3. Mojzesova 5:1–19

5  Vzemimo, da se kdo*,+ ki je priča česa oziroma je kaj videl ali izvedel, pregreši s tem, da sliši javno kletev,+ ki ga obvezuje k pričanju, vendar glede tega ničesar ne izpove.+ V tem primeru mora za svojo napako odgovarjati.  Ali kadar se kdo* dotakne česa nečistega, bodisi trupla nečiste zveri, trupla nečiste domače živali ali poginulih manjših nečistih bitij,+ pa četudi to stori, ne da bi se tega zavedal,+ je vseeno nečist in zato kriv.+  Ali vzemimo, da se dotakne česa nečistega,+ kar je povezano s človekom, kakršnega koli nečistega človeka ali stvari, zaradi katere bi lahko postal nečist. Četudi to stori, ne da bi se tega zavedal, je kriv, ko to spozna.  Ali pa vzemimo, da kdo* s svojimi ustnicami nepremišljeno priseže,+ da bo storil bodisi hudo+ bodisi dobro, pa naj gre za kar koli, glede česar bi lahko človek nepremišljeno prisegel.+ V tem primeru je kriv. Četudi se takrat tega ne bi zavedal, pa bi, ko bi spoznal tehtnost svoje prisege, postal kriv.  Vzemimo torej, da si nakoplje krivdo za katero od teh reči. V tem primeru naj prizna,+ kako se je pregrešil.  Za greh, ki ga je storil, naj prinese Jehovu daritev za krivdo,+ in sicer samico od drobnice, jagnjico ali mlado kozo,+ v daritev za greh. In duhovnik naj zanj opravi poravnavo za greh, ki ga je storil.+  Če pa ne bi imel dovolj denarja za ovco,+ naj za greh, ki ga je storil, prinese Jehovu kot daritev za krivdo dve grlici+ ali dva golobiča, enega v daritev za greh+ in drugega za žgalno daritev.  Prinese naj ju duhovniku, in ta naj daruje najprej ptico v daritev za greh. Spredaj naj ji preščipne+ vrat, toda glavice naj ji ne odtrga.  Nato naj z nekaj krvi od daritve za greh poškropi po steni oltarja, ostalo kri pa naj pusti odteči ob vznožju oltarja.+ To je daritev za greh. 10  Drugo ptico pa naj daruje v žgalno daritev po predpisanem postopku.+ In duhovnik naj zanj opravi poravnavo+ za greh, ki ga je storil, in tako mu bo odpuščeno.+ 11  Če pa ne bo imel dovolj+ za dve grlici ali dva golobiča, naj za greh, ki ga je storil, daruje desetino efe+ fine moke v daritev za greh. Naj je ne poliva z oljem+ niti naj ne daje nanjo belega kadila, ker je to daritev za greh.+ 12  Prinese naj jo duhovniku, in ta naj pest te moke zajame kot spomin na daritev+ in jo zažge na oltarju vrh ognjenih daritev Jehovu.+ To je daritev za greh.+ 13  In duhovnik naj zanj opravi poravnavo+ za greh, ki ga je storil, za katerega koli od teh grehov, in tako mu bo odpuščeno. Kar pa bo od daritve ostalo, naj dobi duhovnik,+ enako kakor pri žitni daritvi.‘« 14  In Jehova je Mojzesu še govoril: 15  »Vzemimo, da kdo* ravna nezvesto, s tem da se nehote pregreši proti Jehovovim svetim stvarem.+ V tem primeru naj v daritev za krivdo+ privede Jehovu brezhibnega ovna od drobnice. Njegova vrednost mora ustrezati vrednosti, določeni v šeklih+ srebra glede na šekel svetega kraja*. To je daritev za krivdo. 16  Dá naj tudi odškodnino za greh, ki ga je storil proti svetemu kraju, in temu doda še petino.+ Vse to naj izroči duhovniku, da zanj opravi poravnavo+ z ovnom za daritev za krivdo, in tako mu bo odpuščeno.+ 17  In če se bo kdo* pregrešil, s tem da bo storil kaj, za kar je Jehova rekel, da se ne sme delati, pa četudi bi to storil iz nevednosti,+ bo kriv in bo moral za svojo napako odgovarjati.+ 18  Duhovniku naj kot daritev za krivdo+ privede od drobnice brezhibnega ovna, katerega vrednost naj ustreza vrednosti, ki je za to določena. Duhovnik naj zanj opravi poravnavo+ za napako, ki jo je storil nenamerno, iz nevednosti, in tako mu bo odpuščeno.+ 19  To je daritev za krivdo. Kriv je,+ ker je grešil proti Jehovu.«

Opombe

Dobesedno »kaka duša«.
Dobesedno »kaka duša«.
Dobesedno »kaka duša«.
Glej opombo k 2Mz 30:13.
Dobesedno »kaka duša«.
Dobesedno »kaka duša«.