1. Mojzesova 26:1–35

26  Po tisti prvi lakoti v Abrahamovih dneh je zdaj v deželi spet nastopila lakota,+ zato se je Izak odpravil k filistejskemu kralju Abimélehu v Gerár.+  Tedaj se mu je prikazal Jehova in mu dejal:+ »Ne hodi dol v Egipt. Nastani se v deželi, za katero ti bom rekel.+  Prebivaj v njej kot tujec+ in jaz bom s teboj in te blagoslavljal. Tebi in tvojemu semenu* bom namreč dal vse te dežele+ in izpolnil prisego, ki sem jo izrekel tvojemu očetu Abrahamu:+  ‚Pomnožil bom tvoje seme, da ga bo kakor zvezd na nebu, in tvojemu semenu bom dal vse te dežele+ in po tvojem semenu bodo blagoslovljeni* vsi narodi na zemlji.‘+  To pa zato, ker je Abraham poslušal moj glas in izpolnjeval svoje dolžnosti, ki jih je imel do mene, moje zapovedi, odredbe in zakone.«+  Tako je Izak prebival v Gerárju.+  Možje tistega kraja pa so ga spraševali glede njegove žene, in on jim je odgovarjal: »To je moja sestra.«+ Strah ga je bilo namreč reči »To je moja žena«, da ga ne bi, kot je sam dejal, »možje tistega kraja umorili zaradi Rebeke«, saj je bila lepega videza.+  Nekoč pa, ko je bil tam že nekaj časa, je filistejski kralj Abiméleh gledal skozi okno in videl Izaka, kako ljubkuje svojo ženo Rebeko.+  Abiméleh je takoj poklical Izaka in mu rekel: »Ona je vendar tvoja žena! Zakaj si dejal ‚To je moja sestra‘?« Izak mu je odgovoril: »To sem rekel, ker sem se bal, da bi moral zaradi nje umreti.«+ 10  Abiméleh pa je še rekel: »Kaj si nam storil?+ Malo je manjkalo, pa bi kdo iz ljudstva spal s tvojo ženo in ti bi nam nakopal krivdo!«+ 11  Nato je Abiméleh vsemu ljudstvu zapovedal in rekel: »Kdor koli se dotakne tega moža in njegove žene, bo usmrčen!« 12  Zatem je Izak v tej deželi sejal,+ in v tistem letu je pridelal stokrat toliko, kolikor je posejal,+ saj ga je Jehova blagoslovil.+ 13  Tako je mož obogatel in nato še in še napredoval v bogastvu, dokler ni postal zelo bogat.+ 14  Pridobil si je črede ovc in goveda ter veliko služabnikov,+ tako da so mu Filistejci začeli zavidati.+ 15  Filistejci so vse vodnjake, ki so jih v dneh njegovega očeta Abrahama izkopali očetovi služabniki,+ zasuli in napolnili s prstjo.+ 16  Nazadnje je Abiméleh Izaku rekel: »Odseli se od tod, ker si postal veliko močnejši od nas.«+ 17  Tako je Izak šel od tam, postavil šotore v dolini* Gerárja+ in tam prebival. 18  Tedaj je Izak spet začel izkopavati vodnjake, ki so jih izkopali v dneh njegovega očeta Abrahama, pa so jih Filistejci po Abrahamovi smrti zasuli.+ Poimenoval jih je z istimi imeni, s katerimi jih je že prej poimenoval njegov oče.+ 19  Ko so Izakovi služabniki še naprej kopali v tej dolini, so naleteli na vodnjak pitne vode. 20  Gerárski pastirji pa so se začeli prepirati z Izakovimi pastirji+ in so govorili: »Voda je naša!« Ker so se torej z njim prepirali, je vodnjak poimenoval Ések*. 21  Izkopali so še en vodnjak in tudi zaradi njega so se prepirali. Zato ga je poimenoval Sítna*. 22  Čez čas je od tam šel drugam in zopet izkopal vodnjak,+ toda za tega se niso prepirali. Zato ga je poimenoval Rehobót* in rekel: »Ker nam je Jehova zdaj dal dovolj prostora+ in nas naredil rodovitne na zemlji.«+ 23  Od tam je šel v Beeršébo.+ 24  Tiste noči se mu je prikazal Jehova in rekel: »Jaz sem Bog tvojega očeta Abrahama.+ Ne boj se,+ ker sem jaz s teboj. Blagoslovil te bom in pomnožil tvoje seme* zaradi svojega služabnika Abrahama.«+ 25  Izak je tam zgradil oltar in klical Jehovovo ime.+ Na tem kraju si je postavil tudi šotor,+ njegovi služabniki pa so izkopali vodnjak. 26  Kasneje je iz Gerárja prišel k njemu Abiméleh s svojim zaupnim prijateljem Ahuzátom in poveljnikom vojske Pihólom.+ 27  In Izak jih je vprašal: »Zakaj ste prišli k meni, ko pa me sovražite in ste me pregnali od sebe?«+ 28  Odgovorili so: »Jasno smo videli, da je Jehova s teboj.+ Zato smo si rekli: ‚Zavežimo se drug drugemu,+ mi in ti, s prisego in dovoli, da sklenemo s teboj zavezo,+ 29  da nam ne boš storil hudega, kakor se tudi mi tebe nismo dotaknili in smo ti storili samo dobro, ko smo te v miru poslali stran.+ Tebe je Jehova zdaj blagoslovil.‘«+ 30  Tedaj jim je pripravil pojedino, jedli so in pili.+ 31  Drugo jutro so zgodaj vstali in zaprisegli drug drugemu.+ Potem jih je Izak odpustil in so odšli v miru.+ 32  Tistega dne so k Izaku prišli njegovi služabniki in mu poročali o vodnjaku, ki so ga izkopali.+ Povedali so: »Našli smo vodo!« 33  Zato ga je poimenoval Šíba*. Tako se mesto vse do danes imenuje Beeršéba*.+ 34  Ko je bil Ezav star štirideset let, je za ženo vzel Jehudíto, hčer Hetéjca Beeríja, in Basemáto, hčer Hetéjca Elóna.+ 35  In ti dve sta grenili življenje* Izaku in Rebeki.+

Opombe

Ali »potomstvu«.
Glej opombo k 1Mz 12:3.
Glej Dodatek 15.
»Ések« pomeni »prepir«.
»Sítna« pomeni »obtoževanje«.
»Rehobót« pomeni »obsežna področja«.
Ali »potomstvo«.
»Šíba« pomeni »prisega« oziroma »sedem«.
»Beeršéba« pomeni »vodnjak prisege« oziroma »vodnjak sedmih«.
Dobesedno »duha«.