1. Mojzesova 13:1–18

13  Zatem je Ábram iz Egipta odšel proti Négebu.+ S seboj je vzel svojo ženo, vse, kar je imel, in tudi Lota.  Ábram je imel zelo veliko živine, srebra in zlata.+  Iz Négeba je z vmesnimi taborjenji nadaljeval pot do Betela, in sicer do kraja, kjer je že prvič postavil šotor, med Betelom in Ajem,+  do kraja, kjer je že bil naredil oltar,+ in tam je klical* Jehovovo ime.+  Tudi Lot, ki je potoval z Ábramom, je imel ovce, govedo in šotore.  Zato je bila dežela premajhna, da bi prebivala skupaj. Pridobila sta si namreč toliko premoženja, da nista mogla živeti skupaj.+  Tako je med pastirji Ábramove živine in pastirji Lotove živine prišlo do prepira. V tistem času so v deželi prebivali Kanaánci in Perizéjci.+  Zato je Ábram Lotu dejal:+ »Naj ne bo, prosim, več prepira med menoj in teboj ter med mojimi in tvojimi pastirji, saj sva brata.+  Glej, vsa dežela ti je na voljo. Prosim, loči se od mene. Če greš ti na levo, potem grem jaz na desno, če pa greš ti na desno, potem grem jaz na levo.«+ 10  Lot je torej povzdignil oči in videl vso Jordansko pokrajino,+ vse tja do Zóarja.+ Videl je, da je vse področje dobro namakano, kakor Jehovov vrt,+ kakor egiptovska dežela (to je bilo prej, preden je Jehova uničil Sódomo in Gomóro). 11  Nato si je Lot izbral vso Jordansko pokrajino in preselil svoj tabor proti vzhodu. Tako sta se ločila eden od drugega. 12  Ábram je prebival v kánaanski deželi, Lot pa v bližini mest Jordanske pokrajine.+ Nazadnje je svoj šotor postavil blizu Sódome. 13  Sódomčani pa so bili pokvarjeni in so hudo grešili proti Jehovu.+ 14  Jehova je Ábramu, potem ko se je Lot ločil od njega, dejal: »Povzdigni, prosim, oči in s kraja, kjer stojiš, poglej proti severu in jugu ter proti vzhodu in zahodu,+ 15  ker bom vso to deželo, ki jo gledaš, dal tebi in tvojemu semenu* v trajno posest.+ 16  Naredil bom, da bo tvojega semena kakor prahu na zemlji. Če bi torej komu uspelo prešteti zemeljski prah, potem bi bilo mogoče prešteti tudi tvoje seme.+ 17  Vstani in prehodi deželo po njeni dolžini in njeni širini, ker jo bom dal tebi.«+ 18  Tako je Ábram še naprej živel v šotorih. Pozneje je prišel do velikih dreves v Mámreju+ v Hebrónu+ in tam prebival. Tam je tudi zgradil oltar Jehovu.+

Opombe

Ali »razglašal (oznanjal)«.
Ali »potomstvu«.