2. kroniška 24:1–27

24  Joáš je bil star sedem let, ko je zakraljeval,+ in v Jeruzalemu je vladal štirideset let.+ Njegova mati je bila Zibja iz Beeršébe.+  In Joáš+ je delal, kar je prav v Jehovovih očeh,+ vse dokler je živel duhovnik Jojáda.+  Jojáda mu je dobil dve ženi, in rodili sta mu sinove in hčere.+  Čez čas se je Joášu v srcu porodila želja, da bi obnovil Jehovovo hišo.+  Zato je zbral duhovnike+ in levite ter jim rekel: »Pojdite po Judovih mestih in zbirajte denar od vsega Izraela za popravilo+ hiše vašega Boga, iz leta v leto.+ Pohitite s tem!« Vendar leviti niso pohiteli.+  Kralj je torej poklical poglavarja Jojáda in mu rekel:+ »Zakaj ne zahtevaš od levitov poročila o prinašanju svetega davka iz Juda in Jeruzalema, ki ga je naložil Jehovov služabnik Mojzes,+ in sicer svetega davka, ki naj bi ga Izraelova občina prinašala za šotor Pričevanja?+  Kajti sinovi te zlobne Atálje+ so vdrli v hišo pravega Boga+ in vse svete+ reči iz Jehovove hiše darovali Baalom.«+  Tedaj je kralj ukazal, in naredili so skrinjo+ ter jo postavili ven, pred vrata Jehovove hiše.  Nato so po vsem Judu in Jeruzalemu razglasili, da naj prinašajo Jehovu sveti davek,+ ki ga je v pustinji Izraelu naložil Mojzes,+ služabnik pravega Boga. 10  Vsi knezi+ in vse ljudstvo so se razveselili+ in so prinašali davek ter ga metali v skrinjo,+ dokler niso vsi dali. 11  Ob določenem času so leviti+ prinesli skrinjo na vpogled kralju. Ko so videli, da je v njej veliko denarja,+ sta prišla kraljev tajnik+ in pooblaščenec velikega duhovnika ter skrinjo izpraznila, nato sta jo dvignila in vrnila na njeno mesto. Tako so delali vsak dan in zbrali zelo veliko denarja. 12  Kralj in Jojáda sta ga dajala možem, ki so nadzorovali delo+ v Jehovovi hiši,+ ti pa so najemali kamnoseke+ in druge rokodelce,+ da bi Jehovovo hišo obnovili,+ pa tudi tiste, ki so delali z železom in bakrom, da bi Jehovovo hišo popravili.+ 13  Nadzorniki so se lotili del+ in obnova je pod njihovim vodstvom napredovala. Hišo pravega Boga so obnovili natančno po gradbenem načrtu in jo utrdili. 14  Ko pa so vse opravili, so preostali denar prinesli pred kralja in Jojáda. Tako so izdelali še pribor za Jehovovo hišo, pribor za strežbo+ in za darovanje, čaše+ ter zlat+ in srebrn pribor. In vse dokler je Jojáda živel, so v Jehovovi hiši neprestano darovali žgalne žrtve.+ 15  Jojáda pa se je postaral in zadovoljen s svojim dolgim življenjem+ umrl. Ko je umrl, je bil star sto trideset let. 16  Pokopali so ga v Davidovem mestu poleg kraljev,+ ker je v Izraelu delal to, kar je dobro,+ še zlasti za pravega Boga in njegovo hišo. 17  Po Jojádovi smrti so prišli Judovi knezi+ in se priklonili kralju. In kralj jim je prisluhnil.+ 18  Postopoma so zapustili hišo Jehova, Boga svojih praočetov, ter začeli častiti svete kole*+ in malike,+ tako da je zaradi te njihove krivde nad Juda in Jeruzalem prišla Božja jeza.+ 19  Jehova jim je pošiljal preroke,+ da bi jih privedli nazaj k njemu. Opominjali so jih, vendar niso hoteli poslušati.+ 20  Tedaj je Božji duh+ obdal+ Zaharíja,+ sina duhovnika Jojáda,+ da je pred ljudstvom vstal in rekel: »Tako govori pravi Bog: ‚Zakaj prestopate Jehovove zapovedi? Tako ne boste mogli uspeti.+ Ker ste zapustili Jehova, bo tudi on zapustil vas.‘«+ 21  Nazadnje so se zarotili proti njemu+ in ga na kraljevo zapoved kamenjali+ na dvorišču Jehovove hiše. 22  Kralj Joáš se ni spomnil srčne dobrotljivosti*, ki mu jo je izkazal Zaharíjev oče Jojáda,+ ampak je ubil njegovega sina. Ko je ta umiral, je rekel: »Jehova naj to vidi in povrne!«+ 23  Ob začetku naslednjega leta+ je nadenj prišla sirska vojska+ in napadla Juda in Jeruzalem. Med ljudstvom so pobili vse kneze+ ljudstva, ves plen pa poslali kralju v Damask.+ 24  Čeprav je bila sirska vojska maloštevilna,+ ji je Jehova dal v roke vojsko, ki je štela zelo veliko mož,+ ker so zapustili Jehova, Boga svojih praočetov. Tako so Sirci izvršili obsodbo nad Joášem.+ 25  Ko pa so šli od njega in ga pustili v hudih bolečinah,+ sta se njegova služabnika zarotila+ proti njemu zaradi krvi+ sinov* duhovnika Jojáda+ in ga ubila na njegovi postelji. Tako je umrl+ in pokopali so ga v Davidovem mestu,+ vendar ne v kraljevih grobovih.+ 26  Proti njemu sta se zarotila Zabád,+ sin Amónke Šimáte, in Jehozabád, sin Moábke Šimríte. 27  O njegovih sinovih, obilici objav proti njemu+ in o temeljiti obnovi+ hiše pravega Boga pa piše v razlagi Knjige+ kraljev. Namesto njega je zakraljeval njegov sin Amazíja.+

Opombe

Ali »ašere«.
Glej opombo k 1Mz 19:19.
V nekaterih starih prevodih (grška Septuaginta, latinska Vulgata) piše »sina«. V hebrejščini je morda na tem mestu množina rabljena zato, da bi se poudarila odličnost in pomembnost Jojádovega sina Zaharíja kot preroka duhovnika.