1. Samuelova 23:1–29

23  Čez čas so Davidu sporočili: »Glej, Filistejci se vojskujejo s Keílo+ in plenijo mlatišča.«+  In David je Jehova vprašal:+ »Ali naj grem in udarim te Filistejce?« Jehova mu je odgovoril: »Pojdi, udari Filistejce in reši Keílo!«  Tedaj so Davidu njegovi možje rekli: »Glej, že zdaj nas je strah, ko smo tukaj sredi Juda,+ koliko bolj nas še bo, če bomo šli v Keílo in napadli filistejske bojne vrste!«+  Zato je David še enkrat vprašal Jehova,+ in Jehova mu je odgovoril: »Vstani in pojdi v Keílo, ker ti bom izročil Filistejce v roke.«+  David je torej s svojimi možmi odšel v Keílo v boj proti Filistejcem. Njihovo živino je odpeljal, nje pa je pobil. Prišlo je do velikega pomora. Tako je David rešil prebivalce Keíle.+  Ko pa je Ahimélehov sin Abjatár+ pribežal k Davidu v Keílo, je prišel tja z efódom*+ v roki.  Čez čas so Savlu sporočili: »David je prišel v Keílo.«+ Savel pa je rekel: »Bog mi ga je izročil* v roke,+ saj se je sam zaprl, ko je prišel v mesto, ki ima vrata in zapah.«  Tedaj je Savel sklical vse ljudstvo na boj, da bi šlo v Keílo ter obkolilo Davida in njegove može.  David pa je izvedel, da Savel snuje nekaj zlega+ proti njemu, zato je duhovniku Abjatárju naročil: »Prinesi sem efód.«+ 10  Nato je rekel: »O Jehova, Izraelov Bog,+ tvoj služabnik je slišal, da hoče Savel priti v Keílo in razdejati mesto zaradi mene.+ 11  Ali me bodo prebivalci Keíle izročili njemu v roke? Ali bo Savel prišel sem dol, kakor je to slišal tvoj služabnik? O Jehova, Izraelov Bog, povej, prosim, svojemu služabniku.« Jehova je odgovoril: »Prišel bo.«+ 12  David je še nadaljeval: »Ali bodo prebivalci Keíle izročili mene in moje može Savlu v roke?« Jehova je odgovoril: »Izročili vas bodo.«+ 13  David se je s svojimi možmi, ki jih je bilo okoli šeststo,+ nemudoma odpravil iz Keíle, in hodili so naokrog, koder koli so lahko. Ko so Savlu sporočili, da je David pobegnil iz Keíle, je pohod opustil. 14  David pa je še naprej živel v pustinji, na težko dostopnih krajih. Prebival je v gorskem predelu zifske+ pustinje. Savel ga je ves čas iskal,+ vendar mu ga Bog ni izročil v roke.+ 15  Tako je David v Horéši+ v zifski pustinji živel v stalnem strahu, saj mu je Savel stregel po življenju*. 16  Tedaj se je k Davidu v Horéšo odpravil Jonatan, Savlov sin, da bi mu okrepil+ zaupanje v Boga.+ 17  Rekel mu je: »Ne boj se,+ kajti roka mojega očeta Savla te ne bo našla. Ti boš kralj+ nad Izraelom, jaz pa bom takoj za teboj, in moj oče Savel to dobro ve.«+ 18  Nato sta oba sklenila zavezo+ pred Jehovom. David je še naprej prebival v Horéši, Jonatan pa se je vrnil na svoj dom. 19  Pozneje so v Gíbeo+ k Savlu prišli Zifovci+ in mu rekli: »Ali se ne skriva+ David blizu nas, na težko dostopnih krajih v Horéši,+ na griču Hahíla,+ ki je desno* od Ješimóna*?+ 20  Zdaj torej, o kralj, pridi dol, saj po tem hrepeni tvoja duša.+ Pridi dol, in mi ga bomo izročili kralju v roke.«+ 21  Tedaj je Savel rekel: »Naj vas blagoslovi Jehova,+ ker sočustvujete z menoj. 22  Pojdite, prosim, in še bolj oprezujte. Poglejte in preverite kraje, kamor je stopila njegova noga, in kdo ga je tam videl. Povedali so mi namreč, da je zelo zvit.+ 23  Poglejte in preverite vsa skrivališča, v katerih se skriva. Vrnite se z dokazi in šel bom z vami. Če je v deželi, bom zaradi njega temeljito preiskal vse Judove tisočnije.«+ 24  Odpravili so se torej pred Savlom v Zif,+ David pa je bil s svojimi možmi v maónski+ pustinji v Arábi,+ južno od Ješimóna. 25  Savel ga je pozneje šel s svojimi možmi iskat.+ Ko so Davidu to povedali, se je takoj spustil do skale+ in ostal v maónski pustinji. Savel je za to izvedel, zato ga je šel zasledovat+ v maónsko pustinjo. 26  Savel je šel po eni strani gore, David s svojimi možmi pa je bil na drugi strani gore. Zato se je David hotel čim prej umakniti+ Savlu. Ta se je s svojimi možmi vse bolj približeval njemu in njegovim možem, da bi jih ujel.+ 27  Tedaj pa je k Savlu prišel sel s sporočilom: »Pridi hitro, Filistejci so napadli deželo!« 28  Tako je Savel nehal zasledovati Davida+ in je šel Filistejcem nasproti. Zato so ta kraj poimenovali Skala ločitve. 29  David je nato odšel od tam in se naselil na težko dostopnih krajih En Gédija.+

Opombe

Glej opombo k 2Mz 25:7.
Dobesedno »prodal«.
Dobesedno »po duši«.
»Desno od« se najverjetneje nanaša na področje, ki je južno od Ješimóna. Glej 24. vrstico.
Ali »pustinje«.