1. kroniška 4:1–43

4  Judovi sinovi so bili Pêrez,+ Hezrón,+ Karmí,+ Hur+ in Šobál.+  Šobálovemu sinu Reajáju+ se je rodil Jáhat in Jáhatu sta se rodila Ahumáj in Láhad. To so bile rodbine Zóračanov.+  To pa so bili sinovi ustanovitelja* Etáma:+ Jezreél,+ Jišmá, Jidbáš (njihova sestra je bila Hazlelpóni),  Penuél, oče Gedóra,+ in Ézer, oče Hušája. To so bili sinovi Hura,+ Efrátinega prvorojenca, očeta Betlehema.+  Ašhúr,+ oče Tekóe,+ je imel dve ženi, Hélo in Naáro.  Naára mu je rodila Ahuzáma, Héferja, Temníja in Ahaštaríja. To so bili Naárini sinovi.  Hélini sinovi pa so bili Zêret, Izhár in Etnán.  Koz je bil oče Anúba, Zobebá in družin Aharhéla, Harúmovega sina.  Jabéz+ je užival večji ugled+ kakor njegovi bratje. Ime Jabéz* mu je dala njegova mati. Rekla je namreč: »Rodila sem ga v bolečinah.«+ 10  Jabéz pa je klical Izraelovega Boga+ in rekel: »Ko bi me le blagoslovil+ in razširil moje ozemlje,+ ko bi bila tvoja roka+ z menoj in bi me obvaroval pred nesrečo,+ da mi ne bi škodovala+ . . .« In Bog je uslišal njegovo prošnjo.+ 11  Šuhájevemu bratu Kelúbu se je rodil Mehír, ki je bil Eštónov oče. 12  Eštón je bil oče Bet Rafája, Paséaha in Tehinája, očeta Ir Naháša. To so bili možje iz Réhe. 13  Kenázova+ sinova sta bila Otniél+ in Serajá, Otniélov sin* pa je bil Hatát. 14  Meonotáju se je rodil Ofrá, Serajáju pa Joáb, oče Ge Harašíma*. Bili so namreč rokodelci.+ 15  Sinovi Jefunéjevega sina Kaleba+ so bili Íru, Elá in Náam, Elájev sin pa je bil Kenáz. 16  Jehalelélovi sinovi so bili Zif, Zifá, Tirjá in Asarél. 17  Ezrájevi sinovi so bili Jéter, Méred, Éfer in Jalón. Njegova žena je rodila Mirjáma, Šamája in Jišbáha, očeta Eštemóe.+ 18  Méredu je njegova žena, Judinja, rodila Jêreda, očeta Gedórja, Héberja, očeta Sohója, in Jekutiéla, očeta Zanóaha . . . To so bili sinovi faraonove hčere Bítje, ki jo je vzel Méred. 19  Sinova Hodijájeve žene, Náhamove sestre, sta bila oče garmítske Keíle+ in Maahčán Eštemóa. 20  Šimónovi sinovi so bili Amnón, Riná, Ben Hanán in Tilón. Jišíjeva sinova sta bila Zohét in Ben Zohét. 21  Sinovi Judovega sina Šelája+ so bili Er, oče Lehája, Ladá, oče Maréše, in družine izdelovalcev kakovostnega platna+ iz Ašbéjeve hiše, 22  zatem Jokím, možje iz Kozébe, Joáš in Saráf, ki so si za žene vzeli Moábke*,+ ter Jašubí Léhem. O tem govorijo staroveški zapisi.+ 23  Bili so lončarji+ in živeli so v Netaímu in Gedêri. Tam so živeli in delali za kralja.+ 24  Símeonovi sinovi so bili Nemuél,+ Jamín,+ Jaríb, Zêrah in Šaúl,+ 25  Šaúlov pa Šalúm, Šalúmov Mibsám in Mibsámov Mišmá. 26  Mišmájev sin* je bil Hamuél, Hamuélov Zakúr in Zakúrjev Šimí. 27  Šimí je imel šestnajst sinov in šest hčera. Njegovi bratje pa niso imeli veliko otrok, tako da nobena njihova družina ni imela toliko otrok kakor Judovci.+ 28  Živeli so v Beeršébi,+ Moladáju,+ Hazár Šuálu,+ 29  Bílhi,+ Ézemu,+ Toládu,+ 30  Betuélu,+ Hórmi,+ Ziklágu,+ 31  Bet Markabótu, Hazár Susímu,+ Bet Biríju in Šaarájimu.+ To so bila njihova mesta, dokler ni zavladal David. 32  Naselili so se v Etámu, Ájinu, Rimónu, Tóhenu in Ašánu,+ v petih mestih. 33  Vsa njihova naselja, ki so bila okrog teh mest, so se raztezala vse do Baala.+ To so bila mesta, kjer so živeli, in njihovi rodovni zapisi. 34  Mešobáb, Jamléh, Amazíjev sin Jošá, 35  Joél, Jehú (ta je bil sin Jošibjája, ta sin Serajája, ta sin Asiéla), 36  Eljoenáj, Jaakóba, Ješohája, Asajá, Adiél, Jesimiél, Benajá 37  in Zizá (ta je bil sin Šifíja, ta sin Alóna, ta sin Jedajája, ta sin Šimríja, ta sin Šemajája) 38  – ti poimensko našteti so bili knezi v svojih rodbinah,+ in njihove rodbine so se zelo namnožile. 39  Zato so šli do vhoda v Gedór, vse do vzhodne strani doline, da bi poiskali pašo za svoje črede. 40  Našli so obilno in dobro pašo.+ Dežela je bila precej prostrana, mirna+ in brez skrbi. Tu so namreč prej živeli Hamovi potomci.+ 41  Ti, ki so poimensko našteti, so prišli v dnevih Judovega kralja Ezekíja+ in udarili+ hamitske šotore in Meunéjce, ki so jih tam našli, ter jih pokončali*,+ tako da vse do danes ni sledu o njih. In naselili so se na njihovem mestu, ker je tam bila paša+ za njihove črede. 42  Nekaj izmed teh Símeonovih sinov, petsto mož, je šlo na seírsko gorovje+ in na čelu so jim bili Jišíjevi sinovi: Pelatjá, Nearjá, Refajá in Uziél. 43  Pobili so še preostale Amalečáne,+ ki so ostali pri življenju, in se tam naselili. Tam prebivajo vse do danes.

Opombe

Dobesedno »očeta«.
V hebrejščini to ime izvira iz besednega korena, ki pomeni »bolečina«.
Dobesedno »sinovi«.
»Ge Haraším« pomeni »dolina rokodelcev«.
Dobesedno »postali lastniki Moábk«.
Dobesedno »sinovi«.
Ali »pokončali kot hérem«. Glej opombo k 2Mz 22:20.