2. Mojzesova 6:1–30

6  Zato je Jehova Mojzesu dejal: »Zdaj boš videl, kaj bom storil faraonu.+ Zaradi močne roke jim bo dovolil oditi in zaradi močne roke jih bo izgnal iz svoje dežele.«+  Bog je Mojzesu še rekel: »Jaz sem Jehova.+  Prikazal sem se Abrahamu,+ Izaku+ in Jakobu+ kot Vsemogočni Bog,+ toda z imenom Jehova+ se jim nisem razodel.+  Z njimi sem tudi sklenil zavezo, da jim bom dal kánaansko deželo, deželo, v kateri so prebivali kot tujci.+  In jaz sem slišal ječanje Izraelovih sinov,+ ki jih Egipčani zasužnjujejo, in se spomnil svoje zaveze.+  Zato reci Izraelovim sinovom: ‚Jaz sem Jehova. Jaz vas bom osvobodil bremen, ki so vam jih naložili Egipčani, in vas izpeljal iz suženjstva.+ Da, rešil vas bom z iztegnjeno roko in velikimi sodbami.+  Vzel vas bom za svoje ljudstvo+ in vam bom Bog.+ Tedaj boste vedeli, da sem jaz Jehova, vaš Bog, ki vas osvobaja egiptovskih bremen.+  Privedel vas bom v deželo, za katero sem z dvignjeno roko prisegel,+ da jo bom dal Abrahamu, Izaku in Jakobu; in dal vam jo bom v posest.+ Jaz sem Jehova.‘«+  Potem je Mojzes to povedal Izraelovim sinovom, toda zaradi malodušnosti in težaškega dela ga niso poslušali.+ 10  Tedaj je Jehova Mojzesu dejal: 11  »Pojdi k faraonu, egiptovskemu kralju,+ in mu reci, naj Izraelovim sinovom dovoli oditi iz njegove dežele.«+ 12  Toda Mojzes je Jehovu odvrnil: »Glej, že Izraelovi sinovi me niso poslušali.+ Kako me bo potem poslušal faraon,+ ko pa imam okorna usta*+ 13  Toda Jehova je še naprej govoril Mojzesu in Aronu in po njima zapovedoval Izraelovim sinovom in faraonu, egiptovskemu kralju, da bi Izraelove sinove izpeljal iz egiptovske dežele.+ 14  To so poglavarji hiš svojih očetov: Sinovi Rúbena, Izraelovega prvorojenca,+ so bili Hénoh, Palú, Hezrón in Karmí.+ To so Rúbenove rodbine.+ 15  Símeonovi sinovi so bili Jemuél, Jamín, Óhad, Jahín, Zóhar in Šaúl, sin neke Kanaánke.+ To so Símeonove rodbine.+ 16  In to so imena Lévijevih sinov+ po njihovih rodovih:+ Geršón, Kehát in Merarí.+ Lévi pa je živel sto sedemintrideset let. 17  Geršónova sinova sta bila Libní in Šimí+ po svojih rodbinah.+ 18  Kehátovi sinovi so bili Amrám, Izhár, Hebrón in Uziél.+ Kehát pa je živel sto triintrideset let. 19  Meraríjeva sinova sta bila Mahlí in Muší.+ To so bile rodbine Lévijevcev po svojih rodovih.+ 20  Amrám je vzel za ženo Johébedo, sestro svojega očeta.+ Ona mu je rodila Arona in Mojzesa.+ Amrám pa je živel sto sedemintrideset let. 21  Izhárjevi sinovi so bili Kórah,+ Néfeg in Zihrí. 22  Uziélovi sinovi so bili Mišaél, Elzafán in Sitrí.+ 23  Aron pa se je poročil z Elišébo, Aminadábovo hčerjo, Nahšónovo sestro.+ Ona mu je rodila Nadába, Abihúja, Eleázarja in Itamárja.+ 24  Kórahovi sinovi so bili Asír, Elkana in Abiasáf.+ To so bile rodbine Kórahovcev.+ 25  Eleázar, Aronov sin,+ pa se je poročil z eno od Putiélovih hčera. Ona mu je rodila Pinehasa.+ To so družinski poglavarji Lévijevcev po svojih rodbinah.+ 26  To sta Aron in Mojzes, ki jima je Jehova dejal:+ »Izpeljita Izraelove sinove iz egiptovske dežele po njihovih četah.«+ 27  Onadva sta govorila s faraonom, egiptovskim kraljem, da bi izpeljala Izraelove sinove iz Egipta.+ To sta Mojzes in Aron. 28  In tistega dne, ko je Jehova govoril Mojzesu v egiptovski deželi,+ 29  je Jehova Mojzesu še dejal: »Jaz sem Jehova.+ Povej faraonu, egiptovskemu kralju, vse, kar ti govorim.« 30  Tedaj je Mojzes pred Jehovom rekel: »Glej, imam okorna usta*. Kako bi bilo mogoče, da bi me faraon poslušal?«+

Opombe

Dobesedno »neobrezane ustnice«.
Dobesedno »neobrezane ustnice«.