1. Mojzesova 10:1–32

10  To je zapis o Noetovih sinovih,+ Semu, Hamu in Jafetu. Po potopu so se jim začeli rojevati sinovi.+  Jafetovi sinovi so bili Gómer,+ Magóg,+ Madáj,+ Javán,+ Tubál,+ Méšeh+ in Tirás.+  Gómerjevi sinovi so bili Aškenáz,+ Rifát+ in Togarmá.+  Javánovi sinovi so bili Elišá,+ Taršíš,+ Kitím+ in Dodaním.+  Iz teh izhajajo prebivalci otokov, naseljeni po svojih deželah, vsak glede na svoj jezik, rodbino, narod.  Hamovi sinovi pa so bili Kuš,+ Mizrájim*,+ Put+ in Kánaan.+  Kuševi sinovi so bili Sebá,+ Havilá, Sabtá, Ragmá+ in Sabtehá. In Ragmájeva sinova sta bila Sába in Dedán.+  Kušu se je rodil Nimrod.+ Ta je postal prvi mogočnež na zemlji.  Bil je mogočen lovec, ki je nasprotoval Jehovu. Odtod tudi rek: »Kakor Nimrod, mogočni lovec, ki je nasprotoval Jehovu.«+ 10  Njegovo kraljestvo se je začelo z Babelom,+ Êrehom,+ Akádom in Kálnejem v šinárski deželi.+ 11  Iz te dežele je šel v Asirijo+ in začel zidati Nínive,+ Rehobót Ir, Kélah 12  in Résen med Nínivami in Kélahom. Ti sestavljajo veliko mesto.* 13  Mizrájimu+ so se rodili Ludím,+ Anamím, Lehabím, Naftuhím,+ 14  Patrusím,+ Kasluhím+ (iz katerega so izšli Filistejci)+ in Kaftorím.*+ 15  Kánaanu se je rodil prvorojenec Sidón+ in za njim Het.+ 16  Bil je prednik Jebuséjcev,+ Amoréjcev,+ Girgašéjcev, 17  Hivéjcev,+ Arkéjcev, Sinéjcev, 18  Arvadéjcev,+ Zemaréjcev in Hamatéjcev.+ Potem so se kánaanski rodovi razkropili. 19  Tako je kánaanska meja tekla od Sidóna do Gerárja,+ blizu Gaze,+ pa vse do Sódome, Gomóre,+ Ádme+ in Zebojíma+ blizu Léše. 20  To so bili Hamovi sinovi v svojih deželah, po svojih rodbinah, jezikih in narodih. 21  Tudi Semu, praočetu vseh Éberjevih+ sinov in bratu Jafeta, najstarejšega, so se rodili potomci. 22  Semovi sinovi so bili Elám,+ Asúr,+ Arpahšád,+ Lud in Áram. 23  Áramovi sinovi so bili Uz, Hul, Géter in Maš.+ 24  Arpahšádu se je rodil Šélah,+ Šélahu pa se je rodil Éber. 25  Éberju sta se rodila dva sinova. Enemu je bilo ime Péleg*,+ ker je bila v njegovih dneh razdeljena zemlja*,+ njegovemu bratu pa je bilo ime Joktán.+ 26  Joktánu so se rodili Almodád, Šélef, Hazarmávet, Jêrah,+ 27  Hadorám, Uzál, Diklá,+ 28  Obál, Abimaél, Sába,+ 29  Ofír,+ Havilá+ in Jobáb.+ Vsi ti so bili Joktánovi sinovi. 30  Področje, kjer so živeli, se je raztezalo od Méše pa vse do Sefárja, gorskega predela na Vzhodu. 31  To so bili Semovi sinovi v svojih deželah, po svojih rodbinah, jezikih in narodih.+ 32  To so bile rodbine Noetovih sinov po svojih rodovih, po svojih narodih. Iz teh so se po potopu razširili narodi po zemlji.+

Opombe

»Mizrájim« je hebrejsko ime za Egipt.
Dobesedno »To je veliko mesto.« Verjetno se nanaša na Nínive in druga tri mesta skupaj.
Ta imena se lahko nanašajo tudi na rodove ali ljudstva, ki izvirajo od Mizrájima.
»Péleg« pomeni »delitev«.
Ali »prebivalstvo zemlje«.