1. kroniška 25:1–31

25  David in načelniki+ službujočih skupin+ so za službo odbrali nekatere izmed sinov Asáfa, Hemána+ in Jedutúna,+ ki so prerokovali s harfami,+ psalteriji+ in cimbalami.+ Ti, ki jim je bila zaupana služba, so bili:  izmed Asáfovih sinov Zakúr, Jožef,+ Netanjá in Asaréla,+ Asáfovi sinovi pod vodstvom Asáfa,+ ki je pod kraljevim nadzorom prerokoval;  od Jedutúna:+ šest njegovih sinov, in sicer Gedalíja,+ Zerí,+ Ješajá,+ Šimí, Hašabjá in Matitjá,+ pod vodstvom svojega očeta Jedutúna, ki je prerokoval s harfo in se tako zahvaljeval Jehovu in ga hvalil.+  Od Hemána+ pa so bili: Hemánovi sinovi Bukijá,+ Matanjá,+ Uziél,+ Šebuél*, Jerimót, Hananíja,+ Hananí, Eliáta,+ Gidálti,+ Romámti Ézer,+ Jošbekáša,+ Malóti,+ Hotír+ in Mahaziót.  Vsi ti so bili sinovi Hemána, kraljevega vidca,+ ki je oznanjal reči pravega Boga in v slavo njemu dvigoval svoj rog*. Pravi Bog je Hemánu dal štirinajst sinov in tri hčere.+  Vsi so služili v hiši pravega Boga, tako da so pod vodstvom svojega očeta peli v Jehovovi hiši ob zvokih cimbal,+ psalterijev+ in harf.+ Asáf, Jedutún in Hemán so bili pod kraljevim nadzorom.+  Njih in njihovih bratov je bilo dvesto oseminosemdeset, in vsi so bili izurjeni in mojstri+ v petju pesmi Jehovu.+  Zato so glede tega, kar je bilo treba opraviti, vrgli žreb,+ tako mali kakor veliki,+ tako mojstri+ kakor učenci.  Prvi žreb je zadel Asáfovega sina Jožefa,+ drugi Gedalíja,+ njega, njegove brate in sinove, vseh skupaj dvanajst; 10  tretji Zakúrja,+ njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 11  četrti Jizríja,+ njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 12  peti Netanjája,+ njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 13  šesti Bukijája, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 14  sedmi Jesaréla,+ njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 15  osmi Ješajája, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 16  deveti Matanjája, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 17  deseti Šimíja, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 18  enajsti Azaréla,+ njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 19  dvanajsti Hašabjája, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 20  trinajsti Šubaéla,+ njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 21  štirinajsti Matitjája, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 22  petnajsti Jeremóta, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 23  šestnajsti Hananíja, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 24  sedemnajsti Jošbekáša, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 25  osemnajsti Hananíja, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 26  devetnajsti Malótija, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 27  dvajseti Eliáta, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 28  enaindvajseti Hotírja, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 29  dvaindvajseti Gidáltija, njegove sinove in brate, skupaj dvanajst; 30  triindvajseti Mahazióta,+ njegove sinove in brate, skupaj dvanajst, 31  in štiriindvajseti Romámti Ézerja,+ njegove sinove in brate, skupaj dvanajst.

Opombe

V 1Kn 24:20 in 25:20 »Šubaél«.
Živalski rog se v Bibliji pogosto rabi kot simbol moči ali oblasti.