1. Mojzesova 17:1–27

17  Ko je bil Ábram star devetindevetdeset let, se mu je prikazal Jehova in mu dejal:+ »Jaz sem Vsemogočni Bog.+ Žívi po moji volji* in bodi brezgrajen.+  S teboj bom sklenil zavezo,+ da bi te silno namnožil.«+  Tedaj je Ábram pokleknil in se priklonil do tal,+ Bog pa mu je še dalje govoril:  »Glej, s teboj sem sklenil zavezo,+ in postal boš oče mnogih narodov.+  Ne boš se več imenoval Ábram*, temveč ti bo ime Abraham*, saj bom storil, da boš postal oče mnogih narodov.  Naredil te bom silno rodovitnega. Iz tebe bom naredil narode in iz tebe bodo izšli kralji.+  In izpolnil bom svojo zavezo, trajno zavezo,+ ki je med menoj in teboj+ in tvojim semenom*, rod za rodom, da bom Bog tebi in tvojemu semenu.+  Tebi in tvojemu semenu bom dal deželo, v kateri prebivaš kot tujec,+ vso kánaansko deželo, v trajno posest, in bom njihov Bog.«+  Bog je Abrahamu še rekel: »Ti pa izpolnjuj mojo zavezo, ti in tvoje seme*, rod za rodom.+ 10  Moja zaveza, ki jo boste izpolnjevali, zaveza med menoj in vami ter tvojim semenom,+ pa je tale: vsak moški* med vami naj se da obrezati.+ 11  Dajte si obrezati sprednjo kožico*, in to bo za znamenje zaveze med menoj in vami.+ 12  Vsak sin med vami naj bo v starosti osmih dni obrezan,+ rod za rodom, kdor koli bo rojen v hiši, pa tudi vsak, ki ni iz tvojega potomstva, ampak je z denarjem kupljen od katerega koli tujca. 13  Vsak moški, rojen v tvoji hiši, in vsak moški, kupljen s tvojim denarjem, mora biti obrezan.+ Tako bo moja zaveza na vašem telesu trajna zaveza.+ 14  Vsak neobrezan moški pa, ki si ne bo dal obrezati sprednje kožice, naj bo iztrebljen* iz svojega ljudstva.+ Prelomil je mojo zavezo.« 15  Bog je Abrahamu še rekel: »Svoje žene Saráje* pa ne imenuj več Sarája, ker ji je ime Sara*.+ 16  Blagoslovil jo bom in ti od nje dal sina.+ Blagoslovil jo bom in iz nje bodo nastali narodi,+ kralji ljudstev bodo izšli iz nje.«+ 17  Tedaj je Abraham padel na kolena in se priklonil do tal. Zasmejal se je in si v srcu rekel:+ »Ali se bo stoletniku rodil otrok in ali bo Sara, da, ali bo devetdesetletna ženska rodila?«+ 18  Nato je Abraham pravemu Bogu rekel: »Da bi le Izmael imel tvoj blagoslov!«+ 19  Bog pa mu je dejal: »Tvoja žena Sara ti bo res rodila sina, in daj mu ime Izak*.+ Z njim bom sklenil svojo zavezo, trajno zavezo za njegovo seme*.+ 20  Glede Izmaela pa sem te uslišal. Glej, blagoslovil ga bom in naredil rodovitnega ter ga silno namnožil.+ Iz njega bo izšlo dvanajst knezov in iz njega bom naredil velik narod.+ 21  Toda svojo zavezo bom sklenil z Izakom,+ ki ti ga bo rodila Sara naslednje leto ob tem času.«+ 22  Tedaj je Bog nehal govoriti z Abrahamom in se vzdignil od njega.+ 23  Abraham pa je vzel svojega sina Izmaela in vse moške, rojene v njegovi* hiši, in vse, ki so bili kupljeni z njegovim denarjem, vse moške iz svoje hiše in jim še istega dne obrezal sprednjo kožico, tako kakor mu je rekel Bog.+ 24  Abraham je bil devetindevetdeset let star, ko je bil obrezan.+ 25  Njegov sin Izmael pa je bil star trinajst let, ko je bil obrezan.+ 26  Tako sta bila tega istega dne obrezana Abraham in njegov sin Izmael.+ 27  Skupaj z njim* pa so bili obrezani tudi vsi moški iz njegove hiše, kdor koli je bil rojen v hiši in kdor koli je bil z denarjem kupljen od tujca.+

Opombe

Dobesedno »hodi pred menoj«.
»Ábram« pomeni »oče je vzvišen«.
»Abraham« pomeni »oče množice«.
Ali »potomstvom«.
Ali »potomstvo«.
Dobesedno »vsak, ki je moškega spola«, tudi dečki.
Gre za kožico na moškem spolnem udu.
Dobesedno »ta duša naj bo iztrebljena«.
»Sarája« verjetno pomeni »prepirljiva«.
»Sara« pomeni »kneginja«.
»Izak« pomeni »smeh«.
Ali »potomstvo«.
»Njegovi« se nanaša na Abrahama.
»Njim« se nanaša na Abrahama.