2. Samuelova 2:1–32

2  Potem je David vprašal Jehova:+ »Ali naj grem gor v eno od Judovih mest?« In Jehova mu je odgovoril: »Pojdi.« David pa je še vprašal: »Kam naj grem?« Odgovoril je: »V Hebrón.«+  David je torej šel gor skupaj s svojima ženama, Ahinóam+ iz Jezreéla in Abigájilo,+ ki je bila žena Karmélčana Nabála.  Gor je pripeljal tudi može,+ ki so bili z njim, in njihove družine. Naselili so se v mestih na področju Hebróna.  Nato so prišli Judovci+ in tam pomazilili+ Davida za kralja nad Judovo hišo.+ Davidu pa so sporočili: »Savla so pokopali možje iz Jabéš Gileáda.«  Tedaj je David možem v Jabéš Gileádu+ po slih rekel: »Naj vas blagoslovi Jehova,+ ker ste svojemu gospodu, Savlu, izkazali srčno dobrotljivost*,+ tako da ste ga pokopali.+  Naj zdaj Jehova vam izkaže srčno dobrotljivost+ in zvestobo, pa tudi jaz bom enako dober z vami, ker ste to storili.+  Bodite pogumni in hrabri!+ Kajti čeprav je vaš gospod, Savel, mrtev, je Judova hiša pomazilila mene za svojega kralja.«+  Nêrov sin Abnêr,+ poveljnik Savlove vojske, pa je vzel Savlovega sina Iš Bóšeta+ in ga pripeljal čez reko v Mahanájim+  ter ga postavil za kralja nad Gileádom,+ Ašuri, Jezreélom,+ Éfraimom+ in Benjaminom,+ nad vsem Izraelom. 10  Savlov sin Iš Bóšet je bil star štirideset let, ko je postal kralj nad Izraelom, in je kraljeval dve leti. Za Davidom je šla samo Judova hiša.+ 11  David je nad Judovo hišo kraljeval v Hebrónu sedem let in šest mesecev.+ 12  Čez čas je Nêrov sin Abnêr s služabniki Savlovega sina Iš Bóšeta odšel iz Mahanájima+ v Gibeón.+ 13  Zerújin+ sin Joáb+ pa je pozneje z Davidovimi služabniki odšel h gibeónskemu vodnemu zbiralniku in tam so se vsi srečali. Posedli so se eni na eno stran zbiralnika in drugi na drugo stran. 14  Nazadnje je Abnêr rekel Joábu: »Naj, prosim, mladeniči vstanejo in se pred nami pomerijo v boju.« Joáb je odvrnil: »Naj vstanejo!« 15  Vstali so torej in vsaka skupina je izbrala svoje može za boj: dvanajst Benjaminovcev iz skupine Savlovega sina Iš Bóšeta+ in dvanajst mož izmed Davidovih služabnikov. 16  Drug drugega so zgrabili za glavo in zabodli z mečem v bok, tako da so skupaj popadali na tla. Kraj so nato poimenovali Helkát Hazurím* in je v Gibeónu.+ 17  Boj je bil tisti dan zelo hud. Nazadnje so Davidovi služabniki porazili Abnêrja+ in Izraelce. 18  Tam pa so bili trije Zerújini sinovi:+ Joáb,+ Abišáj+ in Asaél.+ Asaél je bil hitrih nog kakor gazela+ na polju. 19  Zasledoval je Abnêrja in pri tem ni skrenil ne na desno ne na levo. 20  Nazadnje se je Abnêr ozrl in vprašal: »Ali si to ti, Asaél?« In odgovoril je: »Sem.« 21  Nato mu je Abnêr rekel: »Obrni se na desno ali na levo in zgrabi enega od mladeničev ter si vzemi vse, kar ima!«+ Toda Asaél se ni hotel umakniti od njega in ga je še naprej zasledoval. 22  Zato mu je Abnêr spet rekel: »Nehaj me zasledovati! Zakaj bi te moral ubiti?+ Kako bi lahko potem pogledal tvojemu bratu Joábu v oči?« 23  Toda on se ni hotel umakniti, zato ga je Abnêr z zadnjim koncem sulice zabodel v trebuh,+ tako da mu je sulica na hrbtu pogledala ven. Asaél je na mestu padel in umrl. Vsi, ki so prišli do Asaélovega trupla, so se tam ustavili.+ 24  Joáb in Abišáj pa sta še naprej zasledovala Abnêrja. Ko je sonce zahajalo, sta prišla do hriba Áma, ki leži nasproti Gíahu na poti v gibeónsko pustinjo.+ 25  Tedaj so se Benjaminovi sinovi zbrali za Abnêrjem v eno četo in se postavili na vrh nekega hriba. 26  In Abnêr je zaklical Joábu: »Ali bo meč požiral+ v nedogled? Ali ne veš, da bo na koncu ostala le še bridkost?+ Koliko časa bo minilo, preden boš ljudstvu rekel, naj neha zasledovati svoje brate?«+ 27  Tedaj je Joáb rekel: »Kakor res živi pravi Bog,+ če ne bi spregovoril,+ bi se ljudstvo šele zjutraj umaknilo in nehalo zasledovati svoje brate.« 28  Tedaj je Joáb zatrobil na rog,+ in vse ljudstvo se je ustavilo. Nehali so zasledovati Izraela in končali boj. 29  Abnêr pa je s svojimi možmi vso tisto noč potoval skozi Arábo,+ prečkal Jordan,+ prehodil vso dolino in nazadnje prispel v Mahanájim.+ 30  Ko je Joáb nehal zasledovati Abnêrja, je zbral vse ljudstvo. Od Davidovih služabnikov je manjkalo devetnajst mož in Asaél. 31  Davidovi služabniki pa so pobili tristo šestdeset Benjaminovcev in drugih Abnêrjevih mož.+ 32  Asaéla+ so prinesli in ga pokopali v grobu njegovega očeta+ v Betlehemu.+ Joáb in njegovi možje so nato potovali vso noč in prišli v Hebrón,+ ko se je zdanilo.

Opombe

Glej opombo k 1Mz 19:19.
»Helkát Hazurím« pomeni »polje kremenastih nožev«.