1. Mojzesova 14:1–24

14  In zgodilo se je v dneh šinárskega+ kralja Amraféla, elasárskega kralja Arjóha, elámskega+ kralja Kedorlaómerja+ in gojímskega kralja Tidála,+  da so ti začeli vojno s sódomskim+ kraljem Bêrom, gomórskim+ kraljem Biršájem, ádmaškim+ kraljem Šinábom, zebojímskim+ kraljem Šeméberjem in s kraljem Béle (to je Zóarja).+  Vsi ti* so kot zavezniki+ prišli v Sidímsko nižino,+ kjer je zdaj Slano morje.+  Dvanajst let so služili Kedorlaómerju, trinajsto leto pa so se uprli.  V štirinajstem letu je prišel Kedorlaómer in kralji, ki so bili z njim, in premagali so Rafájevce v Ašterót Karnájimu,+ Zuzéjce v Hamu, Eméjce+ v Šavé Kirjatájimu  in Horéjce+ v njihovem seírskem gorovju+ ter prišli vse do El Parána,+ ki je na robu pustinje.  Nato so se obrnili in šli v En Mišpát (to je Kádeš)+ ter zavzeli vso amalečansko deželo+ in tudi porazili Amoréjce,+ ki so prebivali v Hazezón Tamáru.+  Tedaj je sódomski kralj krenil na pohod in z njim tudi gomórski kralj, ádmaški kralj, zebojímski kralj ter kralj Béle (to je Zóarja). Vsi ti so se v Sidímski nižini razporedili v bojne vrste proti njim,+  proti elámskemu kralju Kedorlaómerju, gojímskemu kralju Tidálu, šinárskemu kralju Amrafélu in elasárskemu kralju Arjóhu;+ štirje kralji proti petim. 10  V Sidímski nižini+ pa je bilo vse polno smolnih jam.+ Ko sta sódomski in gomórski+ kralj skupaj s svojimi možmi začela bežati, so nekateri padli vanje, ostali pa so zbežali v gore.+ 11  Zmagovalci so nato pobrali vse imetje Sódome in Gomóre in ves njun živež ter odšli.+ 12  Vzeli so tudi Lota, sina Ábramovega brata, in njegovo premoženje ter šli naprej. Lot je namreč takrat prebival v Sódomi.+ 13  Neki mož, ki mu je uspelo zbežati, pa je prišel k Hebrejcu Ábramu in mu to povedal.+ Ábram je takrat taboril pri velikih drevesih Amoréjca Mámreja,+ Eškólovega in Anêrjevega brata.+ Ti so bili Ábramovi zavezniki. 14  Tako je Ábram izvedel, da so ujeli njegovega nečaka.+ Tedaj je zbral svoje izurjene može,+ tristo osemnajst sužnjev, rojenih v njegovi hiši,+ in se odpravil zasledovat napadalce vse gor do Dana.+ 15  Ponoči pa je skupaj s sužnji razporedil svoje vojaške moči in jih napadel.+ Premagal jih je in jih zasledoval do Hóbe, ki leži severno od Damaska. 16  In dobil je nazaj vse imetje,+ pa tudi svojega nečaka Lota in njegovo premoženje, skupaj z ženskami in ostalim ljudstvom.+ 17  In ko se je vračal, potem ko je porazil Kedorlaómerja in kralje, ki so bili z njim, mu je v Šavéjski nižini, to je Králjevi nižini, prišel naproti sódomski kralj.+ 18  Melkízedek,+ kralj Sálema,+ pa je prinesel kruha in vina.+ Bil je duhovnik Najvišjega Boga.+ 19  Nato ga je blagoslovil z besedami: »Ábram, naj te blagoslovi Najvišji Bog,+ki je naredil nebo in zemljo.+ 20  In naj bo slavljen Najvišji Bog,+ki ti je izročil v roke tvoje zatiralce!«+ Tedaj mu je Ábram dal desetino od vsega.+ 21  Zatem je sódomski kralj Ábramu rekel: »Daj mi ljudi*,+ imetje pa zadrži zase!« 22  Ábram pa je sódomskemu kralju dejal: »Dvigam svojo roko in prisegam+ pri Jehovu, Najvišjem Bogu, ki je naredil nebo in zemljo, 23  da ne bom vzel ne niti ne jermena od sandale, prav ničesar, kar je tvojega,+ da ne boš rekel: ‚Po moji zaslugi je Ábram obogatel.‘ 24  Ničesar zase!+ Samo to, kar so mladeniči že pojedli, in delež, ki pripada možem, ki so šli z menoj, Anêrju, Eškólu in Mámreju+ – oni naj vzamejo svoj delež.«+

Opombe

Očitno se zaimek »ti« nanaša na kralje, omenjene v 1. vrstici.
Dobesedno »duše«.