2. kraljev 18:1–37

18  V tretjem letu Izraelovega kralja Hošéa,+ Elájevega sina, je zakraljeval Ezekíja,+ sin Judovega kralja Áhaza.+  Zakraljeval je, ko je bil star petindvajset let, in v Jeruzalemu je vladal devetindvajset let. Njegovi materi je bilo ime Abí in je bila Zaharíjeva hči.+  Delal je to, kar je prav v Jehovovih očeh,+ povsem tako, kakor je delal njegov praoče David.+  On je odstranil višave,+ razbil svete stebre,+ posekal sveti+ kol* in zdrobil bakreno kačo,+ ki jo je naredil Mojzes,+ kajti Izraelovi sinovi so ji vse do takrat zažigali daritve;+ in imenovali so jo Nehuštán*.+  Ezekíja je zaupal v Jehova, Izraelovega Boga.+ Med vsemi Judovimi kralji za njim ni bilo njemu enakega,+ pa tudi med tistimi ne, ki so bili pred njim.+  Oklepal se je Jehova+ in se ni odvrnil od njega, ampak je izpolnjeval zapovedi, ki jih je Jehova zapovedal Mojzesu.+  In Jehova je bil z njim.+ V vsem, česar se je lotil, je ravnal preudarno.+ Ezekíja se je uprl asirskemu kralju in mu ni služil.+  Filistejce je pobijal+ tja do Gaze+ in njenih ozemelj, od stražnega stolpa+ do utrjenega mesta.  V četrtem letu kralja Ezekíja, to je v sedmem letu Izraelovega kralja Hošéa,+ Elájevega sina, je asirski kralj Salmanásar+ prišel zoper Samaríjo in jo začel oblegati.+ 10  Ob koncu tretjega leta so jo zavzeli.+ V šestem letu Ezekíja, to je v devetem letu Izraelovega kralja Hošéa, je bila Samaríja zavzeta.+ 11  Zatem je asirski kralj+ odvedel Izraelce v pregnanstvo+ v Asirijo ter jih naselil v Haláhu,+ v Habórju+ ob reki Gozán in po medijskih mestih,+ 12  zato ker niso poslušali+ glasu Jehova, svojega Boga, ampak so prestopali njegovo zavezo,+ vse, kar je zapovedal Jehovov služabnik Mojzes.+ Tega niso poslušali in niso izpolnjevali. 13  V štirinajstem letu kralja Ezekíja je asirski+ kralj Senaheríb+ prišel zoper vsa utrjena Judova mesta in jih zavzel. 14  Zato je Judov kralj Ezekíja sporočil asirskemu kralju v Lahíš: »Grešil sem. Odvrni se od mene in dal ti bom vse, kar boš zahteval od mene.«+ Tako je asirski kralj od Judovega kralja Ezekíja zahteval tristo talentov srebra+ in trideset talentov zlata. 15  In Ezekíja mu je dal vse srebro, ki ga je našel v Jehovovi hiši+ in v zakladnicah kraljeve hiše.+ 16  V tistem času je Judov kralj Ezekíja tudi odstranil vrata Jehovovega templja+ in podboje, ki jih je dal prevleči z zlatom,+ in zlato z njih dal asirskemu kralju. 17  Asirski kralj+ pa je poslal iz Lahíša+ h kralju Ezekíju v Jeruzalem tartána*,+ rabsarísa* in rabšaka*+ z močno vojsko. In so se odpravili ter prišli pred Jeruzalem. Ko so prispeli, so se ustavili pri vodovodu,+ speljanem iz gornjega zbiralnika,+ ob poti k polju pralca perila.+ 18  Potem so klicali h kralju, toda naproti so jim prišli Hilkíjev sin Eljakím,+ ki je bil upravitelj dvora, tajnik Šébna+ in Asáfov sin Joáh, letopisec. 19  In rabšak+ jim je dejal: »Prosim, povejte Ezekíju: ‚Takole govori veliki kralj,+ kralj Asirije: »Katera je ta opora, na katero se zanašaš?+ 20  Ti praviš ‚Imam načrt+ in moč, ki sta potrebna za vojskovanje‘, toda to so zgolj besede na ustnicah. Na koga se vendar zanašaš, da si se mi uprl?+ 21  Glej! Zanašaš se na pomoč tega nalomljenega trsta,+ na Egipt,+ ki se človeku, če se nanj nasloni, zarine v dlan in jo prebode. Takšen je faraon,+ egiptovski kralj, vsem, ki zaupajo vanj. 22  Če pa mi boste rekli ‚Zaupamo v Jehova,+ našega Boga‘ – ali ni Ezekíja+ odstranil ravno njegovih višav+ in oltarjev ter Judu in Jeruzalemu naročil ‚Klanjajte se pred tem oltarjem v Jeruzalemu‘?«‘+ 23  Zdaj se torej stavi+ z mojim gospodom, kraljem Asirije: dal ti bom dva tisoč konj, in bomo videli, ali boš imel dovolj jezdecev, da jih boš posadil nanje.+ 24  Kako boš potem odbil že enega samega upravitelja med najmanjšimi služabniki mojega gospoda,+ ko pa se zanašaš na Egipt, da ti bo dal bojne vozove+ in konjenike?+ 25  Ali sem prišel ta kraj opustošit brez Jehovovega dovoljenja? Sam Jehova mi je rekel:+ ‚Pojdi nad to deželo in jo opustoši!‘« 26  Tedaj so Hilkíjev sin Eljakím,+ Šébna+ in Joáh+ rabšaku+ dejali: »Govori, prosimo, s svojimi služabniki po sirsko,+ saj razumemo, in ne govori nam po judovsko,+ da ne bi slišalo ljudstvo, ki je na obzidju.« 27  Toda rabšak jim je odvrnil: »Ali me je moj gospod poslal, da bi te besede govoril tvojemu gospodu in tebi? Ali me ni poslal k tem ljudem, ki sedijo na obzidju in bodo morali z vami vred jesti svoje iztrebke+ in piti svoj seč?«+ 28  Nato se je rabšak ustopil in na ves glas zavpil po judovsko:+ »Poslušajte besedo velikega kralja,+ kralja Asirije! 29  Kralj govori takole: ‚Ne pustite se prevarati Ezekíju, ker vas ne more rešiti iz moje roke.+ 30  Naj vas Ezekíja ne pregovori, da bi zaupali v Jehova,+ z besedami: »Jehova nas bo gotovo rešil+ in to mesto ne bo dano v roke asirskemu kralju.«+ 31  Ne poslušajte Ezekíja, saj asirski kralj govori: »Predajte se in pridite k meni, pa boste jedli vsak s svoje trte in vsak s svoje smokve+ ter pili vodo iz svojega vodnega zbiralnika,+ 32  dokler ne pridem in vas odpeljem v deželo, ki je podobna vaši deželi,+ v deželo žita in mladega vina, v deželo kruha+ in vinogradov,+ v deželo oljk in medu.+ Tako boste živeli in ne boste umrli. Ne poslušajte Ezekíja, ki vas zapeljuje z besedami: ‚Jehova nas bo rešil.‘+ 33  Ali so bogovi narodov rešili+ vsak svojo deželo iz roke asirskega kralja?+ 34  Kje so bogovi Hamáta+ in Arpáda?+ Kje so bogovi Sefarvájima,+ Héne+ in Avája?+ Ali so rešili Samaríjo iz moje roke?+ 35  Kateri izmed vseh bogov teh dežel je rešil svojo deželo iz moje roke?+ Kako neki bi potem Jehova rešil Jeruzalem iz moje roke?«‘«+ 36  Ljudstvo pa je molčalo+ in mu ni odgovorilo+ niti besede, ker je kralj zapovedal: »Ne odgovarjajte mu!«+ 37  Nato so Hilkíjev sin Eljakím,+ ki je bil upravitelj dvora, tajnik Šébna+ in Asáfov sin Joáh,+ letopisec, prišli k Ezekíju z raztrganimi oblačili+ ter mu sporočili rabšakove besede.

Opombe

Ali »ašero«.
Ali »in tega malika so imenovali bakrena kača«.
Naziv za vrhovnega vojaškega poveljnika.
Naziv za glavnega dvornega uradnika.
Naziv za glavnega uradnika v imperiju.