1. kroniška 9:1–44

9  Vsi Izraelci so bili vpisani v rodovnik.+ Zapisani so v Knjigi Izraelovih kraljev. Juda pa je bil zaradi svoje nezvestobe pregnan+ v Babilon.  Prvi so se na svojo posest v svoja mesta vrnili duhovniki,+ leviti,+ drugi Izraelci+ in netinejci*.+  V Jeruzalemu+ so se naselili nekateri izmed Judovih sinov,+ nekateri izmed Benjaminovih sinov+ ter nekateri izmed Éfraimovih in Manásejevih sinov:  Utáj, ki je bil sin Amihúda, ta sin Ómrija, ta sin Imríja, ta sin Baníja, od sinov Judovega sina Pêreza;+  od Šílčanov*+ prvorojenec Asajá in njegovi sinovi;  od Zêrahovih sinov+ pa Jeuél in šeststo devetdeset njihovih bratov.  Od Benjaminovih sinov pa so se tam naselili Salú (ta je bil sin Mešuláma, ta sin Hodavjája, ta sin Senuája),  Jerohámov sin Jibnejá, Elá (ta je bil sin Uzíja, ta sin Mihríja) in Mešulám (ta je bil sin Šefatjája, ta sin Reguéla, ta sin Jibnijája).  Glede na rodovne zapise je bilo njihovih bratov devetsto šestinpetdeset. Vsi ti so bili poglavarji hiš svojih praočetov. 10  Izmed duhovnikov so bili tam Jedajá, Jehojaríb, Jahín,+ 11  Azaríja+ (ta je bil sin Hilkíja, ta sin Mešuláma, ta sin Zadóka, ta sin Merajóta, ta sin Ahitúba, predstojnika hiše pravega Boga), 12  Adajá (ta je bil sin Jeroháma, ta sin Pašhúrja, ta sin Malkijája), Masáj (ta je bil sin Adiéla, ta sin Jahzêra, ta sin Mešuláma, ta sin Mešilemíta,+ ta sin Imérja) 13  in njihovi bratje, poglavarji hiš svojih praočetov, tisoč sedemsto šestdeset zelo sposobnih mož+ za službo v hiši pravega Boga. 14  Izmed levitov so bili tam Šemajá, ki je bil sin Hašúba, ta sin Azrikáma, ta sin Hašabjája,+ od Meraríjevih sinov, 15  ter Bakbakár, Hêreš, Galál, Matanjá+ (ta je bil sin Miha,+ ta sin Zihríja,+ ta sin Asáfa+), 16  nato Obadíja (ta je bil sin Šemajája,+ ta sin Galála, ta sin Jedutúna+) ter Berehjá (ta je bil sin Asa, ta sin Elkana), ki je živel tam, kjer so živeli Netófčani.+ 17  Vratarji+ pa so bili Šalúm,+ Akúb, Talmón in Ahimán. Poglavar je bil Šalúm, 18  ki je bil prej nameščen pri kraljevih vratih+ na vzhodu. To so bili vratarji tabora Lévijevih sinov.+ 19  Šalúm, potomec Koréja, Ebjasáfa+ in Kóraha,+ in Kórahovci,+ njegovi bratje iz hiše njegovega očeta, so nadzorovali delo. Bili so vratarji+ šotora, kakor so bili že njihovi očetje vratarji Jehovovega tabora. 20  Nekdaj je bil njihov predstojnik Eleázarjev+ sin Pinehas.+ Jehova je bil z njim.+ 21  Mešelemjájev sin Zaharíja+ pa je bil vratar shodnega šotora. 22  Vseh, ki so bili izbrani za vratarje na pragih, je bilo dvesto dvanajst. Živeli so v svojih naseljih+ glede na rodovni zapis.+ David+ in videc+ Samuel sta jih postavila na odgovorna mesta.+ 23  Skupaj s svojimi sinovi so stražili vrata Jehovove hiše in že prej šotora*.+ 24  Vratarji so bili na štirih straneh, na vzhodu,+ zahodu,+ severu+ in jugu.+ 25  Od časa do časa so za sedem+ dni prišli njihovi bratje iz svojih naselij, da so jim pomagali. 26  Na odgovornih mestih so namreč bili štirje sposobni vratarji. Bili so leviti in so upravljali jedilnice+ in zakladnice+ hiše pravega Boga. 27  Prenočevali so okoli hiše pravega Boga, saj so bili stražarji.+ Na skrbi so imeli ključ in so vsako jutro odpirali vrata.+ 28  Nekateri so imeli na skrbi pribor,+ ki se je uporabljal pri službi. Vsakič, ko so ga prinesli in ko so ga odnesli, so ga prešteli. 29  Nekateri so skrbeli za drug pribor, za ves sveti+ pribor, za fino moko,+ vino,+ olje,+ belo kadilo+ in balzamovo olje.+ 30  Nekateri izmed sinov duhovnikov pa so pripravljali mazilo+ iz balzamovega olja in dišav. 31  Eden izmed levitov, Matitjá, prvorojenec Kórahovca Šalúma,+ je bil odgovoren za vse, kar se je peklo v ponvi.+ 32  Nekateri izmed Kehátovih sinov, njihovi bratje, pa so imeli nalogo, da so vsak šabat* pripravljali kruhke obličja.+ 33  To so bili pevci,+ poglavarji Lévijevih rodbin. Bili so v jedilnicah,+ oproščeni drugih dolžnosti,+ saj so morali dan in noč opravljati svoje delo.+ 34  To so bili poglavarji Lévijevih rodbin glede na rodovne zapise. Ti poglavarji so živeli v Jeruzalemu.+ 35  V Gibeónu+ pa je živel Jeiél, oče Gibeóna, in imel je za ženo Maáho. 36  Njegov prvorojeni sin je bil Abdón in za njim Zur, Kiš, Baal, Nêr, Nadáb, 37  Gedór, Ahjó, Zaharíja+ in Miklót. 38  Miklótu se je rodil Šimám. Ta je s svojo družino živel nasproti svojim bratom, in sicer v Jeruzalemu skupaj z drugimi svojimi brati. 39  Nêru+ se je rodil Kiš,+ Kišu se je rodil Savel,+ Savlu pa so se rodili Jonatan,+ Malkišúa,+ Abinadáb+ in Ešbaal.+ 40  Jonatanov sin je bil Meríb Baal,+ Meríb Baalu pa se je rodil Miha.+ 41  Mihovi sinovi so bili Pitón, Méleh, Tahréa in Áhaz.+ 42  Áhazu se je rodil Jará, Jaráju pa so se rodili Alémet, Azmávet in Zimrí. Zimríju se je rodil Mozá, 43  Mozáju pa Biná. Binájev sin je bil Refajá,+ Refajájev sin je bil Elasá in Elasájev sin je bil Azél. 44  Azél je imel šest sinov, katerih imena so: Azrikám, Bohrú, Izmael, Šearjá, Obadíja in Hanán. To so bili Azélovi sinovi.+

Opombe

Ali »tempeljski služabniki«. Dobesedno »tisti, ki so dani«.
Izraz »Šílčani« se ne nanaša na prebivalce Šíla, temveč na potomce Judovega tretjega sina Šelája. Glej 1Mz 46:12.
Dobesedno »šotorske hiše«.
Glej opombo k 2Mz 16:23.