1. Mojzesova 29:1–35

29  Jakob je zatem krenil dalje v deželo sinov Vzhoda.+  Na polju je zagledal vodnjak, ob katerem so ležale tri črede ovc. Iz tega vodnjaka so namreč ponavadi napajali črede.+ Vodnjakova odprtina je bila pokrita z velikim kamnom.+  Ko so se vse črede zbrale, so pastirji kamen odvalili z odprtine in črede napojili, zatem pa so kamen spet vrnili na njegovo mesto na odprtini.  Jakob jih je vprašal: »Bratje, od kod ste?« In odgovorili so: »Iz Harána.«+  Tedaj jih je vprašal: »Ali poznate Labana,+ Náhorjevega vnuka?«+ Odvrnili so: »Poznamo.«  Zato jih je še vprašal: »Ali mu gre dobro?«+ In odgovorili so: »Dobro mu gre. Glej, pravkar prihaja njegova hči Rahela+ z ovcami!«+  Tedaj jim je rekel: »Ampak dan je še dolg. Ni še čas za zbiranje čred. Napojite ovce, nato pa jih odvedite na pašo.«+  Oni pa so odvrnili: »Tega ne smemo storiti, dokler se ne zberejo vse črede. In šele tedaj z vodnjakove odprtine odvalijo kamen in napojimo ovce.«  Medtem ko je še govoril z njimi, je prišla Rahela+ z ovcami svojega očeta. Bila je namreč pastirica.+ 10  Ko pa je Jakob videl Rahelo, hčer materinega brata Labana, in ovce materinega brata Labana, je takoj pristopil in odvalil kamen z vodnjakove odprtine ter napojil ovce materinega brata Labana.+ 11  Tedaj je Jakob poljubil+ Rahelo in glasno zajokal.+ 12  Jakob je povedal Raheli, da je brat*+ njenega očeta in Rebekin sin. In Rahela je tekla to povedat očetu.+ 13  Ko je Laban slišal novico o sestrinem sinu Jakobu, mu je takoj stekel naproti.+ Objel ga je in poljubil ter ga pospremil v svojo hišo.+ Jakob je nato Labanu povedal vse, kar se mu je zgodilo. 14  Tedaj mu je Laban dejal: »Res si moja kri*+ Tako je Jakob ostal pri njem ves mesec. 15  Potem je Laban Jakobu rekel: »Mar mi moraš zato, ker si moj brat,+ služiti zastonj?+ Povej mi, kaj želiš za plačilo?«+ 16  Laban je imel dve hčeri. Starejši je bilo ime Leja,+ mlajši pa Rahela. 17  Leja ni bila tako privlačna*, Rahela+ pa je bila lepe postave in lepega obraza.+ 18  Ker je bil Jakob zaljubljen v Rahelo, je dejal: »Pripravljen sem ti služiti sedem let za tvojo mlajšo hčer Rahelo.«+ 19  Laban je odvrnil: »Boljše je, da jo dam tebi, kakor pa komu drugemu.+ Ostani pri meni.« 20  Tako je Jakob služil za Rahelo sedem let,+ toda ker jo je ljubil, so se mu zdela kakor nekaj dni.+ 21  Potem pa je Jakob Labanu rekel: »Dnevi mojega služenja so se iztekli, zato mi daj mojo ženo, da bom lahko spal z njo.«+ 22  Tedaj je Laban zbral vse može iz kraja in pripravil pojedino.+ 23  Toda zvečer je vzel svojo hčer Lejo in jo pripeljal k njemu, da bi spal z njo. 24  Laban je svoji hčeri Leji dal tudi deklo, in sicer svojo deklo Zílpo.+ 25  In zjutraj, glej, je bila tam Leja! Tedaj je Jakob Labanu rekel: »Kaj si mi storil? Ali ti nisem služil za Rahelo? Zakaj si me prevaral?«+ 26  Laban mu je odgovoril: »V našem kraju ni v navadi, da bi mlajšo možili pred starejšo. 27  Praznuj+ do konca teden s to ženo. Potem boš dobil tudi to drugo ženo in zanjo mi boš služil še nadaljnjih sedem let.«+ 28  Jakob je torej storil tako in praznoval do konca teden, ki je pripadal tej ženi, zatem pa mu je Laban dal za ženo tudi hčer Rahelo. 29  Za deklo pa je svoji hčeri Raheli dal svojo deklo Bílho.+ 30  Potem je Jakob spal tudi z Rahelo, in Rahelo je ljubil bolj kakor Lejo.+ Tako je Labanu služil še nadaljnjih sedem let.+ 31  Ko je Jehova videl, da je Leja manj ljubljena*, ji je odprl maternico,+ Rahela pa je bila neplodna.+ 32  Tako je Leja zanosila in rodila sina. Dala mu je ime Rúben*,+ saj je rekla: »Jehova se je ozrl na mojo nesrečo,+ in moj mož me bo zdaj vzljubil.« 33  Nato je spet zanosila in rodila sina ter rekla: »Jehova je slišal,+ da nisem tako ljubljena*, pa mi je dal še tega.« Zato mu je dala ime Símeon*.+ 34  Še enkrat je zanosila in rodila sina ter rekla: »Zdaj se bo mož navezal name, saj sem mu rodila tri sinove.« In dobil je ime Lévi*.+ 35  Nato je spet zanosila in rodila sina ter rekla: »Tokrat bom hvalila Jehova.« Zato mu je dala ime Juda*.+ Potem pa nekaj časa ni rodila.

Opombe

»Brat«, dejansko nečak.
Dobesedno »moja kost in moje meso«.
Dobesedno »Leja je imela medle (šibke) oči«.
Dobesedno »je osovražena«.
»Rúben« pomeni »Glej, sin!«.
Dobesedno »sem osovražena«.
»Símeon« pomeni »slišati« (v pomenu »uslišati«).
»Lévi« pomeni »privržen, združen, navezan«.
»Juda« pomeni »hvaljen«.