1. Mojzesova 7:1–24

7  Zatem je Jehova Noetu rekel: »Pojdi v barko, ti in vsi tvoji domači.+ Tebe sem namreč sredi tega rodu videl pravičnega.+  Od vsake vrste čiste živali jih vzemi s seboj po sedem, samca in samico,+ od vsake nečiste živali pa samo po dva, samca in samico.  Tudi od vsake vrste bitij, ki letajo po nebu, jih vzemi po sedem, samca in samico,+ da se ohranijo in imajo potomce.+  Čez samo sedem dni bom namreč na zemljo poslal dež.+ Deževalo bo štirideset dni in štirideset noči.+ In s površja zemlje bom izbrisal vsako bitje, ki sem ga naredil.«+  In Noe je naredil vse, kar mu je Jehova zapovedal.  Noetu je bilo šeststo let, ko so na zemljo prišle vode potopa.+  Noe je torej še pred vodami potopa šel skupaj s svojimi sinovi, svojo ženo in ženami svojih sinov v barko.+  Od vsake čiste živali in od vsake nečiste živali in od letečih bitij in od vsega, kar se giblje po tleh,+  sta k Noetu v barko prišla po dva, samec in samica, tako kakor je Bog zapovedal Noetu. 10  In čez sedem dni so na zemljo prišle vode potopa. 11  V šeststotem letu Noetovega življenja, sedemnajsti dan drugega meseca* – tega dne so začeli bruhati vsi izviri velikanskih vodnih globin* in odprle so se nebesne zapornice.+ 12  Dež je lil na zemljo štirideset dni in štirideset noči.+ 13  In prav ta dan je šel Noe v barko in z njim njegovi sinovi, Sem, Ham in Jafet,+ Noetova žena in tri žene njegovih sinov,+ 14  poleg njih pa tudi vse divje živali po svojih vrstah,+ vse domače živali po svojih vrstah, druge živali*, ki se gibljejo po zemlji, po svojih vrstah,+ vsa leteča bitja po svojih vrstah,+ vse ptice, vsa krilata bitja.+ 15  In tako je k Noetu v barko prihajalo po dvoje od vsake vrste živali, v kateri deluje življenjska sila.+ 16  Vstopali so torej samec in samica od vsake vrste živali, tako kakor je Bog zapovedal Noetu. Nato pa je Jehova za njim zaprl vrata.+ 17  In vode potopa so lile na zemljo štirideset dni. Naraščale so in vzdignile barko, tako da je plavala visoko nad zemljo. 18  Vode so poplavljale in vse bolj naraščale nad zemljo, barka pa je plavala po vodni gladini.+ 19  Vode so zemljo tako zelo preplavile, da so pokrile vse visoke gore pod vsem nebom.+ 20  Dvignile so se za petnajst komolcev nad gorami in jih pokrile.+ 21  Tako so pomrla vsa bitja, ki so se gibala po zemlji:+ leteča bitja, domače živali, divje živali in vsa množica bitij, ki mrgoli po zemlji, ter vsi ljudje.+ 22  Vse, kar je imelo v nosnicah dih življenja*, vse torej, kar je bilo na kopnem, je pomrlo.+ 23  Tako je bilo izbrisano s površja zemlje vsako bitje, od človeka do živali, od bitij, ki letajo po nebu, do drugih živali*. Izbrisani so bili z zemlje.+ Preživeli so samo Noe in tisti, ki so bili z njim v barki.+ 24  Vode so zemljo preplavljale sto petdeset dni.

Opombe

Ta mesec je po izhodu iz Egipta, ko je Jehova dal Izraelcem verski koledar, postal osmi mesec in dobil ime bul. Po našem koledarju ustreza drugi polovici oktobra in prvi polovici novembra. Glej Dodatek 17.
Besedna zveza »velikanske vodne globine« se nanaša na atmosferski vodni plašč, ki je obdajal zemljo. V 1Mz 1:6, 7 je imenovan »vode [...] nad prostranstvom«.
Glej opombo k 1Mz 1:24.
Dobesedno »v čemer je bil dih dejavne sile (duha) življenja«.
Glej opombo k 1Mz 1:24.