2. kroniška 23:1–21

23  Sedmo leto pa se je Jojáda+ opogumil in sklenil zavezo s stotniki:+ z Jerohámovim sinom Azaríjem, Jehohanánovim sinom Izmaelom, Obédovim sinom Azaríjem, Adajájevim sinom Maasejájem in z Zihríjevim sinom Elišafátom.  Ti so nato obhodili Judovo ter zbrali levite+ iz vseh Judovih mest in poglavarje+ Izraelovih očetnih hiš. Ko so prišli v Jeruzalem,  je vsa občina sklenila zavezo+ s kraljem v hiši+ pravega Boga. Zatem jim je Jojáda rekel: »Glejte, kraljev sin+ bo vladal,+ kakor je Jehova obljubil glede Davidovih sinov.+  Storili boste naslednje: tretjina izmed vas, duhovniki+ in leviti,+ ki prihajate na šabat*,+ bo vratarjev,+  tretjina bo pri kraljevi hiši+ in tretjina pri Temeljnih vratih,+ vse ljudstvo pa bo na dvoriščih+ Jehovove hiše.  Nikomur ne dovolite vstopiti v Jehovovo hišo,+ razen duhovnikom in službujočim levitom.+ Ti bodo smeli vstopiti, ker so sveta skupina,+ vse ostalo ljudstvo pa naj izpolni svojo dolžnost do Jehova, tako da stoji zunaj.  Leviti naj obkrožijo kralja,+ vsak z orožjem v roki. Kdor koli bi prišel v hišo, mora biti usmrčen. Bodite s kraljem, kamor koli bo šel.«  Leviti in ves Juda so storili vse, kar je zapovedal+ duhovnik Jojáda.+ Vzeli so vsak svoje može, ki se jim je služba začela na šabat, in tiste, ki se jim je na šabat končala.+ Duhovnik Jojáda namreč oddelkov+ ni oprostil dolžnosti.  Poleg tega je duhovnik Jojáda dal stotnikom+ sulice, ščite in okrogle ščite+ kralja Davida,+ ki so bili v hiši pravega Boga.+ 10  Prav tako je postavil vse ljudstvo,+ vsakega s kopjem v roki, od desne strani* hiše pa vse do njene leve strani*, pri oltarju in pri hiši, tako da so bili vseokrog kralja. 11  Nato so pripeljali ven kraljevega sina,+ mu nadeli krono*+ in položili nanj Pričevanje+ ter ga postavili za kralja. Jojáda in njegovi sinovi pa so ga pomazilili+ in zaklicali: »Živel kralj!«+ 12  Ko je Atálja zaslišala ljudi, kako tekajo in slavijo kralja,+ je pohitela k ljudstvu v Jehovovo hišo. 13  Tam je videla kralja, ki je stal pri svojem stebru+ ob vhodu, ob njem pa kneze+ in trobentače.+ Vse ljudstvo dežele se je veselilo+ in trobilo+ na trobente, tudi pevci+ z glasbili in tisti, ki so vodili v petju hvalnic, so se veselili. Tedaj si je Atálja raztrgala oblačila in vzkliknila: »Zarota! Zarota!«+ 14  Duhovnik Jojáda pa je poslal stotnike, ki so poveljevali vojski, in jim naročil: »Odpeljite jo proč od svojih vrst,+ in kdor koli bi šel za njo, naj bo usmrčen z mečem!« Duhovnik je namreč rekel: »Ne usmrtite je v Jehovovi hiši!« 15  Prijeli so jo torej, jo privedli do vhoda za konje pri kraljevi hiši in jo tam usmrtili.+ 16  Nato je Jojáda sklenil zavezo med seboj, vsem ljudstvom in kraljem, da bodo še naprej Jehovovo ljudstvo.+ 17  Zatem je vse ljudstvo prišlo v Baalovo hišo in jo porušilo.+ Razbili so Baalove oltarje+ in podobe,+ njegovega duhovnika Matána+ pa usmrtili+ pred oltarji. 18  Jojáda je službene naloge v Jehovovi hiši zaupal duhovnikom in levitom, ki jih je že David+ razdelil v oddelke za služenje v Jehovovi hiši, da bi darovali žgalne žrtve Jehovu, kakor je pisano v Mojzesovi postavi,+ z veseljem in pesmimi po Davidovih navodilih. 19  Ob vratih Jehovove hiše pa je postavil vratarje,+ da ne bi mogel vstopiti nihče, ki bi bil kakor koli nečist. 20  Potem je zbral stotnike,+ dostojanstvenike, oblastnike in vse ljudstvo dežele ter odvedel kralja iz Jehovove hiše.+ Skozi gornja vrata so prišli v kraljevo hišo in posadili kralja na kraljevi prestol.+ 21  Vse ljudstvo dežele se je veselilo+ in mesto je živelo v miru, Atáljo pa so usmrtili z mečem.+

Opombe

Glej opombo k 2Mz 16:23.
Ali »južne strani«, to je desna stran, gledano proti vzhodu.
Ali »severne strani«, to je leva stran, gledano proti vzhodu.
Ali »diadem«.