1. Mojzesova 46:1–34

46  Tako je Izrael z vsemi svojimi odrinil na pot. Ko je prišel v Beeršébo,+ je Bogu svojega očeta Izaka daroval žrtve.+  In Bog je ponoči v videnjih Izraelu govoril:+ »Jakob, Jakob!« Ta je odgovoril: »Tukaj sem!«+  On pa je rekel: »Jaz sem pravi Bog,+ Bog tvojega očeta.+ Ne boj se iti v Egipt. Tam bom namreč iz tebe naredil velik narod.+  S teboj bom šel v Egipt in te tudi pripeljal nazaj,+ in Jožef ti bo s svojo roko zatisnil oči.«+  Potem je Jakob nadaljeval pot iz Beeršébe in Izraelovi sinovi so peljali svojega očeta Jakoba in svoje otroke in žene na vozovih, ki jih je faraon poslal, da bi ga pripeljali.+  Vzeli so tudi svojo živino in imetje, ki so ju pridobili v kánaanski deželi.+ Nazadnje je Jakob skupaj z vsemi svojimi potomci prišel v Egipt.  S seboj v Egipt je pripeljal svoje sinove in sinove svojih sinov, svoje hčere in hčere svojih sinov, vse svoje potomstvo.+  Imena Izraelovih sinov, to je Jakobovih sinov, ki so prišli v Egipt,+ so: Jakobov prvorojenec je Rúben.+  Rúbenovi sinovi pa so bili Hénoh, Palú, Hezrón in Karmí.+ 10  Símeonovi sinovi+ so bili Jemuél, Jamín, Óhad, Jahín,+ Zóhar in Šaúl,+ sin Kanaánke. 11  Lévijevi sinovi+ so bili Geršón,+ Kehát+ in Merarí.+ 12  Judovi sinovi+ so bili Er,+ Onán,+ Šelá,+ Pêrez+ in Zêrah.+ Toda Er in Onán sta umrla v kánaanski deželi.+ Pêrezova sinova pa sta bila Hezrón+ in Hamúl.+ 13  Isahárjevi sinovi+ so bili Tolá,+ Puvá,+ Job in Šimrón.+ 14  Zábulonovi sinovi+ so bili Sêred, Elón in Jahleél.+ 15  To so bili Lejini sinovi,+ ki jih je rodila Jakobu v Padán Arámu poleg hčere Dine.+ Vseh njegovih sinov in hčera je bilo triintrideset duš. 16  Gadovi sinovi+ so bili Zifjón, Hagí, Šuní, Ezbón, Erí, Aród in Arelí.+ 17  Áserjevi sinovi+ so bili Jimná, Jišvá, Jišví in Berijá+ in imeli so sestro Sêrah. Berijájeva sinova pa sta bila Héber in Malkiél.+ 18  To so bili sinovi Zílpe,+ ki jo je Laban dal svoji hčeri Leji. Jakobu je rodila šestnajst duš. 19  Sinova Rahele,+ Jakobove žene, sta bila Jožef+ in Benjamin.+ 20  Jožefu pa je Asenáta,+ hči Potifêra, svečenika v Onu, v egiptovski deželi rodila Manáseja+ in Éfraima*.+ 21  Benjaminovi sinovi so bili Béla,+ Béher,+ Ašbél, Gerá,+ Naamán,+ Ehí, Roš, Mupím,+ Hupím+ in Ard. 22  To so bili Rahelini sinovi, ki so se rodili Jakobu, skupaj štirinajst duš. 23  Danov sin*+ je bil Huším.+ 24  Néftalijevi sinovi+ so bili Jahzeél, Guní,+ Jézer in Šilém.+ 25  To so bili sinovi Bílhe,+ ki jo je Laban dal svoji hčeri Raheli. Jakobu je rodila skupaj sedem duš. 26  Vse duše, ki so prišle z Jakobom v Egipt, so izšle iz njega,+ razen žen Jakobovih sinov. Vseh duš je bilo šestinšestdeset. 27  Jožefu sta se v Egiptu rodila dva sinova. Vseh duš Jakobove hiše, ki so prišle v Egipt, je bilo sedemdeset*.+ 28  Jakob* je k Jožefu pred seboj poslal Juda+ z novico, da prihaja v Góšen. Zatem so prišli v góšensko pokrajino.+ 29  Tedaj je Jožef dal zapreči voz in šel naproti svojemu očetu Izraelu v Góšen.+ Ko se je pojavil pred njim, se ga je oklenil okrog vratu in dolgo jokal ob njegovem vratu.+ 30  In Izrael je rekel Jožefu: »Zdaj lahko umrem.+ Videl sem tvoje obličje in vem, da si še živ.« 31  Potem je Jožef svojim bratom in očetovi hiši rekel: »Naj zdaj grem in sporočim faraonu:+ ‚Moji bratje in hiša mojega očeta, ti, ki so bili v kánaanski deželi, so prišli k meni.+ 32  Ti možje so pastirji+ in se ukvarjajo z živinorejstvom.+ Pripeljali so svojo drobnico, živino in vse, kar imajo.‘+ 33  Ko pa vas bo faraon poklical in vprašal ‚S čim se ukvarjate?‘, 34  odgovorite ‚Tvoji služabniki so živinorejci od svoje mladosti do zdaj, mi in naši očetje‘,+ da boste lahko živeli v góšenski pokrajini.+ Egipčanom se namreč ovčji pastirji gnusijo.«+

Opombe

Grška Septuaginta zapiše še pet imen in verjetno je Štefan navajal iz nje, ko je v Apd 7:14 namesto 70 duš omenil 75.
Dobesedno »sinovi«.
Ali »petinsedemdeset« glede na grško Septuaginto. Glej opombo k 1Mz 46:20.
Dobesedno »On«.