2. kroniška 26:1–23

26  Tedaj je vse Judovo ljudstvo+ vzelo Uzíja,+ ki je bil star šestnajst let, in ga postavilo+ za kralja namesto njegovega očeta Amazíja.+  Spet je pozidal Elát+ in ga vrnil Judu, potem ko je kralj legel k svojim praočetom.+  Uzíja+ je bil star šestnajst let, ko je zakraljeval, in v Jeruzalemu je vladal dvainpetdeset let. Njegovi materi je bilo ime Jehólja+ in je bila iz Jeruzalema.  Delal je to, kar je prav v Jehovovih očeh,+ povsem tako, kakor je delal njegov oče Amazíja.+  Ko je živel Zaharíja, ki ga je učil bati se pravega Boga,+ si je nenehno prizadeval iskati+ Boga, in dokler je iskal Jehova, pravega Boga, mu je ta naklanjal uspeh.+  Krenil je v boj s Filistejci+ in prebil obzidje Gata,+ Jabnéja+ in Ašdóda,+ potem pa na ašdódskem+ področju in drugod med Filistejci zgradil mesta.  Pravi Bog mu je pomagal+ v bojih proti Filistejcem in proti Arabcem,+ ki so živeli v Gur Baalu, ter proti Meunéjcem.+  Amónci+ so Uzíju prinašali davek.+ Njegovo ime je nazadnje zaslovelo+ vse do Egipta, saj je postal zelo mogočen.  V Jeruzalemu je zgradil še stolpe+ pri Vogelnih vratih,+ Dolinskih vratih+ in pri Oporniku ter jih utrdil. 10  Poleg tega je zgradil stolpe+ tudi v pustinji in izkopal veliko vodnih zbiralnikov (imel je namreč veliko živine), podobno je storil še v Šéfeli+ in na planoti. V hribih in na Karmélu so bili kmetovalci in vinogradniki, kajti zelo rad je imel poljedelstvo. 11  Uzíja je imel tudi vojsko, pripravljeno za boj, vojake, ki so v četah odhajali na vojaške pohode.+ Te sta preštela in popisala+ tajnik+ Jeiél in nadzornik Maasejá pod poveljstvom+ Hananíja, enega od kraljevih knezov.+ 12  Skupno število poglavarjev očetnih hiš,+ hrabrih junakov,+ je bilo dva tisoč šeststo. 13  In pod njihovim poveljstvom je bila vojska, ki je štela tristo sedem tisoč petsto mož, pripravljenih za boj, in ti so kot močna vojaška sila pomagali kralju v boju proti sovražniku.+ 14  Uzíja je vso vojsko oskrboval s ščiti,+ sulicami,+ čeladami,+ oklepi,+ loki+ in kamni za prače.+ 15  V Jeruzalemu je naredil še bojne naprave, ki so jih izumili strokovnjaki, da bi lahko s stolpov+ in vogalov streljali puščice in velike kamne. Tako je zaslovel+ daleč naokrog, ker je dobival veliko pomoč in je postal mogočen. 16  Toda ko je postal mogočen, se je njegovo srce prevzelo+ in mu nakopalo pogubo.+ Ravnal je namreč nezvesto do Jehova, svojega Boga, in šel v Jehovov tempelj, da bi zažgal kadilo na kadilnem oltarju.+ 17  Duhovnik Azaríja pa je skupaj z Jehovovimi duhovniki, osemdesetimi pogumnimi možmi, takoj stopil za njim. 18  Postavili so se po robu kralju Uzíju+ in mu rekli: »Uzíja, ti nimaš pravice+ zažigati kadila Jehovu! Duhovniki, Aronovi sinovi,+ ki so posvečeni, imajo pravico zažigati kadilo. Pojdi iz svetišča, kajti ravnal si nezvesto in to ti ne bo v čast+ pred Bogom Jehovom!« 19  Uzíja pa, ki je v roki držal kadilnico+ za zažiganje kadila, se je razsrdil,+ in ko je bil ves besen na duhovnike, so se mu vpričo njih v Jehovovi hiši ob kadilnem oltarju na čelu pojavile gobe.+ 20  Ko so ga veliki duhovnik Azaríja in vsi duhovniki pogledali, so videli, da je po čelu ves gobav!+ Hitro so ga torej odvedli od tam, še sam je hitel ven, kajti Jehova ga je udaril.+ 21  Tako je bil kralj Uzíja+ gobav vse do smrti. Kot gobavec je živel v ločeni hiši,+ razrešen vseh dolžnosti. Odstranili so ga iz Jehovove hiše, njegov sin Jotám pa je upravljal kraljevo hišo in sodil ljudstvu dežele. 22  Vsa druga Uzíjeva dela,+ od prvih do zadnjih, je zapisal Amózov sin Izaija.+ 23  Nazadnje je Uzíja legel k svojim praočetom. In pokopali so ga poleg njegovih praočetov, toda na polju zraven kraljevih grobov,+ ker so rekli: »Gobav je.« Namesto njega pa je zakraljeval njegov sin Jotám.+

Opombe