1. Mojzesova 35:1–29

35  Nato je Bog Jakobu rekel: »Vstani, pojdi v Betel in se tam naseli.+ Postavi tam tudi oltar pravemu Bogu, ki se ti je prikazal, ko si bežal pred bratom Ezavom.«+  Tedaj je Jakob svoji hiši in vsem, ki so bili z njim, dejal: »Odpravite tuje bogove, ki jih imate pri sebi,+ ter se očistite in preoblecite.+  Vstanimo in pojdimo v Betel. Tam bom postavil oltar pravemu Bogu, ki me je uslišal, ko sem bil v stiski,+ tako da je bil z menoj na poti, po kateri sem šel.«+  Tako so izročili Jakobu vse tuje bogove,+ ki so jih imeli, ter uhane iz svojih ušes, in Jakob jih je zakopal+ pod velikim drevesom blizu Síhema.  Zatem so se odpravili in velik strah od Boga je prevzel okoliška mesta,+ tako da niso preganjali Jakobovih sinov.  Jakob je skupaj z vsemi, ki so bili z njim, prišel v Luz,+ to je v Betel, ki je v kánaanski deželi.  Tam je zgradil oltar in tisti kraj poimenoval El Betel*, ker se mu je, ko je bežal pred svojim bratom, tam razodel pravi Bog.+  Kasneje je umrla Debora,+ Rebekina dojilja, in pokopali so jo ob vznožju Betela pod velikim drevesom. Zato ga je poimenoval Alón Bakút*.  Bog se je Jakobu na poti iz Padán Aráma+ spet prikazal in ga blagoslovil.+ 10  Bog mu je torej rekel: »Ime ti je Jakob.+ Toda ne boš se več imenoval Jakob, temveč ti bo ime Izrael.« In dal mu je ime Izrael.+ 11  Bog mu je še rekel: »Jaz sem Vsemogočni Bog.+ Bodi rodoviten in se namnoži. Iz tebe bo izšel narod, velik narod, kralji bodo prišli iz tvojih ledij*.+ 12  Deželo pa, ki sem jo dal Abrahamu in Izaku, bom dal tebi in tudi tvojemu semenu*+ bom dal to deželo.«+ 13  Potem je Bog šel od njega s kraja, kjer je z njim govoril.+ 14  Jakob pa je tam, kjer je govoril z njim, postavil steber,+ kamnit steber, ter izlil nanj pitno daritev in olje.+ 15  Kraj, kjer je govoril z njim, je še naprej imenoval Betel.+ 16  Nato so se odpravili iz Betela. Ko je bil do Efráte pred njimi še precejšen kos poti,+ je Rahela začela rojevati. Pri porodu pa je imela težave.+ 17  Ko je v hudih bolečinah rojevala, ji je babica rekla: »Ne boj se, spet boš imela sina.«+ 18  Ko je življenje v njej ugašalo*+ in je umirala,+ ga je poimenovala Ben Oní*. Oče pa mu je dal ime Benjamin*.+ 19  Tako je Rahela umrla, in pokopali so jo na poti v Efráto, to je Betlehem.+ 20  Jakob je na njenem grobu postavil steber. Ta steber je na Rahelinem grobu vse do danes.+ 21  Izrael se je zatem odpravil naprej in postavil šotor na drugi strani stolpa Éderja.+ 22  Ko pa je taboril v tej deželi,+ je Rúben nekega dne šel k Bílhi, očetovi stranski ženi*, ter z njo spal. In Izrael je za to izvedel.+ Jakob je torej imel dvanajst sinov. 23  Sinovi, ki jih je rodila Leja, so: Jakobov prvorojenec Rúben+ in nato še Símeon, Lévi, Juda, Isahár in Zábulon. 24  Rahela je rodila Jožefa in Benjamina. 25  Bílha, Rahelina dekla, je rodila Dana in Néftalija. 26  Zílpa, Lejina dekla, pa je rodila Gada in Áserja. To so sinovi, ki so se Jakobu rodili v Padán Arámu. 27  Nazadnje je Jakob prišel k svojemu očetu Izaku v Mámre+ v Kirját Árbi,+ to je Hebrónu, kjer sta Abraham in Izak živela kot tujca.+ 28  Izak je živel sto osemdeset let.+ 29  Potem je Izak, star in zadovoljen z dnevi svojega življenja, izdihnil in umrl ter bil pridružen svojim praočetom.+ Pokopala sta ga njegova sinova Ezav in Jakob.+

Opombe

»El Betel« pomeni »Bog Betela«.
»Alón Bakút« pomeni »veliko drevo objokovanja«.
»Ledja« tu označujejo razmnoževalne organe.
Ali »potomstvu«.
Dobesedno »ko je njena duša odhajala«.
»Ben Oní« pomeni »sin moje žalosti«, to je »sin, ki sem ga rodila v žalosti«.
»Benjamin« pomeni »sin desnice«.
Glej opombo k 1Mz 22:24.