2. Samuelova 23:1–39

23  To so zadnje Davidove besede:+»To so besede Jésejevega sina Davida,+besede moža, ki je bil visoko povzdignjen,+maziljenca+ Jakobovega Bogain ljubljenca iz izraelskih pesmi.+   Po meni je govoril Jehovov duh+in Božja beseda je bila na mojem jeziku.+   Izraelov Bog je rekel,Ta, ki je Izraelova Skala, mi je rekel:+‚Ko ljudem vlada pravični,+ki vlada v Božjem strahu,+   je njegovo vladanje kakor jutranja svetloba, ko zasije sonce,+kakor jutro brez oblakov.Po dežju posije sonce in iz zemlje požene trava.‘+   Ali ni takšna moja hiša pred Bogom?+Z menoj je namreč sklenil trajno zavezo,+v vsem dobro urejeno in zavarovano.+Ta zaveza je vsa moja rešitev+ in vse moje veselje,ali ji ne bo zaradi tega naklonil uspeha?+   Ničvredneži+ pa so zavrženi+ kakor trnje,+ki se ne prijema z roko.   Kdor se ga dotakne,mora biti opremljen z železnim orodjem in sulico.Povsem je sežgano z ognjem.«+  To pa so imena Davidovih junakov:+ Tahkemoníjec Jošéb Bašébet,+ poglavar med tremi, ki je vihtel svojo sulico in je ob neki priložnosti pobil osemsto ljudi.  Drugi je bil Eleázar,+ sin Dodója,+ Ahóahovega sina. Ta je bil med tremi junaki, ki so bili z Davidom, ko so osramotili Filistejce, ki so se bili zbrali za boj. Izraelci so se umaknili,+ 10  on pa je vstal in pobijal Filistejce, dokler se mu roka ni utrudila, pa še potem ni izpustil meča.+ Tako je Jehova tisti dan poskrbel za veliko rešitev.+ Ljudstvo pa je šlo za Eleázarjem oplenit mrtve.+ 11  Zatem je bil tu še Šamá, sin Hararéjca Agéja.+ Ko so se nekoč Filistejci zbrali v Léhiju, kjer je bil takrat kos polja, polnega leče,+ in je ljudstvo pred Filistejci zbežalo, 12  se je on postavil sredi polja, ga branil in pobijal Filistejce, tako da je Jehova poskrbel za veliko rešitev.+ 13  Trije izmed tridesetih poglavarjev+ so v času žetve prišli k Davidu v adulámsko votlino.+ V rafájevski nižini pa so bili utaborjeni Filistejci.+ 14  David je bil tedaj na težko dostopnem kraju,+ in v Betlehemu je bila predstraža+ Filistejcev. 15  Čez čas si je David zaželel: »Ko bi le lahko dobil požirek vode iz betlehemskega vodnega zbiralnika, ki je pri mestnih vratih!«+ 16  Tedaj so oni trije junaki prodrli v filistejski tabor, zajeli vodo iz betlehemskega vodnega zbiralnika, ki je pri mestnih vratih, in jo prinesli Davidu.+ Toda ni je hotel piti, ampak jo je izlil+ pred Jehovom. 17  Rekel je: »O Jehova, še zamisliti si ne morem,+ da bi to storil! Ali naj pijem kri+ mož, ki so tvegali svojo dušo?« In ni hotel piti. To so storili ti trije junaki. 18  Poveljnik tridesetih pa je bil Abišáj,+ Joábov brat in Zerújin sin.+ Vihtel je svojo sulico in pobil tristo mož. Bil je slaven kakor oni trije.+ 19  Pridobil si je sicer največji ugled med trideseterimi in postal njihov poveljnik, toda prvih treh ni dosegel.+ 20  Benajá,+ sin hrabrega moža Jojáda,+ ki je v Kabzeélu+ storil veliko del, pa je sam ubil dva sinova Moábca Ariéla. Poleg tega se je nekega dne, ko je snežilo, spustil v jamo in ubil leva.+ 21  Ubil je tudi nekega neobičajno velikega Egipčana.+ Čeprav je imel Egipčan v roki sulico, je Benajá šel nadenj s palico, mu iztrgal sulico iz rok in ga z njegovo lastno sulico ubil.+ 22  Vse to je storil Jojádov sin Benajá.+ Bil je slaven kakor oni trije junaki.+ 23  Pridobil si je sicer večji ugled od trideseterih, toda onih treh ni dosegel. David pa ga je postavil na čelo svoje telesne straže.+ 24  Med trideseterico je bil tudi Joábov brat Asaél+ in zatem še Elhanán,+ sin Dodója iz Betlehema, 25  Haródec Šamá,+ Haródec Eliká, 26  Péletovec Hélez,+ Irá,+ sin Tekójčana Ikéša,+ 27  Anatóčan+ Abiézer,+ Hušán+ Mebunáj, 28  Ahóahovec+ Zalmón, Netófčan Mahráj,+ 29  Héleb,+ sin Netófčana Baanája, Itáj,+ sin Ribája iz Gíbee Benjaminovih sinov, 30  Piratónec Benajá,+ Hidáj iz gáaških dolin*,+ 31  Arbatéjec Abialbón, Barhumčán Azmávet,+ 32  Šaalbónec Eljahbá, Jašénovi sinovi, Jonatan,+ 33  Hararéjec Šamá, Ahiám,+ sin Hararéjca Šarárja, 34  Elifélet, sin Ahasbája, ki je bil sin nekega Maahčána, Eliám, sin Gílčana Ahitófela,+ 35  Karmélčan Hezró,+ Arábčan Paaráj, 36  Jigál, sin Natana+ iz Zóbe, Gadovec Baní, 37  Amónec Zélek,+ Beeročán Nahráj, ki je bil med tistimi, ki so nosili orožje Zerújinemu sinu Joábu, 38  Jéterjevec+ Irá, Jéterjevec Garéb+ 39  in Hetéjec Urija+ – skupaj sedemintrideset.

Opombe

Glej Dodatek 15.