žrtve, je stopil dol.+ 23  Mojzes in Aron sta zatem odšla v shodni šotor. Ko sta prišla ven, sta blagoslovila ljudstvo.+ Tedaj je vse ljudstvo videlo Jehovovo slavo.+ 24  In prišel je ogenj od Jehova+ ter pogoltnil žgalno daritev in tolste dele na oltarju. Ko je vse ljudstvo to videlo, je začelo vzklikati+ in je padlo na kolena ter se priklonilo do tal.

Opombe