1. kroniška 5:1–26

5  Izraelov prvorojeni sin je bil Rúben.+ Bil je sicer prvorojenec,+ toda ker je oskrunil ležišče svojega očeta,+ je bila pravica, ki jo je imel kot prvorojenec, dana sinovoma Izraelovega sina Jožefa,+ tako da v rodovniku ni vpisan kot prvorojenec.  Najmočnejši med svojimi brati je bil Juda+ in iz njega je prišel voditelj,+ toda pravico prvorojenca je imel Jožef.+  Sinovi Izraelovega prvorojenca Rúbena so bili Hénoh,+ Palú,+ Hezrón in Karmí.+  Joélovi sinovi so bili Šemajá, njegov sin Gog, njegov sin Šimí,  njegov sin Miha, njegov sin Reajá, njegov sin Baal  in njegov sin Beerá, knez Rúbenovcev, ki ga je asirski kralj Tiglát Piléser+ odpeljal v pregnanstvo.  Njegovi bratje po svojih rodbinah, glede na to, kako so vpisani v rodovniku,+ po svojem rodu, pa so bili poglavar Jeiél ter Zaharíja  in Béla (ta je bil sin Azáza, ta sin Šéma, ta sin Joéla+), ki je skupaj s svojo družino živel v Aroêrju+ pa vse tja do Nebója+ in Baal Meóna.+  Na vzhodu so se naselili vse do vstopa v pustinjo pri reki Évfrat,+ saj se je njihova živina zelo namnožila v gileádski deželi.+ 10  V Savlovih dneh so se bojevali s Hagárovci+ in jih premagali. Nato so se naselili v njihove šotore po vsej deželi, vzhodno od Gileáda. 11  Blizu njih, v bašánski+ deželi tja do Sálhe,+ pa so živeli Gadovi sinovi.+ 12  Poglavar je bil Joél, drugi Šafám ter nato še Janáj in Šafát v Bašánu. 13  Njihovi bratje iz hiše njihovih praočetov so bili Mihael, Mešulám, Šéba, Joráj, Jakán, Ziá in Éber, skupaj sedem. 14  To so bili sinovi Abihájila, ki je bil sin Huríja, ta sin Jaróaha, ta sin Gileáda, ta sin Mihaela, ta sin Ješišája, ta sin Jahdója, ta sin Buza. 15  Poglavar hiše njihovih očetov je bil Ahí, Abdiélov sin in Guníjev vnuk. 16  Živeli so v Gileádu,+ Bašánu+ in tamkajšnjih mestih+ ter po vseh šarónskih pašnikih tja do njihovih mej. 17  Vsi ti so bili vpisani v rodovnik v dneh Judovega kralja Jotáma+ in v dneh Izraelovega kralja Jeroboáma.+ 18  Rúbenovih in Gadovih sinov in polovice Manásejevega rodu, pogumnih mož,+ ki so nosili ščit in meč, napenjali lok in bili izurjeni v boju, je bilo štiriinštirideset tisoč sedemsto šestdeset vojakov.+ 19  Ti so stopili v vojno s Hagárovci,+ Jetúrom,+ Nafíšem+ in Nodábom. 20  V vojni z njimi so dobili pomoč, tako da so jim bili Hagárovci in vsi, ki so bili z njimi, izročeni v roke. V vojni so namreč klicali na pomoč Boga,+ in uslišal je njihove prošnje, ker so zaupali vanj.+ 21  Zaplenili so njihovo živino,+ petdeset tisoč kamel, dvesto petdeset tisoč ovc in dva tisoč oslov ter odpeljali v ujetništvo sto tisoč ljudi*.+ 22  Veliko je bilo ubitih, saj je boj vodil pravi Bog.+ Naselili so se na njihovem mestu in prebivali tam vse do pregnanstva.+ 23  Sinovi polovice Manásejevega rodu+ pa so prebivali v deželi od Bašána+ do Baal Hêrmona,+ Senírja+ in gore Hêrmon.+ Njihovo število je naraslo. 24  Poglavarji hiše njihovih praočetov so bili Éfer, Jiší, Eliél, Azriél, Jeremija, Hodavjá in Jahdiél, hrabri junaki, ugledni možje, poglavarji hiše svojih praočetov. 25  Toda postali so nezvesti Bogu svojih praočetov in so častili bogove*+ ljudstev, ki so živela v deželi in ki jih je Bog iztrebil izpred njih. 26  Zato je Bog spodbodel duha+ asirskega+ kralja Pula,+ duha asirskega kralja Tiglát Piléserja,+ da je odpeljal v pregnanstvo+ Rúbenovce, Gadovce in polovico Manásejevega rodu. Pripeljal jih je v Haláh,+ Habór in Háro ter k reki Gozán, kjer so vse do danes.

Opombe

Dobesedno »človeških duš«.
Dobesedno »nečistovali z bogovi«.