1. kroniška 27:1–34

27  Izraelovih sinov, namreč poglavarjev očetnih hiš,+ tisočnikov,+ stotnikov+ in njihovih nadzornikov, ki so služili+ kralju, tako da so urejali zadeve, povezane z oddelki tistih, ki so mesec za mesecem prihajali in odhajali, in sicer vse mesece v letu, je bilo v vsakem oddelku štiriindvajset tisoč.  Na čelu prvega oddelka za prvi mesec je bil Zabdiélov sin Jašobám.+ V njegovem oddelku je bilo štiriindvajset tisoč mož.  Prvi mesec so služili tudi nekateri izmed Pêrezovih sinov,+ ki so bili nadzorniki vseh načelnikov službujočih skupin.  Na čelu oddelka, ki je služil drugi mesec, je bil Ahóahovec+ Dodáj,+ poveljeval pa mu je Miklót. V njegovem oddelku je bilo štiriindvajset tisoč mož.  Tretjo službujočo skupino, ki je služila tretji mesec, je vodil Benajá,+ sin velikega duhovnika Jojáda,+ in v njegovem oddelku je bilo štiriindvajset tisoč mož.  Ta Benajá+ je bil junak med trideseterico+ in na čelu trideseterice. Na čelu njegovega oddelka je bil njegov sin Amizabád.  Četrti za četrti mesec je bil Joábov brat Asaél+ in za njim njegov sin Zebadjá. V njegovem oddelku je bilo štiriindvajset tisoč mož.  Peti poveljnik za peti mesec je bil Jizráhovec Šamhút+ in v njegovem oddelku je bilo štiriindvajset tisoč mož.  Šesti za šesti mesec je bil Irá,+ sin Tekójčana+ Ikéša,+ in v njegovem oddelku je bilo štiriindvajset tisoč mož. 10  Sedmi za sedmi mesec je bil Pelónovec Hélez+ izmed Éfraimovih sinov in v njegovem oddelku je bilo štiriindvajset tisoč mož. 11  Osmi za osmi mesec je bil Hušán Sibeháj+ izmed Zêrahovcev+ in v njegovem oddelku je bilo štiriindvajset tisoč mož. 12  Deveti za deveti mesec je bil Anatóčan+ Abiézer+ izmed Benjaminovcev in v njegovem oddelku je bilo štiriindvajset tisoč mož. 13  Deseti za deseti mesec je bil Netófčan Mahráj+ izmed Zêrahovcev+ in v njegovem oddelku je bilo štiriindvajset tisoč mož. 14  Enajsti za enajsti mesec je bil Piratónec Benajá+ izmed Éfraimovih+ sinov in v njegovem oddelku je bilo štiriindvajset tisoč mož. 15  Dvanajsti za dvanajsti mesec je bil Netófčan Heldáj,+ Otniélov potomec, in v njegovem oddelku je bilo štiriindvajset tisoč mož. 16  Poglavarji Izraelovih rodov+ pa so bili: izmed Rúbenovcev Zihríjev sin Eliézer, izmed Símeonovcev Maahájev sin Šefatjá, 17  od Lévija Kemuélov sin Hašabjá, od Arona Zadók,+ 18  od Juda Elihú,+ eden od Davidovih bratov,+ od Isahárja Mihaelov sin Ómri, 19  od Zábulona Obadíjev sin Jišmajá, od Néftalija Azriélov sin Jerimót, 20  izmed Éfraimovih sinov Azazjájev sin Hošéa, izmed polovice Manásejevega rodu Pedajájev sin Joél, 21  izmed tiste polovice Manásejevega rodu, ki je bila v Gileádu, Zaharíjev sin Idó, od Benjamina Abnêrjev+ sin Jaasiél 22  in od Dana Jerohámov sin Azarél. To so bili knezi+ Izraelovih rodov. 23  David ni preštel tistih, ki so bili stari dvajset let in manj, ker je Jehova obljubil, da bo Izraela tako pomnožil, da ga bo kakor zvezd na nebu.+ 24  Zerújin sin Joáb+ je sicer začel preštevati, toda ni dokončal.+ Bog pa se je razjezil+ na Izraela, zato tega števila ni v kroniki kralja Davida. 25  Kraljeve zakladnice+ je nadzoroval Adiélov sin Azmávet. Skladišča na polju,+ v mestih,+ vaseh in stolpih pa je nadzoroval Uzíjev sin Jonatan. 26  Delavce na polju,+ ki so obdelovali zemljo, je nadzoroval Kelúbov sin Ezrí. 27  Vinograde+ je nadzoroval Šimí iz Ráme. Zaloge vina v vinogradih pa je nadzoroval Šefámec Zabdí. 28  Oljčne nasade in sikomore+ v Šéfeli+ je nadzoroval Géderčan Baal Hanán. Zaloge olja+ pa je nadzoroval Joáš. 29  Govedo, ki se je paslo na Šarónu,+ je nadzoroval Šarónec Šitráj, govedo v nižavju pa Adlájev sin Šafát. 30  Kamele+ je nadzoroval Izmaelec+ Obíl, oslice Meronočán Jehdejá 31  in drobnico Hagárovec Jazíz. Vsi ti so nadzorovali imetje kralja Davida. 32  Davidov nečak Jonatan+ je bil svetovalec, razumen* mož+ in tudi tajnik. Hahmoníjev+ sin Jehiél pa je skrbel za kraljeve sinove.+ 33  Ahitófel+ je bil kraljev svetovalec,+ Arkéjec Hušáj+ pa kraljev prijatelj.+ 34  Za Ahitófelom sta bila svetovalca Benajájev+ sin Jojáda in Abjatár.+ Joáb+ pa je bil poveljnik kraljeve vojske.

Opombe

Glej opombo k Prg 2:3.