2. Mojzesova 19:1–25

19  Izraelovi sinovi so tretji mesec po odhodu iz egiptovske dežele,+ prav tisti dan, prišli v sinajsko pustinjo.+  Odpravili so se iz Refidíma+ in prišli v sinajsko pustinjo ter se v njej utaborili.+ Izrael se je tam utaboril pred goro.+  Tedaj je šel Mojzes gor k pravemu Bogu. In Jehova mu je z gore zaklical:+ »Takole reci Jakobovi hiši in povej Izraelovim sinovom:  ‚Videli ste, kaj sem storil Egipčanom,+ kako sem vas nosil na orljih perutih in vas privedel k sebi.+  Če boste torej natančno poslušali+ moj glas in boste izpolnjevali mojo zavezo,+ mi boste posebna lastnina izmed vseh drugih ljudstev,+ saj je moja vsa zemlja.+  In boste mi kraljestvo duhovnikov in svet narod.‘+ Te besede sporoči Izraelovim sinovom.«  Tako je Mojzes prišel in sklical starešine+ ljudstva ter jim povedal vse, kar mu je Jehova naročil.+  Zatem je vse ljudstvo enodušno odgovorilo: »Izpolnjevali bomo vse, kar je Jehova govoril.«+ Mojzes je besede ljudstva takoj sporočil Jehovu.+  Jehova pa je Mojzesu dejal: »K tebi bom prišel v temnem oblaku,+ da bo ljudstvo slišalo, ko bom govoril s teboj,+ in bo tudi tebi vedno verjelo.«+ Tedaj je Mojzes besede ljudstva sporočil Jehovu. 10  Jehova pa je Mojzesu rekel: »Pojdi k ljudstvu ter ga posveti danes in jutri. In naj opere svoja oblačila.+ 11  Pripravi naj se za tretji dan, ker se bo tretji dan Jehova spustil na goro Sinaj pred očmi vsega ljudstva.+ 12  Ti pa postavi ljudstvu mejo vsenaokrog in reci: ‚Pazite, da ne boste šli na goro in da se ne boste dotaknili njenega vznožja. Vsak, ki se bo dotaknil gore, bo usmrčen.+ 13  Takega naj se ne dotakne nobena roka, ampak naj bo kamenjan ali preboden. Ne bo živel, pa naj gre za žival ali človeka.‘+ Ko pa bo zadonel ovnov rog,+ smejo pristopiti h gori.« 14  Nato je Mojzes stopil z gore k ljudstvu in ga začel posvečevati. In ljudstvo je pralo svoja oblačila.+ 15  Ljudstvu je še rekel: »Pripravite se+ za tretji dan. Ne približujte se* svojim ženam.«+ 16  Ko pa je tretji dan nastopilo jutro, je začelo grmeti in se bliskati.+ Goro je prekril gost oblak+ in zaslišal se je zelo močan glas roga,+ tako da se je vse ljudstvo v taboru treslo.+ 17  Tedaj je Mojzes ljudstvo izpeljal iz tabora in ga odvedel pravemu Bogu naproti. In stali so ob vznožju gore.+ 18  Vsa gora Sinaj se je kadila,+ ker se je Jehova spustil nanjo v ognju.+ Dim se je dvigal kakor dim iz opekarske peči+ in vsa gora se je silno tresla.+ 19  Medtem ko je glas roga postajal čedalje močnejši, je Mojzes govoril, pravi Bog pa mu je odgovarjal z močnim glasom.+ 20  Tako se je Jehova spustil na goro Sinaj, na vrh gore. Jehova je nato poklical Mojzesa na vrh gore, in Mojzes se je povzpel gor.+ 21  Jehova je Mojzesu dejal: »Pojdi dol in posvari ljudstvo, naj ne skuša priti do Jehova, da bi ga videlo, saj bi bili mnogi ob življenje.+ 22  Tudi duhovniki, ki redno prihajajo pred Jehova, naj se posvetijo,+ da Jehova ne bi nanje izlil svoje jeze.«+ 23  Tedaj je Mojzes Jehovu odvrnil: »Ljudstvo ne more stopiti na goro Sinaj, saj si nas že posvaril: ‚Postavi mejo okoli gore in jo posveti.‘«+ 24  Toda Jehova mu je rekel: »Pojdi, spusti se dol in se vrni skupaj z Aronom. Duhovniki in ljudstvo pa naj ne skušajo priti gor k Jehovu, da ne bi nanje izlil svoje jeze.«+ 25  Tako se je Mojzes spustil k ljudstvu in mu vse to povedal.+

Opombe

To se nanaša na spolne odnose.