2. Timoteju 2:1–26

2  Zato, moj sin,+ zajemaj moč+ iz nezaslužene dobrotljivosti,+ ki je v Kristusu Jezusu,  in to, kar si slišal od mene in so potrdile mnoge priče,+ zaupaj zvestim ljudem, ki bodo potem ustrezno usposobljeni, da bodo poučevali druge.+  Kot dober vojak+ Kristusa Jezusa tudi ti prenašaj húdo.+  Nihče, ki je v vojaški službi,+ se ne zapleta v trgovske posle civilnega življenja,+ saj bi si rad pridobil odobravanje tistega, ki ga je za vojaka najel.  In tisti, ki tekmuje na igrah,+ ne dobi venca, če ne tekmuje po pravilih.  Marljiv kmet mora biti prvi deležen sadov.+  Stalno premišljuj o tem, kar pravim. Gospod ti bo zares naklonil sprevidevnost+ v vsem.  Spomni se, da je bil Jezus Kristus obujen od mrtvih+ in da je bil iz Davidovega semena.+ To je dobra novica, ki jo oznanjam+  in zaradi katere prenašam zlo, celo jetniške spone+ kakor hudodelec. Vendar pa Božja beseda ni vklenjena.+ 10  Zato vse prenašam zaradi izbranih,+ da bi tudi oni prejeli rešitev po Kristusu Jezusu in večno slavo.+ 11  Zanesljive so besede:+ če smo z njim umrli, bomo z njim tudi živeli,+ 12  če vztrajamo, bomo z njim tudi kraljevali,+ če ga zatajimo,+ bo tudi on zatajil nas, 13  če smo nezvesti, bo on ostal zvest,+ kajti samega sebe ne more zatajiti. 14  Spominjaj+ jih na vse to in jih pred Bogom kot priča+ opozarjaj,+ naj se ne prepirajo o besedah.+ To je namreč povsem nekoristno, saj spodkopava vero tistim, ki poslušajo. 15  Stori vse, kar le moreš, da bi se pred Bogom pokazal kot človek, vreden priznanja,+ kot delavec,+ ki se nima česa sramovati,+ ki prav ravna z besedo resnice.+ 16  Ogibaj pa se praznega govorjenja, ki oskrunja to, kar je sveto.+ Tisti, ki tako govorijo, bodo namreč napredovali k vse večji brezbožnosti+ 17  in njihova beseda se bo razširila kakor gangrena.+ Dva od teh sta Himenáj in Filét,+ 18  ki sta se odvrnila od resnice,+ saj govorita, da je vstajenje že bilo,+ in nekaterim spodkopavata vero.+ 19  Kljub vsemu temu pa Božji trdni temelj stoji+ in ima tale pečat: »Jehova pozna tiste, ki so njegovi.«+ In: »Vsak, ki kliče Jehovovo ime,+ naj opusti nepravičnost.«+ 20  V veliki hiši pa niso samo zlate in srebrne posode, temveč tudi lesene in lončene, in nekatere so za časten namen, druge pa za nečasten.+ 21  Kdor ostaja ločen od slednjih, bo posoda za časten namen, posvečena, uporabna svojemu lastniku, pripravljena za vsako dobro delo.+ 22  Beži torej od želja, ki so značilne za mladost,+ prizadevaj pa si za pravičnost,+ vero, ljubezen in mir,+ skupaj s tistimi, ki kličejo Gospoda iz čistega srca.+ 23  Poleg tega zavrni nespametna in nesmiselna polemiziranja,+ saj veš, da iz tega nastajajo boji.+ 24  Gospodovemu sužnju pa se ni treba bojevati,+ ampak mora biti do vseh blag,+ usposobljen za poučevanje,+ v hudem se mora obvladovati+ in 25  z blagostjo poučevati tiste, ki se upirajo+ – morda jim bo Bog dal, da se bodo pokesali+ in tako prišli do točnega spoznanja resnice,+ 26  ter se bodo spametovali in se tako rešili iz zanke+ Hudiča, ko bodo videli, da jih je ta žive ujel,+ da bi izpolnjevali njegovo voljo.

Opombe