3. Mojzesova 10:1–20

10  Aronova sinova pa, Nadáb in Abihú,+ sta vzela vsak svojo kadilnico+ ter dala vanjo ognja, nanj pa kadilo+ in to prinesla pred Jehova kot nedovoljen ogenj,+ ki jima ga ni zapovedal.  Tedaj je prišel ogenj od Jehova in ju pokončal.+ Tako sta umrla pred Jehovom.+  In Mojzes je Aronu dejal: »Takole je rekel Jehova: ‚Tisti, ki so pri meni,+ me bodo posvečevali+ in vse ljudstvo me bo slavilo.‘«+ Aron pa je molčal.  Mojzes je torej poklical Mišaéla in Elzafána, sinova Uziéla,+ Aronovega strica, ter jima rekel: »Pristopita, odnesita svoja brata izpred svetega kraja ven iz tabora.«+  Pristopila sta torej in ju odnesla v njunih haljah ven iz tabora, kakor je naročil Mojzes.  Nato je Mojzes Aronu in njegovima drugima dvema sinovoma, Eleázarju in Itamárju, dejal: »Ne hodite okoli z zanemarjenimi lasmi+ in ne trgajte si oblačil, da ne boste umrli in da ne pride jeza nad ves zbor.+ Vaši bratje pa, vsa Izraelova hiša, naj objokujejo ogenj, ki ga je zanetil Jehova.  In ne smete zapustiti vhoda v shodni šotor, da ne boste umrli,+ saj je na vas Jehovovo mazilno olje.«+ Storili so torej, kakor jim je Mojzes rekel.  Tedaj je Jehova Aronu rekel:  »Ne pij vina ali drugih opojnih pijač,+ ne ti ne tvoji sinovi, ko prihajate v shodni šotor, da ne boste umrli. To je trajna odredba za vaše rodove, 10  da boste lahko razlikovali sveto in nesveto ter nečisto in čisto+ 11  in da boste poučevali Izraelove sinove+ vse uredbe, ki jim jih je dal Jehova po Mojzesu.« 12  Potem je Mojzes govoril Aronu in njegovima preostalima sinovoma, Eleázarju in Itamárju: »Vzemite žitno daritev,+ ki je ostala od ognjenih daritev Jehovu, in jo jejte pripravljeno brez kvasu poleg oltarja, ker je nekaj najsvetejšega.+ 13  Jejte jo na svetem kraju,+ ker je to tvoj delež in delež tvojih sinov od ognjenih daritev Jehovu. Tako mi je bilo namreč zapovedano. 14  Tudi prsi, darovane kot daritev nihanja,+ in nogo, darovano kot sveti delež,+ jejte na čistem kraju, vi, vaši sinovi in vaše hčere.+ To je namreč dano tebi in tvojim sinovom kot delež od mirovnih žrtev Izraelovih sinov. 15  Prinesejo naj nogo, darovano kot sveti delež, in prsi, darovane kot daritev nihanja,+ skupaj s tolstimi deli ognjenih daritev, da daritev nihanja zanihajo pred Jehovom. To bo trajni delež+ zate in za tvoje sinove, tako kakor je zapovedal Jehova.« 16  Mojzes pa je skrbno poizvedoval glede kozla daritve za greh,+ in glej, bil je sežgan. Zato se je razjezil na Eleázarja in Itamárja, Aronova preostala sinova, ter rekel: 17  »Zakaj nista jedla daritve za greh na svetem kraju?+ Je namreč nekaj najsvetejšega in on vama jo je dal, da bi nosila grehe ljudstva in opravila zanj poravnavo pred Jehovom.+ 18  Glejta! Kri darovane živali se ni nesla v notranjost svetega kraja.+ Daritev bi morala jesti na svetem kraju, kakor mi je bilo zapovedano.«+ 19  Tedaj je Aron Mojzesu rekel: »Glej! Danes sta darovala pred Jehovom svojo daritev za greh in žgalno daritev,+ po vsem, kar se mi je zgodilo. Ali bi Jehovu torej ugajalo, če bi danes jedel daritev za greh?«+ 20  Ko je Mojzes to slišal, je bil zadovoljen.

Opombe