1. Mojzesova 5:1–32

5  To je knjiga o Adamovem življenju. Bog je Adama ob dnevu njegove ustvaritve naredil sebi podobnega.+  Ustvaril je moškega in žensko.+ Na dan njune ustvaritve ju je blagoslovil in poimenoval človek*.+  Ko je bilo Adamu sto trideset let, se mu je rodil sin po njegovi podobi, njemu podoben, in dal mu je ime Set.+  Adam je po Setovem rojstvu živel še osemsto let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere.+  Tako je Adam živel skupaj devetsto trideset let, in potem je umrl.+  Ko je bilo Setu sto pet let, se mu je rodil Enóš.+  Set je po Enóševem rojstvu živel še osemsto sedem let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere.  Tako je Set živel skupaj devetsto dvanajst let, in potem je umrl.  Ko je bilo Enóšu devetdeset let, se mu je rodil Kenán.+ 10  Enóš je po Kenánovem rojstvu živel še osemsto petnajst let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 11  Tako je Enóš živel skupaj devetsto pet let, in potem je umrl. 12  Ko je bilo Kenánu sedemdeset let, se mu je rodil Mahalalél.+ 13  Kenán je po Mahalalélovem rojstvu živel še osemsto štirideset let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 14  Tako je Kenán živel skupaj devetsto deset let, in potem je umrl. 15  Ko je bilo Mahalalélu petinšestdeset let, se mu je rodil Jêred.+ 16  Mahalalél je po Jêredovem rojstvu živel še osemsto trideset let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 17  Tako je Mahalalél živel skupaj osemsto petindevetdeset let, in potem je umrl. 18  Ko je bilo Jêredu sto dvainšestdeset let, se mu je rodil Enoh.+ 19  Jêred je po Enohovem rojstvu živel še osemsto let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 20  Tako je Jêred živel skupaj devetsto dvainšestdeset let, in potem je umrl. 21  Ko je bilo Enohu petinšestdeset let, se mu je rodil Metúzalem.+ 22  Enoh je po Metúzalemovem rojstvu hodil* s pravim Bogom še tristo let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 23  Tako je Enoh živel skupaj tristo petinšestdeset let. 24  Enoh je hodil+ s pravim Bogom.+ Potem pa ga ni bilo več, ker ga je Bog vzel.+ 25  Ko je bilo Metúzalemu sto sedeminosemdeset let, se mu je rodil Lámeh.+ 26  Metúzalem je po Lámehovem rojstvu živel še sedemsto dvainosemdeset let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 27  Tako je Metúzalem živel skupaj devetsto devetinšestdeset let, in potem je umrl. 28  Ko je bilo Lámehu sto dvainosemdeset let, se mu je rodil sin. 29  In dal mu je ime Noe*+ ter rekel: »Ta nas bo potolažil, tako da nam bo prinesel olajšanje od našega dela in truda* naših rok z zemljo, ki jo je Jehova preklel.«+ 30  Lámeh je po Noetovem rojstvu živel še petsto petindevetdeset let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 31  Tako je Lámeh živel skupaj sedemsto sedeminsedemdeset let, in potem je umrl. 32  Potem ko je bil Noe star petsto let, so se mu rodili Sem,+ Ham+ in Jafet.+

Opombe

Glej opombo k 1Mz 1:26 pri »človeka«.
V grški Septuaginti piše: »Enoh je bil po volji.« Primerjaj Heb 11:5.
»Noe« pomeni »počitek, tolažba«.
Dobesedno »bolečine«.