1. Mojzesova 36:1–43

36  To pa so dogodki iz Ezavovega oziroma Edómovega življenja.+  Ezav si je vzel ženi izmed kánaanskih hčera,+ in sicer Ado,+ hčer Hetéjca Elóna,+ in Anájevo hčer Oholibámo,+ vnukinjo Hivéjca Zibeóna,  ter Basemáto,+ Izmaelovo hčer in Nebajótovo sestro.+  Ada je Ezavu rodila Elifáza, Basemáta Reguéla,  Oholibáma pa je rodila Jeúša, Jaláma in Kóraha.+ To so sinovi, ki so se Ezavu rodili v kánaanski deželi.  Zatem je Ezav vzel svoje žene, sinove in hčere ter vse duše svoje hiše, svojo čredo, vso živino in vse bogastvo,+ ki si ga je pridobil v kánaanski deželi, ter odšel v drugo deželo, stran od svojega brata Jakoba.+  Njuno imetje je namreč postalo preveliko, da bi živela skupaj, in tudi dežela, v kateri sta prebivala kot tujca, je bila zaradi njunih čred premajhna, da bi ju lahko preživila.+  Tako se je Ezav naselil v seírskem gorovju.+ Drugo ime za Ezava je Edóm.+  To pa je zapis o Ezavu, očetu Edómcev, v seírskem gorovju.+ 10  Imena Ezavovih sinov so: Elifáz, sin Ezavove žene Ade, in Reguél, sin Ezavove žene Basemáte.+ 11  Elifázovi sinovi so bili Temán,+ Omár, Zefó, Gatám in Kenáz.+ 12  Ezavov sin Elifáz je imel stransko ženo* Tímno.+ Ta je Elifázu čez čas rodila Amáleka.+ To so bili sinovi Ezavove žene Ade. 13  Reguélovi sinovi so bili Náhat, Zêrah, Šamá in Mizá.+ To so bili sinovi Ezavove žene Basemáte.+ 14  Sinovi Ezavove žene Oholibáme, Anájeve hčere in Zibeónove vnukinje, ki jih je rodila Ezavu, pa so bili Jeúš, Jalám in Kórah.+ 15  To so poglavarji*,+ Ezavovi potomci. Sinovi Elifáza, Ezavovega prvorojenca, so torej bili: poglavar Temán,+ poglavar Omár, poglavar Zefó, poglavar Kenáz, 16  poglavar Kórah, poglavar Gatám in poglavar Amálek. To so bili Elifázovi potomci,+ poglavarji v edómski deželi. To so bili Adini sinovi. 17  Sinovi Ezavovega sina Reguéla so bili: poglavar Náhat, poglavar Zêrah, poglavar Šamá in poglavar Mizá. To so bili Reguélovi potomci, poglavarji v edómski deželi.+ To so bili sinovi Ezavove žene Basemáte. 18  Sinovi Ezavove žene Oholibáme pa so bili: poglavar Jeúš, poglavar Jalám in poglavar Kórah. To so bili poglavarji, potomci Ezavove žene Oholibáme, Anájeve hčere. 19  To so torej bili Ezavovi oziroma Edómovi sinovi in njihovi poglavarji.+ 20  Sinovi Horéjca Seírja, ki so prebivali v tej deželi,+ pa so bili: Lotán, Šobál, Zibeón, Aná,+ 21  Dišón, Ézer in Dišán.+ To so bili horéjski poglavarji, potomci Seírja, v Edómovi deželi. 22  Lotánova sinova sta bila Horí in Hemám, Lotánova sestra pa je bila Tímna.+ 23  Šobálovi sinovi so bili Alván, Manáhat, Ebál, Šefí in Onám. 24  Zibeónova sinova sta bila Ajá in Aná. To je tisti Aná, ki je v pustinji našel tople vrelce, ko je čuval osle svojega očeta Zibeóna.+ 25  Anájeva otroka pa sta bila Dišón in Oholibáma, Anájeva hči. 26  Dišónovi sinovi so bili Hemdán, Ešbán, Jitrán in Kerán.+ 27  Ézerjevi sinovi so bili Bilhán, Zaaván in Akán. 28  Dišánova sinova sta bila Uz in Arán.+ 29  Horéjski poglavarji so bili: poglavar Lotán, poglavar Šobál, poglavar Zibeón, poglavar Aná, 30  poglavar Dišón, poglavar Ézer in poglavar Dišán.+ To so bili horéjski poglavarji, poglavarji v seírski deželi. 31  To pa so kralji, ki so vladali v edómski deželi,+ preden je kak kralj zavladal Izraelovim sinovom.+ 32  V Edómu je vladal Beórjev sin Béla+ in njegovo mesto se je imenovalo Dinhába. 33  Ko je Béla umrl, je namesto njega zavladal Jobáb, sin Zêraha iz Bózre.+ 34  Ko je umrl Jobáb, je namesto njega zavladal Hušám iz dežele Temáncev.+ 35  Ko je umrl Hušám, je namesto njega zavladal Bedádov sin Hadád, ki je na moábskih poljanah premagal Madijánce.+ Njegovo mesto je bilo Avít.+ 36  Ko je umrl Hadád, je namesto njega zavladal Samlá iz Masréke.+ 37  Ko je umrl Samlá, je namesto njega zavladal Šaúl iz Rehobóta ob reki.+ 38  Ko je umrl Šaúl, je namesto njega zavladal Ahbórjev sin Baal Hanán.+ 39  Ko je Ahbórjev sin Baal Hanán umrl, je namesto njega zavladal Hadár. Njegovo mesto je bilo Pagú, njegova žena pa se je imenovala Mehetabél, hči Me Zahábove hčere Matréde.+ 40  To so torej imena poglavarjev, Ezavovih potomcev, po njihovih rodbinah, krajih in imenih: poglavar Timná, poglavar Alvá, poglavar Jetét,+ 41  poglavar Oholibáma, poglavar Elá, poglavar Pinón,+ 42  poglavar Kenáz, poglavar Temán, poglavar Mibzár,+ 43  poglavar Magdiél in poglavar Irám. To so bili poglavarji, Edómovi potomci,+ po svojih bivališčih v deželi, ki so jo imeli v posesti.+ To so bili potomci Ezava, očeta Edómcev.+

Opombe

Glej opombo k 1Mz 22:24.
Ali »šejki«.