3. Mojzesova 23:1–44

23  Jehova je Mojzesu še rekel:  »Govori z Izraelovimi sinovi in jim reci: ‚Jehovovi prazniki,+ ki jih boste razglašali+ v predpisanih obdobjih v letu, so sveta zborovanja. Moji prazniki so:  Šest dni lahko opravljate delo, toda sedmi dan je šabat*, dan popolnega počitka,+ sveto zborovanje. Ne opravljajte nobenega dela. To je šabat, posvečen Jehovu, kjer koli boste prebivali.+  To so Jehovovi prazniki,+ sveta zborovanja,+ ki jih boste razglašali, ko bo v predpisanih+ obdobjih v letu nastopil njihov čas:  Štirinajsti dan prvega meseca,+ med dvema večeroma*, je pasha+ v čast Jehovu.  Petnajsti dan tega meseca je praznik nekvašenih kruhkov v čast Jehovu.+ Sedem dni jejte nekvašene kruhke.+  Prvi dan imejte sveto zborovanje+ in ne opravljajte nobenega težkega dela.  Sedem dni prinašajte Jehovu ognjeno daritev, sedmi dan pa bo sveto zborovanje. Nobenega težkega dela ne opravljajte.‘«  Jehova je Mojzesu še rekel: 10  »Govori z Izraelovimi sinovi in jim reci: ‚Ko boste prišli v deželo, ki vam jo dajem, in v njej poželi žito, prinesite snop prvin+ svoje žetve duhovniku. 11  Duhovnik naj snop zaniha+ pred Jehovom, da bi za vas izprosil milost. Zaniha naj ga dan po šabatu. 12  Na dan zanihanja snopa privedite brezhibnega ovna, ki naj ne bo starejši od enega leta, v žgalno daritev Jehovu. 13  Skupaj s to daritvijo prinesite žitno daritev iz dveh desetin efe fine moke, umešane z oljem, kot ognjeno daritev Jehovu v pomirjujoč vonj, kot pitno daritev pa prinesite četrt hina vina. 14  Vse dokler ne prinesete daritve svojemu Bogu, do tega dne ne jejte ne kruha, ne praženega zrnja, ne mladega klasja.+ To je trajna odredba za vaše rodove, kjer koli boste prebivali. 15  Od prvega dne po šabatu, od dne, ko boste prinesli snop za daritev nihanja, štejte sedem šabatov*.+ Naj bo to sedem celih tednov. 16  Štejte torej petdeset dni,+ do prvega dne po sedmem šabatu, in nato prinesite Jehovu novo žitno daritev.+ 17  Iz svojih bivališč prinesite dva hlebca+ za daritev nihanja, narejena iz dveh desetin efe fine moke in pečena s kvasom,+ kot prvino pridelkov Jehovu.+ 18  Skupaj s hlebcema darujte še sedem brezhibnih enoletnih ovnov,+ enega mladega bika in dva odrasla ovna. Ti naj bodo za žgalno daritev Jehovu in jih skupaj z žitno in pitno daritvijo darujte kot ognjeno daritev v pomirjujoč vonj Jehovu. 19  V daritev za greh darujte enega kozliča,+ v mirovno žrtev pa dva enoletna ovna.+ 20  Duhovnik naj ta ovna skupaj s hlebcema prvin zaniha+ kot daritev nihanja pred Jehovom. To je nekaj svetega Jehovu in naj pripada duhovniku.+ 21  Tega istega dne razglasite+ sveto zborovanje. Ne opravljajte nobenega težkega dela. To je trajna odredba za vaše rodove, kjer koli boste prebivali. 22  Ko boste v svoji deželi želi, ne požanjite čisto do roba svojega polja in ne paberkujte po svoji žetvi.+ Pustite to ubožcu+ in tujcu.+ Jaz sem Jehova, vaš Bog.‘« 23  Jehova je Mojzesu še rekel: 24  »Govori z Izraelovimi sinovi in jim reci: ‚Prvi dan sedmega meseca+ naj vam bo dan popolnega počitka, spominski dan s trobentanjem,+ sveto zborovanje.+ 25  Ne opravljajte nobenega težkega dela in darujte ognjeno daritev Jehovu.‘« 26  Jehova je Mojzesu še rekel: 27  »Deseti dan tega sedmega meseca pa je dan poravnave.+ Takrat imejte sveto zborovanje in ponižajte svojo dušo*+ ter darujte+ Jehovu ognjeno daritev. 28  Tega dne ne opravljajte nobenega dela, ker je to dan poravnave, da se za vas opravi poravnava+ pred Jehovom, vašim Bogom. 29  Vsaka duša namreč, ki se tega dne ne bi ponižala, bo iztrebljena iz svojega ljudstva.+ 30  Vsako dušo, ki bi ta dan opravljala kakršno koli delo, bom izbrisal izmed njenega ljudstva.+ 31  Ne opravljajte nobenega dela.+ To je trajna odredba za vaše rodove, kjer koli boste prebivali. 32  Naj vam bo to šabat, dan popolnega počitka.+ Na večer devetega dne v mesecu ponižajte svojo dušo.+ Svoj šabat obhajajte od enega večera do drugega večera.« 33  Jehova je Mojzesu še rekel: 34  »Govori z Izraelovimi sinovi in jim reci: ‚Petnajsti dan sedmega meseca naj se začne šotorski praznik v čast Jehovu in naj traja sedem dni.+ 35  Prvi dan naj bo sveto zborovanje. Ne opravljajte nobenega težkega dela. 36  Sedem dni darujte Jehovu ognjeno daritev. Osmi dan pa imejte sveto zborovanje+ in darujte Jehovu ognjeno daritev. To je slovesen zbor. Ne opravljajte nobenega težkega dela. 37  To so Jehovovi prazniki,+ ki jih boste razglasili za sveta zborovanja+ v predpisanih obdobjih v letu, namenjeni za darovanje ognjene daritve+ Jehovu, in sicer žgalne daritve,+ žitne daritve+ in pitne daritve,+ kot je določeno za vsak dan, 38  poleg šabatov v čast Jehovu,+ poleg vaših darov,+ poleg vseh vaših zaobljubnih daritev+ in poleg vseh vaših prostovoljnih daritev,+ ki jih boste darovali Jehovu. 39  Od petnajstega dne sedmega meseca pa, ko boste spravili pridelek dežele, obhajajte sedem dni Jehovov praznik.+ Prvi dan naj bo dan popolnega počitka in tudi osmi dan naj bo dan popolnega počitka.+ 40  Prvi dan vzemite sadeže žlahtnih dreves, veje palmovih dreves,+ veje košatih dreves in obrečnih topolov ter se veselite+ pred svojim Bogom Jehovom sedem dni. 41  Jehovov praznik obhajajte sedem dni na leto.+ V sedmem mesecu ga obhajajte, to je trajna odredba za vse vaše rodove. 42  Sedem dni prebivajte v šotorih.+ Vsi, ki so rojeni v Izraelu, naj prebivajo v šotorih,+ 43  da bodo vaši prihodnji rodovi vedeli,+ da sem Izraelovim sinovom, potem ko sem jih izpeljal iz egiptovske dežele, naročil, naj prebivajo v šotorih.+ Jaz sem Jehova, vaš Bog.‘« 44  Mojzes je torej govoril Izraelovim sinovom o Jehovovih praznikih,+ ki naj bi jih obhajali v predpisanih obdobjih v letu.

Opombe

Glej opombo k 2Mz 16:23.
Glej opombo k 2Mz 12:6.
Ali »tednov«.
Besedna zveza »ponižajte svojo dušo« se lahko nanaša na post ali podobne omejitve.