1. Mojzesova 9:1–29

9  Nato je Bog blagoslovil Noeta in njegove sinove ter jim dejal: »Bodite rodovitni, namnožite se in napolnite zemljo.+  Vsa živa bitja na zemlji, vsa bitja, ki letajo po nebu, vse, kar se giblje po tleh, in vse ribe v morju naj se vas še naprej bojijo in trepetajo pred vami. V vaše roke so izročeni.+  Vse, kar se giblje in živi, naj vam bo za hrano.+ Vse to vam dajem, kakor sem vam dal zeleno rastlinje.+  Samo mesa z njegovo dušo,+ to je z njegovo krvjo,+ ne smete jesti.+  Poleg tega bom zahteval povračilo za kri vaših duš. Od vsake živali bom zahteval povračilo zanjo. Tudi od človeka bom zahteval povračilo za človekovo dušo, od vsakega človeka, saj mu je bil brat.+  Če kdo prelije človekovo kri, bo tudi njegovo kri prelil človek,+ ker je Bog naredil človeka po svoji podobi.  Vi pa bodite rodovitni in se množite, razkropite se po vsej zemlji in se namnožite na njej.«+  Bog je Noetu in njegovim sinovom še rekel:  »Jaz pa, glej, zavezo+ sklepam z vami in vašim potomstvom+ 10  in z vsako živo dušo, ki je z vami, s pticami, domačimi živalmi in vsemi drugimi živimi bitji na zemlji, ki so z vami – z vsemi, ki so prišle iz barke, in z vsemi njihovimi potomci na zemlji.+ 11  Da, z vami sklepam zavezo: Nikoli več se ne bo zgodilo, da bi vode potopa iztrebile vsa živa bitja, in nikoli več ne bo potopa, ki bi opustošil zemljo.«+ 12  Bog je še dodal: »Znamenje+ zaveze, ki jo sklepam z vami in vsako živo dušo, ki je z vami, za vse prihodnje rodove, pa je tole: 13  svojo mavrico+ dajem v oblak, in ta bo za znamenje zaveze med menoj in zemljo. 14  Ko bom torej nad zemljo poslal oblake, se bo v njih prikazala mavrica. 15  In spomnil se bom zaveze,+ ki je med menoj in vami in vsemi živimi dušami vsake vrste.+ Nikdar več ne bo od voda nastal potop, da bi pokončal vsa živa bitja.+ 16  V oblaku+ se bo prikazala mavrica in jaz jo bom videl ter se spomnil večne zaveze+ med menoj in vsako živo dušo, vsakim živim bitjem na zemlji.«+ 17  In Bog je Noetu ponovil: »To je znamenje zaveze, ki jo sklepam z vsemi živimi bitji na zemlji.«+ 18  Noetovi sinovi,+ ki so prišli iz barke, so bili Sem, Ham in Jafet. Hamu se je kasneje rodil Kánaan.+ 19  Ti trije so bili Noetovi sinovi in od teh se je naselila vsa zemlja.+ 20  Noe pa je začel kmetovati,+ in zasadil je vinograd.+ 21  In ko je pil vino, se je opil+ in se razgalil sredi svojega šotora. 22  Kasneje je Ham,+ Kánaanov oče, videl nagoto svojega očeta+ in o tem povedal bratoma, ki sta bila zunaj.+ 23  Tedaj sta Sem in Jafet vzela ogrinjalo,+ si ga dala čez ramena ter zadenjsko vstopila in pokrila očetovo nagoto. Bila sta obrnjena proč, tako da očeta nista videla golega.+ 24  Ko se je Noe zbudil iz opitosti* in izvedel, kaj mu je storil najmlajši sin, 25  je rekel: »Preklet bodi Kánaan.+ Postane naj najnižji suženj svojim bratom.«+ 26  Dodal je še:»Naj bo slavljen Jehova,+ Semov Bog,in Kánaan naj Semu* sužnjuje.+ 27  Naj Bog nakloni Jafetu velik prostorin prebiva naj v Semovih šotorih.+Tudi njemu naj sužnjuje Kánaan.« 28  Noe je po potopu živel še tristo petdeset let.+ 29  Tako je Noe živel skupaj devetsto petdeset let in potem je umrl.+

Opombe

Dobesedno »od svojega vina«.
Dobesedno »mu«.