1. Mojzesova 11:1–32

11  Vsa zemlja pa je govorila en jezik in imela isti besednjak.  Ko so tako ljudje potovali proti vzhodu, so nazadnje odkrili podolje v šinárski deželi+ in se tam naselili.  In drug drugemu so začeli govoriti: »Dajmo, naredimo opeko in jo žgimo v ognju!« Tako jim je opeka nadomestila kamen, namesto malte pa so uporabljali zemeljsko smolo.+  Dejali so: »Dajmo, zgradimo si mesto in tudi stolp, katerega vrh naj sega do neba,+ in naredimo si slavno ime,+ da se morda ne razkropimo po vsej zemlji!«+  In Jehova je stopil dol, da bi videl mesto in stolp, ki so ga začeli graditi človeški sinovi.+  Zatem je Jehova rekel: »Vsi so eno ljudstvo in vsi govorijo en jezik,+ in glej, česa so se lotili. Zdaj jim nič od tega, kar se morda namenijo, ne bo nemogoče.+  Dajmo, stopimo*+ dol in jim zmešajmo+ jezik, da ne bodo mogli razumeti jezika drug drugega!«+  Tako jih je Jehova od tam razkropil po vsej zemlji,+ in sčasoma so nehali graditi mesto.+  Mesto je torej dobilo ime Babel*,+ ker je Jehova tam zmešal jezik vse zemlje*, in od tam jih je Jehova razkropil+ po vsej zemlji. 10  To je zapis o Semu.+ Sem je bil star sto let, ko se mu je dve leti po potopu rodil Arpahšád.+ 11  Sem je po Arpahšádovem rojstvu živel še petsto let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere.+ 12  Ko je bilo Arpahšádu* petintrideset let, se mu je rodil Šélah.+ 13  Arpahšád je po Šélahovem rojstvu živel še štiristo tri leta. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 14  Ko je bilo Šélahu trideset let, se mu je rodil Éber.+ 15  Šélah je po Éberjevem rojstvu živel še štiristo tri leta. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 16  Ko je bilo Éberju štiriintrideset let, se mu je rodil Péleg.+ 17  Éber je po Pélegovem rojstvu živel še štiristo trideset let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 18  Ko je bilo Pélegu trideset let, se mu je rodil Régu.+ 19  Péleg je po Régujevem rojstvu živel še dvesto devet let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 20  Ko je bilo Réguju dvaintrideset let, se mu je rodil Serúg.+ 21  Régu je po Serúgovem rojstvu živel še dvesto sedem let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 22  Ko je bilo Serúgu trideset let, se mu je rodil Náhor.+ 23  Serúg je po Náhorjevem rojstvu živel še dvesto let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 24  Ko je bilo Náhorju devetindvajset let, se mu je rodil Têrah.+ 25  Náhor je po Têrahovem rojstvu živel še sto devetnajst let. Medtem so se mu rodili sinovi in hčere. 26  Têrahu so se po sedemdesetem letu starosti rodili Ábram,+ Náhor+ in Harán. 27  To je zapis o Têrahu. Têrahu so se rodili Ábram, Náhor in Harán. Haránu pa se je rodil Lot.+ 28  Kasneje je Harán umrl, ko je bil še skupaj z očetom Têrahom v svoji rojstni deželi, v kaldejskem Uru.+ 29  Ábram in Náhor sta se oženila. Ábramovi ženi je bilo ime Sarája,+ Náhorjevi ženi pa Milka,+ ki je bila Haránova hči. Harán je bil Milkin in Jískin oče. 30  Sarája pa je bila neplodna+ in ni imela otrok. 31  Zatem je Têrah vzel sina Ábrama, vnuka Lota, Haránovega sina,+ in snaho Sarájo,+ ženo svojega sina Ábrama, in odšli so z njim iz kaldejskega Ura v kánaansko deželo.+ Čez čas so prispeli v Harán+ in se tam naselili. 32  In Têrah je živel dvesto pet let. Nato je v Haránu umrl.

Opombe

V hebrejščini je ta glagol sicer v prvi osebi množine, vendar se lahko nanaša tudi na samo dve osebi.
Mojzes je ime »Babel« izpeljal iz glagola balál, ki pomeni »zmešati«. Tako beseda »Babel« pomeni »zmešnjava«.
Ali »vsemu prebivalstvu zemlje«.
V grški Septuaginti je med Arpahšádom in Šélahom omenjen še Kenán. Primerjaj Lk 3:36.