2. Mojzesova 36:1–38

36  Bezalél, Oholiáb+ in vsi spretni ljudje, ki jih je Jehova obdaroval s spretnostjo*+ in razumnostjo*,+ da bi znali opraviti vsakršno delo, povezano s sveto službo, naj naredijo vse, kar je Jehova zapovedal.«+  In Mojzes je poklical Bezaléla, Oholiába in vse spretne ljudi, ki jih je Jehova obdaroval s spretnostjo,+ vse, ki jih je srce gnalo, da bi se lotili dela in ga opravili.+  Ti so od Mojzesa prejeli vse, kar so Izraelovi sinovi prispevali za delo,+ povezano s sveto službo. Vendar so mu Izraelovi sinovi še naprej prinašali prostovoljne darove, jutro za jutrom.  Zato so vsi spretni ljudje, ki so opravljali vse sveto delo, prihajali, vsak od svojega dela, ki ga je opravljal,  in Mojzesu govorili: »Ljudstvo prinaša veliko več, kakor je potrebno, da bi se opravilo delo, ki ga je Jehova zapovedal storiti.«  Tedaj je Mojzes naročil, naj po vsem taboru oznanijo: »Možje in žene, ne izdelujte ničesar več, kar bi prispevali kot sveti dar!« Tako so ljudstvu preprečili, da bi še kaj prinašalo.  Vsega je bilo namreč več kot dovolj za vse delo, ki ga je bilo treba opraviti.  Najspretnejši+ izmed delavcev so izdelali sveti šotor:+ deset šotorskih pregrinjal iz fino spredenega lana, modre preje, rdečkasto vijoličaste volne in karminskega* škrlata. Na njih je izvezel* kerube.  Vsako pregrinjalo je bilo dolgo osemindvajset komolcev, široko pa štiri komolce. Za vsa pregrinjala je veljala enaka mera. 10  Nato je pet pregrinjal povezal skupaj+ in tudi drugih pet je povezal skupaj. 11  Zatem je na robu pregrinjala, ki je bilo na koncu niza, naredil zanke iz modre preje in enako je naredil tudi na robu skrajnega pregrinjala drugega niza, tam, kjer sta se niza stikala.+ 12  Petdeset zank je naredil na robu enega niza in petdeset zank na robu drugega niza, tam, kjer sta se niza stikala, tako da so bile zanke druga drugi nasproti.+ 13  Nazadnje je naredil še petdeset zlatih kavljev in z njimi spel niza skupaj. Tako je šotor postal ena celota.+ 14  Naredil je pregrinjala iz kozje dlake, da so pokrivala vrh šotora. Naredil je enajst takšnih pregrinjal.+ 15  Vsako pregrinjalo je bilo dolgo trideset komolcev, široko pa štiri komolce. Za vseh enajst pregrinjal je veljala enaka mera.+ 16  Nato je pet pregrinjal povezal skupaj in tudi ostalih šest pregrinjal je povezal skupaj.+ 17  Na robu pregrinjala, ki je bilo na koncu niza, je naredil petdeset zank in prav toliko jih je naredil na robu pregrinjala na koncu drugega niza, tam, kjer sta se niza stikala.+ 18  Zatem je naredil petdeset bakrenih kavljev in z njimi spel niza skupaj, tako da sta postala ena celota.+ 19  Za šotor je naredil pokrivalo iz rdeče obarvanih ovnovih kož in čez to še pokrivalo iz tjulnjevih kož.+ 20  Zatem je za šotor naredil okvirje iz akacijevega lesa,+ ki so stali pokonci. 21  Vsak okvir je bil deset komolcev dolg ter komolec in pol širok.+ 22  Vsak okvir je imel dva čepa, ki sta bila drug ob drugem. Tako je naredil z vsemi okvirji pri šotoru.+ 23  Naredil je okvirje za šotor, dvajset okvirjev za južno stran, ki gleda proti Négebu.+ 24  Za teh dvajset okvirjev je naredil štirideset srebrnih podstavkov: dva podstavka sta bila pod enim okvirjem, na katerem sta bila dva čepa, in dva podstavka pod vsakim nadaljnjim okvirjem, na katerem sta bila dva čepa.+ 25  In za drugo stran šotora, za severno stran, je naredil dvajset okvirjev+ 26  in zanje štirideset srebrnih podstavkov: dva podstavka sta bila pod enim okvirjem in dva podstavka pod vsakim nadaljnjim okvirjem.+ 27  Za zadnji del šotora, za zahodno stran, je naredil šest okvirjev.+ 28  Naredil je tudi dva okvirja, ki sta bila kot vogelna stebra na zadnji strani šotora.+ 29  Bila sta podvojena od dna pa vse do vrha, do prvega obroča, kjer sta se stikala. Tako ju je naredil, kot vogelna stebra.+ 30  Skupaj je bilo torej osem okvirjev in šestnajst srebrnih podstavkov. Pod vsakim okvirjem sta bila po dva podstavka.+ 31  Nato je naredil prečke iz akacijevega lesa: pet prečk za okvirje na eni strani šotora,+ 32  pet prečk za okvirje na drugi strani šotora in pet prečk za okvirje na zadnji strani šotora, proti zahodu.+ 33  Srednjo prečko je naredil tako, da je šla po sredini okvirjev od enega konca do drugega.+ 34  Okvirje je prevlekel z zlatom in na njih naredil zlate obroče, v katere je potem vtaknil prečke. Tudi prečke je prevlekel z zlatom.+ 35  Naredil je zaveso+ iz modre preje, rdečkasto vijoličaste volne, karminskega škrlata in fino spredenega lana. Na njej je izvezel kerube.+ 36  Nato je zanjo naredil štiri stebre iz akacijevega lesa in jih prevlekel z zlatom. Tudi zaponke na njih so bile iz zlata. Za stebre je ulil štiri srebrne podstavke.+ 37  Za vhod v šotor je naredil zastor, ki je bil stkan iz modre preje, rdečkasto vijoličaste volne, karminskega škrlata in fino spredenega lana.+ 38  Za zastor je naredil pet stebrov z zaponkami. Vrhove stebrov in vezi je prevlekel z zlatom, petero podstavkov za stebre pa je bilo iz bakra.+

Opombe

Dobesedno »modri ljudje, ki jim je Jehova dal modrost«.
Glej opombo k Prg 2:3.
Glej opombo k 2Mz 25:4.
Očitno je to naredil Bezalél.