1. Mojzesova 32:1–32

32  Jakob pa je nadaljeval svojo pot, in naproti so mu prišli Božji angeli.+  Kakor hitro jih je zagledal, je dejal: »To je Božji tabor!«+ Zato je tisti kraj poimenoval Mahanájim*.+  Potem je Jakob poslal pred seboj sle+ k svojemu bratu Ezavu v Seír,+ v edómsko deželo,+  in jim naročil: »Takole recite mojemu gospodu+ Ezavu: ‚Tvoj služabnik Jakob ti sporoča: »Kot tujec sem živel pri Labanu, in to dolgo, vse do sedaj.+  Imam govedo, osle, ovce, hlapce in dekle+ in rad bi o tem seznanil svojega gospoda, da bi si pridobil tvojo naklonjenost.«‘«+  Čez čas so se sli vrnili k Jakobu in povedali: »Prišli smo k tvojemu bratu Ezavu in tudi on ti prihaja naproti s štiristo možmi.«+  Jakob se je silno prestrašil in je postal zaskrbljen.+ Zato je ljudi, ki so bili z njim, pa tudi drobnico, govedo in kamele, razdelil v dva tabora+  in rekel: »Če bi Ezav prišel do enega tabora in ga napadel, potem bi vsaj drugemu taboru uspelo pobegniti.«+  Nato pa je Jakob dejal: »O Bog mojega očeta Abrahama in Bog mojega očeta Izaka!+ O Jehova, ti, ki mi govoriš: ‚Vrni se v svojo deželo in k svojim sorodnikom, in bom dober s teboj‘,+ 10  nisem vreden vse srčne dobrotljivosti* in vse zvestobe, ki si ju doslej izkazal svojemu služabniku,+ saj sem le s palico prečkal ta Jordan, zdaj pa sta iz mene nastala dva tabora.+ 11  Reši me, prosim,+ iz roke mojega brata, iz Ezavove roke, bojim se namreč, da bi prišel in napadel mene in matere z otroki.+ 12  Saj si sam rekel: ‚Gotovo bom dober s teboj in naredil bom, da bo tvojega semena* kakor morskega peska, ki ga zaradi njegove številnosti ni mogoče prešteti.‘«+ 13  Tisto noč je prespal tam. Nato je od tega, kar je imel, za svojega brata Ezava pripravil darilo:+ 14  dvesto koz in dvajset kozlov, dvesto ovc in dvajset ovnov, 15  trideset doječih kamel z mladiči, štirideset krav in deset bikov ter dvajset oslic in deset oslov.+ 16  Zatem je čredo za čredo izročal služabnikom in jim večkrat ponovil: »Prečkajte potok pred menoj in pustite med čredami nekoliko prostora.«+ 17  Prvemu je še naročil: »Če bi te moj brat Ezav srečal in vprašal ‚Čigav si in kam greš in čigavo je vse to pred teboj?‘, 18  mu reci: ‚Od tvojega služabnika Jakoba. To je darilo,+ ki ga pošilja mojemu gospodu+ Ezavu, in glej, tudi sam gre za nami.‘« 19  Tudi drugemu in tretjemu in vsem, ki so šli za čredami, je naročil: »To povejte Ezavu, ko ga boste srečali.+ 20  Recite tudi: ‚Glej, tvoj služabnik Jakob gre za nami.‘«+ Rekel si je namreč: »Z darilom, ki bo šlo pred menoj, ga bom morda pomiril,+ nato pa bom stopil predenj. Mogoče me bo prijazno sprejel.«+ 21  Tako je darilo šlo pred njim, sam pa je tisto noč prespal v taboru.+ 22  Pozneje, še isto noč, pa je vstal in vzel svoji ženi,+ dekli,+ enajst sinov+ ter prečkal Jabók na plitvini.+ 23  Vzel jih je torej in prepeljal na drugo stran reke*.+ Prepeljal je vse, kar je imel. 24  Ko je Jakob ostal sam, se je z njim začel bojevati neki mož, in to je trajalo vse do zore.+ 25  Ko je videl, da ga nikakor ne premaga,+ se je dotaknil njegovega kolčnega sklepa*, tako da se je Jakobu, medtem ko se je z njim bojeval, izpahnil kolk.+ 26  Nato mu je rekel: »Izpusti me, saj se že svita.« Jakob mu je odvrnil: »Ne bom te izpustil, dokler me ne blagosloviš.«+ 27  Tedaj ga je mož vprašal: »Kako ti je ime?« In odgovoril je: »Jakob.« 28  Nato mu je rekel: »Ne boš se več imenoval Jakob, ampak Izrael*.+ Bojeval+ si se namreč z Bogom in ljudmi, in si zmagal.« 29  Nato ga je Jakob vprašal: »Povej, prosim, kako ti je ime?« On pa mu je odvrnil: »Zakaj sprašuješ po mojem imenu?«+ In zatem ga je blagoslovil. 30  Jakob je tisti kraj poimenoval Penuél*.+ Sam je namreč dejal: »Videl sem Boga iz obličja v obličje, kljub temu pa je bila moja duša obvarovana.«+ 31  In sonce je vzšlo nad njim, ko je šel mimo Penuéla, toda zaradi kolka je šepal.+ 32  Zato Izraelovi sinovi vse do danes ne jedo kite*, ki je na kolčnem sklepu, ker se je tisti mož dotaknil Jakobovega kolčnega sklepa na mestu, kjer je kita.+

Opombe

»Mahanájim« pomeni »dva tabora«.
Glej opombo k 1Mz 19:19.
Ali »potomstva«.
Glej Dodatek 15.
Dobesedno »njegove ponvice kolčnega sklepa«.
»Izrael« pomeni »Bog se bojuje; ta, ki se (vztrajno) bojuje z Bogom«.
»Penuél« pomeni »Božje obličje«.
Očitno gre za kito, ki je povezana z bedrnim (ishiadičnim) živcem.