3. Mojzesova 16:1–34

16  Po smrti Aronovih sinov, ki sta umrla, ker sta stopila pred Jehova, je Jehova govoril z Mojzesom.+  Jehova je torej Mojzesu rekel: »Svojemu bratu Aronu reci, naj v sveti prostor+ za zaveso,+ pred pokrov, ki je na Skrinji, ne hodi kadar koli, da ne bi umrl.+ V oblaku+ nad pokrovom bom namreč navzoč.+  Kadar pa bo Aron šel na sveti kraj, naj ima s seboj tole:+ mladega bika, namenjenega v daritev za greh,+ in ovna, namenjenega v žgalno daritev.+  Obleče naj sveto platneno haljo,+ na telesu naj ima platnene hlače,+ opaše naj se s platnenim pasom,+ okoli glave pa naj si ovije platneni turban.+ To so sveta oblačila.+ Okopa naj se v vodi+ in jih nato obleče.  Od zbora Izraelovih sinov+ naj vzame dva kozliča, namenjena v daritev za greh,+ in enega ovna za žgalno daritev.+  Aron naj privede bika, ki je določen za njegovo daritev za greh,+ in opravi poravnavo+ zase+ in za svojo hišo.+  Potem naj vzame oba kozla in ju postavi pred Jehova k vhodu v shodni šotor.  Aron naj za oba kozla vrže žreb,+ en žreb za Jehova in drugega za azazel*.+  Kozla, ki je bil z žrebom+ določen za Jehova, naj privede in daruje v daritev za greh.+ 10  Kozla pa, ki je bil z žrebom določen za azazel, naj živega postavi pred Jehova. Za kozla naj opravi poravnavo in ga nato pošlje+ za azazel v pustinjo.+ 11  Aron naj torej privede bika, ki je določen za njegovo daritev za greh, in opravi poravnavo zase in za svojo hišo. Bika, določenega za njegovo daritev za greh, naj zakolje.+ 12  Nato naj vzame kadilnico,+ polno žareče žerjavice z oltarja,+ ki je pred Jehovom, ter dve polni prgišči+ drobnega dišečega kadila+ in naj to odnese za zaveso.+ 13  Pred Jehovom naj dá kadilo na žerjavico,+ tako da bo oblak kadila zastrl pokrov,+ ki je nad Skrinjo pričevanja,+ da ne bo umrl. 14  Potem naj vzame nekaj bikove krvi+ in z njo s prstom poškropi pred pokrovom, na vzhodni strani. Pred pokrovom naj s prstom poškropi+ s krvjo sedemkrat.+ 15  Zatem naj zakolje kozla, namenjenega v daritev za greh za ljudstvo.+ Njegovo kri naj odnese za zaveso+ in z njo+ naredi, kakor je storil z bikovo krvjo. Poškropi naj z njo pred pokrovom. 16  In naj opravi poravnavo za sveti kraj zaradi nečistosti+ Izraelovih sinov in zaradi vseh njihovih grehov z njihovim uporniškim ravnanjem vred.+ Enako naj stori tudi za shodni šotor, ki je med njimi, sredi njihove nečistosti. 17  Od takrat, ko gre v sveti prostor, da opravi poravnavo, pa vse dokler ne pride ven, ne sme biti nikogar v shodnem šotoru. Opravi naj poravnavo zase,+ za svojo hišo in za vso Izraelovo občino.+ 18  Potem naj pride ven k oltarju,+ ki je pred Jehovom, in za oltar opravi poravnavo. Vzame naj nekaj bikove in nekaj kozlove krvi ter jo nanese na vse rogove oltarja.+ 19  Nato naj oltar s prstom sedemkrat poškropi+ s krvjo ter ga očisti od nečistosti Izraelovih sinov in posveti. 20  Po opravljeni poravnavi+ za sveti kraj, shodni šotor in oltar naj privede še živega kozla.+ 21  Aron naj živemu kozlu položi obe roki+ na glavo in nad njim prizna+ vse napake+ Izraelovih sinov in vse njihove grehe z vsem njihovim uporniškim ravnanjem vred.+ Naloži naj jih kozlu na glavo+ in ga pošlje v pustinjo po možu, ki je pripravljen,+ da ga odvede.+ 22  Kozel bo na sebi odnesel v pusto deželo+ vse njihove grehe.+ Kozla naj torej pošlje v pustinjo.+ 23  Nato naj gre Aron v shodni šotor in sleče platnena oblačila, ki jih je oblekel, ko je šel v sveti prostor, ter jih pusti tam.+ 24  Okopa naj se v vodi+ na svetem kraju,+ obleče svoja oblačila+ in pride ven. Potem naj daruje svojo žgalno daritev+ in žgalno daritev ljudstva+ ter opravi poravnavo zase in za ljudstvo.+ 25  Tolščo daritve za greh naj zažge na oltarju.+ 26  Tisti pa,+ ki je odvedel kozla za azazel,+ naj si opere oblačila in se okopa v vodi,+ šele nato sme priti v tabor. 27  Nato naj zapove, da bika daritve za greh in kozla daritve za greh, katerih kri je bila prinesena v sveti prostor, da se je opravila poravnava, odnesejo iz tabora. Njuno kožo, meso in iztrebke naj sežgejo.+ 28  Tisti, ki bo to sežgal, naj si opere oblačila, se okopa v vodi, šele nato sme priti v tabor. 29  To naj vam bo trajna odredba:+ deseti dan sedmega meseca+ ponižajte svojo dušo*+ in ne opravljajte nobenega dela,+ ne domačin ne tujec, ki prebiva med vami. 30  Tega dne se bo namreč za vas opravila poravnava,+ da bi bili razglašeni za čiste. Očiščeni boste vseh svojih grehov pred Jehovom.+ 31  Naj vam bo to šabat*,+ dan popolnega počitka. Ponižajte svojo dušo tega dne. To je trajna odredba. 32  Poravnavo naj opravi duhovnik, ki bo maziljen+ in pooblaščen* za duhovniško službo+ namesto svojega očeta.+ Obleče naj platnena oblačila,+ sveta oblačila.+ 33  Poravnavo naj opravi za sveto svetišče,+ za shodni šotor+ in za oltar,+ tudi za duhovnike in za vso občino naj opravi poravnavo.+ 34  To naj vam bo trajna odredba,+ da se enkrat na leto opravi poravnava za Izraelove sinove za vse njihove grehe.«+ In storil je tako, kakor je Jehova zapovedal Mojzesu.

Opombe

Točen pomen besedne zveze »za azazel« ni znan. V besedilu se ta zveza uporablja v povezavi s kozlom, ki so ga poslali v pustinjo. Primerjaj 3Mz 16:10, 26.
Besedna zveza »ponižajte svojo dušo« se lahko nanaša na post ali podobne omejitve.
Glej opombo k 2Mz 16:23.
Dobesedno »mu bodo roke napolnjene«.