2. kroniška 29:1–36

29  Ezekíja+ je zakraljeval, ko je bil star petindvajset let, in v Jeruzalemu je vladal devetindvajset let. Njegovi materi je bilo ime Abíja in je bila Zaharíjeva hči.+  Delal je to, kar je prav v Jehovovih očeh,+ povsem tako, kakor je delal njegov praoče David.+  V prvem letu svojega vladanja, v prvem mesecu, je odprl vrata Jehovove hiše in jih začel popravljati.+  Nato je pripeljal duhovnike in levite in jih zbral na odprtem kraju,+ na vzhodni strani,  ter jim rekel: »Poslušajte me, leviti! Posvetite+ se zdaj in posvetite hišo Jehova, Boga svojih praočetov, in odnesite iz svetega kraja vse, kar je nečisto!+  Naši očetje so namreč ravnali nezvesto+ in delali to, kar je slabo v očeh našega Boga Jehova,+ tako da so ga zapustili+ ter obrnili svoj obraz stran od Jehovovega prebivališča+ in mu pokazali hrbet.  Zaprli so vrata+ preddverja in pogasili svetilke.+ Kadila niso zažigali+ in Izraelovemu Bogu niso darovali žgalnih žrtev na svetem kraju.+  Zato se je Jehova razjezil+ na Juda in Jeruzalem, tako da je iz njih naredil prizor, nad katerim se vsi zgrozijo,+ osupnejo+ in žvižgajo,+ prav kakor vidite s svojimi očmi.  In glejte, zaradi tega so naši praočetje padli pod mečem,+ naši sinovi, hčere in žene pa so v ujetništvu.+ 10  Jaz pa sem se v svojem srcu namenil skleniti zavezo+ z Jehovom, Izraelovim Bogom, da bi se njegova plamteča jeza odvrnila od nas. 11  In zdaj, moji sinovi, nikar ne počivajte!+ Vas je namreč Jehova izbral, da stojite pred njim kot njegovi strežniki,+ da mu strežete+ in zažigate daritve.«+ 12  Tedaj so vstali leviti:+ izmed Kehátovih sinov+ Amasájev sin Máhat in Azaríjev sin Joél; izmed Meraríjevih sinov+ Abdíjev sin Kiš in Jehalelélov sin Azaríja; izmed Geršónovcev+ Zimájev sin Joáh in Joáhov sin Eden; 13  izmed Elizafánovih sinov+ Šimrí in Jeuél; izmed Asáfovih sinov+ Zaharíja in Matanjá; 14  izmed Hemánovih sinov+ Jehiél in Šimí ter izmed Jedutúnovih sinov+ Šemajá in Uziél. 15  Zbrali so svoje brate in se posvetili,+ nato pa šli očistit+ Jehovovo hišo, kakor je zapovedal kralj po Jehovovi besedi.+ 16  Duhovniki so stopili v Jehovovo hišo, da bi jo očistili. Vse nečiste reči, ki so jih našli v Jehovovem templju, so odnesli na dvorišče+ Jehovove hiše. Nato pa so jih vzeli leviti in odnesli v dolino* Kidróna.+ 17  Posvečevati so začeli prvi dan prvega meseca. Osmi dan v mesecu so prišli k Jehovovemu preddverju.+ Jehovovo hišo so posvečevali osem dni in šestnajsti dan prvega+ meseca so končali. 18  Potem so odšli h kralju Ezekíju in mu povedali: »Očistili smo vso Jehovovo hišo, oltar+ za žgalne daritve in ves njegov pribor+ ter mizo+ za kruhke obličja in ves njen pribor.+ 19  Ves pribor,+ ki ga je kralj Áhaz+ med vladanjem v svoji nezvestobi+ umaknil iz uporabe, smo pripravili in posvetili,+ in zdaj je pred Jehovovim oltarjem.« 20  Zjutraj je kralj Ezekíja+ zgodaj vstal,+ zbral mestne kneze+ in skupaj so šli gor k Jehovovi hiši. 21  S seboj so privedli sedem bikov,+ sedem odraslih ovnov, sedem mladih ovnov in sedem kozlov v daritev za greh+ za kraljestvo, za svetišče in za Juda. Aronovim sinovom, duhovnikom,+ je naročil, naj jih darujejo na Jehovovem oltarju. 22  Zaklali+ so torej govedo, duhovniki pa so vzeli kri+ in z njo poškropili+ oltar. Potem so zaklali odrasle ovne+ in s krvjo poškropili+ oltar, nato pa še mlade ovne in s krvjo poškropili oltar. 23  Zatem so pred kralja in občino privedli kozle+ za daritev za greh in nanje položili roke.+ 24  Nato so jih duhovniki zaklali in z njihovo krvjo poškropili oltar v daritev za greh, da bi opravili poravnavo za ves Izrael.+ Kralj je namreč naročil, naj se žgalna daritev in daritev za greh opravita za ves Izrael.+ 25  Medtem je v Jehovovi hiši postavil levite+ s cimbalami,+ psalteriji+ in harfami,+ kakor so to zapovedali David,+ kraljev videc Gad+ in prerok Natan.+ Zapoved je namreč prišla od Jehova po njegovih prerokih.+ 26  Tako so se leviti razpostavili z Davidovimi glasbili,+ duhovniki pa s trobentami.+ 27  Tedaj je Ezekíja naročil, da naj na oltarju darujejo žgalno žrtev. Ko so darovanje začeli, so zapeli+ Jehovu in zaigrali na trobente pod vodstvom glasbil Izraelovega kralja Davida. 28  Vsa občina je padla na kolena.+ Petje se je razlegalo+ in trobente so donele, vse dokler se ni končala žgalna daritev. 29  Ko pa se je darovanje končalo, so tudi kralj in tisti, ki so bili z njim, padli na kolena in se priklonili do tal.+ 30  Tedaj so kralj Ezekíja in knezi+ naročili levitom, naj hvalijo Jehova s psalmi Davida+ in vidca Asáfa.+ In začeli so izrekati hvalo v velikem veselju+ ter padli na kolena in se priklonili do tal.+ 31  Nazadnje je Ezekíja rekel: »Zdaj ste pooblaščeni*,+ da služite Jehovu. Pristopite in prinesite zahvalne žrtve+ in druge žrtve+ v Jehovovo hišo!« Občina je torej začela prinašati zahvalne in druge žrtve, in kdor je želel, je prinesel tudi živali za žgalne daritve.+ 32  Tako je občina za žgalne daritve privedla sedemdeset goved, sto odraslih ovnov in dvesto mladih ovnov, vse to v žgalno daritev Jehovu.+ 33  Za svete daritve pa so privedli šeststo goved in tri tisoč ovc. 34  Vendar je bilo duhovnikov+ premalo, tako da niso mogli odreti vseh živali za žgalne daritve.+ Zato so jim pomagali njihovi bratje+ leviti, dokler niso končali dela+ in dokler se niso duhovniki posvetili.+ Leviti so se namreč posvečevali z večjo prizadevnostjo kakor duhovniki. 35  Bilo je zelo veliko žgalnih daritev+ ter tolstih+ delov mirovnih žrtev+ in pitnih daritev+ za žgalne daritve. Tako je bila služba v Jehovovi hiši vzpostavljena.+ 36  Ezekíja in vse ljudstvo so se veselili zaradi vsega, kar je pravi Bog pripravil za ljudstvo,+ saj se je vse zgodilo tako nenadoma.+

Opombe

Glej Dodatek 15.
Dobesedno »Zdaj ste si napolnili roke«.