3. Mojzesova 19:1–37

19  Jehova je Mojzesu še rekel:  »Govori z vso občino Izraelovih sinov in jim reci: ‚Bodite sveti,+ ker sem svet jaz, Jehova, vaš Bog.+  Vsak naj se boji svoje matere in očeta.+ Obhajajte moje šabate*.+ Jaz sem Jehova, vaš Bog.  Ne obračajte se k ničevim bogovom+ in ne izdelujte si ulitih bogov.+ Jaz sem Jehova, vaš Bog.  Vzemimo, da bi Jehovu žrtvovali mirovno žrtev.+ V tem primeru jo žrtvujte tako, da si boste izprosili milost.+  Jejte jo na dan, ko jo boste žrtvovali, in še naslednji dan. Kar pa bi ostalo do tretjega dne, je treba sežgati.+  Toda meso žrtve, ki bi ga vseeno jedli še tretji dan, je ognušeno.+ Žrtev ne bo sprejeta z odobravanjem.+  Kdor bi to jedel, bo za svojo pregreho odgovarjal,+ ker je oskrunil Jehovovo sveto stvar. Takšna duša naj bo iztrebljena iz svojega ljudstva.  Kadar boste v svoji deželi želi, ne požanjite čisto do roba svojega polja in ne paberkujte po svoji žetvi.+ 10  Prav tako ne obirajte tistega, kar vam ostane+ v vinogradu. Ne pobirajte raztresenih jagod v njem. Pustite to ubožcu in tujcu.+ Jaz sem Jehova, vaš Bog. 11  Ne kradite,+ ne varajte+ in nihče naj ne bo do svojega bližnjega nepošten.+ 12  Ne prisegajte po krivem pri mojem imenu,+ da ne bi oskrunili imena svojega Boga. Jaz sem Jehova. 13  Ne goljufaj svojega bližnjega+ in ne ropaj.+ Plačilo najetega delavca naj ne ostaja pri tebi čez noč do jutra.+ 14  Ne kliči prekletstva na gluhega in slepemu ne nastavljaj ovir.+ Boj se svojega Boga.+ Jaz sem Jehova. 15  Ne razsojajte nepravično. Ne bodi pristranski do ubožca+ niti ne dajaj prednosti veljaku.+ Svojemu bližnjemu sodi pravično. 16  Ne raznašaj klevet med svojim ljudstvom.+ Ne strezi svojemu bližnjemu po življenju*.+ Jaz sem Jehova. 17  Ne sovraži brata v svojem srcu.+ Bližnjega moraš opomniti,+ da si ne bi skupaj z njim nakopal greha. 18  Ne maščuj+ se niti ne goji zamere do sinov svojega ljudstva.+ Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.+ Jaz sem Jehova. 19  Ravnajte se po mojih odredbah: Ne križaj ene vrste domačih živali z drugo. Ne posevaj svojega polja z dvoje vrst semen+ in ne oblači oblačil, tkanih iz dveh vrst niti.+ 20  Vzemimo, da bi imel moški spolni odnos z žensko, ki je dekla in je obljubljena drugemu moškemu, ni pa še odkupljena niti osvobojena. V tem primeru morata biti kaznovana, vendar ne s smrtjo, ker ona še ni bila osvobojena. 21  Moški naj k vhodu v shodni šotor prinese Jehovu daritev za krivdo, ovna v daritev za krivdo.+ 22  Duhovnik naj z ovnom daritve za krivdo zanj pred Jehovom opravi poravnavo za storjeni greh. Tako mu bo greh, ki ga je storil, odpuščen.+ 23  Vzemimo, da boste po prihodu v deželo zasadili kakšno sadno drevo. Na njegove plodove glejte kot na nečiste, kakor na njegovo »sprednjo kožico«. Tri leta ga imejte za neobrezanega. Ne jejte z njega. 24  Toda četrto leto bo ves njegov sad+ postal svet, namenjen prazničnemu slavju v čast Jehovu.+ 25  Peto leto pa smete jesti plodove tega drevesa. Tako se vam bo njegov pridelek še povečal.+ Jaz sem Jehova, vaš Bog. 26  Ničesar ne jejte s krvjo.+ Ne prerokujte iz znamenj,+ ne ukvarjajte se z magijo.+ 27  Ne strizite si las na sencih in ne kazite roba svoje brade.+ 28  Ne delajte si zarez v telo za mrliča*.+ Ne tetovirajte si znamenj na kožo. Jaz sem Jehova. 29  Ne oskruni svoje hčere s tem, da bi jo dal za prostitutko,+ da se dežela ne bi vdala prostituciji in se ne bi napolnila z razpuščeno moralo*.+ 30  Obhajajte moje šabate+ in imejte strahospoštovanje do mojega svetišča.+ Jaz sem Jehova. 31  Ne obračajte se na spiritistične medije+ niti ne iščite nasvetov pri tistih, ki se ukvarjajo z napovedovanjem dogodkov,+ da se ne bi zaradi njih onečistili. Jaz sem Jehova, vaš Bog. 32  Pred sivo glavo vstani,+ spoštuj starejšega človeka+ in se boj svojega Boga.+ Jaz sem Jehova. 33  Vzemimo, da se v vaši deželi naseli tujec in prebiva med vami. Z njim ne ravnajte grdo.+ 34  Tujec, ki prebiva med vami, naj vam bo kakor vaš rojak. Ljubite ga kakor samega sebe,+ saj ste tudi vi bili tujci v egiptovski deželi.+ Jaz sem Jehova, vaš Bog. 35  Ne bodite nepravični niti pri sojenju+ niti pri dolžinskih, utežnih+ ali tekočinskih merah. 36  Imejte točno tehtnico,+ natančne uteži, natančno efo in natančen hin. Jaz sem Jehova, vaš Bog, ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele. 37  Ravnajte se torej po vseh mojih odredbah in vseh mojih sodnih odločbah ter jih izpolnjujte.+ Jaz sem Jehova.‘«

Opombe

Glej opombo k 2Mz 16:23.
Dobesedno »po krvi«.
Dobesedno »za dušo«, to je mrtvo dušo.
Glej opombo k 3Mz 18:17.