1. kroniška 24:1–31

24  Aronovi sinovi pa so bili razdeljeni v oddelke. Aronovi sinovi so bili Nadáb,+ Abihú,+ Eleázar+ in Itamár.+  Toda Nadáb in Abihú+ sta umrla pred svojim očetom+ in nista imela sinov, Eleázar+ in Itamár pa sta še naprej služila kot duhovnika.  David je skupaj z Zadókom,+ ki je bil izmed Eleázarjevih sinov, in Ahimélehom,+ ki je bil izmed Itamárjevih sinov, razdelil Aronove potomce v oddelke glede na njihove naloge v službi.+  Toda Eleázarjevi sinovi so imeli več poglavarjev kakor Itamárjevi sinovi. Zato so jih razdelili tako, da so Eleázarjevi sinovi imeli šestnajst poglavarjev očetnih hiš, Itamárjevi sinovi pa osem poglavarjev očetnih hiš.  Poleg tega so jih razdelili še z žrebom,+ te in one, saj so morali biti nadzorniki, ki so skrbeli za sveti kraj,+ in nadzorniki, ki so služili pravemu Bogu, tako izmed Eleázarjevih kot Itamárjevih sinov.  Nato jih je Netanélov sin Šemajá, pisar+ izmed Lévijevih sinov, popisal pred kraljem, knezi, duhovnikom Zadókom,+ Abjatárjevim+ sinom Ahimélehom+ in poglavarji duhovniških in levitskih rodbin.+ Po ena očetna hiša je bila izbrana od Eleázarja+ in po ena od Itamárja.+  Prvi žreb je zadel Jehojaríba,+ drugi Jedajája,  tretji Haríma, četrti Seoríma,  peti Malkijája, šesti Mijamína, 10  sedmi Hakóza, osmi Abíja,+ 11  deveti Ješúa, deseti Šehanjája, 12  enajsti Eljašíba, dvanajsti Jakíma, 13  trinajsti Hupája, štirinajsti Ješebába, 14  petnajsti Bilgája, šestnajsti Imérja, 15  sedemnajsti Hezírja, osemnajsti Hapizéza, 16  devetnajsti Petahjája, dvajseti Jehezkéla, 17  enaindvajseti Jahína, dvaindvajseti Gamúla, 18  triindvajseti Delajája in štiriindvajseti Maazjája. 19  Tako so bili torej razporejeni+ za službo+ in so prihajali v Jehovovo hišo po odredbi,+ ki jo je dal njihov praoče Aron, kakor mu je zapovedal Jehova, Izraelov Bog. 20  Ostali Lévijevi sinovi pa so bili: izmed Amrámovih+ sinov Šubaél,+ izmed Šubaélovih sinov Jehdejá; 21  od Rehabjája+ pa: izmed Rehabjájevih sinov poglavar Jišijá; 22  izmed Izhárjevcev+ Šelomót,+ izmed Šelomótovih sinov Jáhat; 23  izmed Hebrónovih sinov:+ poglavar Jerijá,+ drugi Amarjá, tretji Jahaziél in četrti Jekamám; 24  izmed Uziélovih sinov Miha, izmed Mihovih+ sinov Šamír; 25  Mihov brat je bil Jišijá in izmed Jišijájevih sinov Zaharíja. 26  Meraríjeva+ sinova sta bila Mahlí+ in Muší+ ter izmed Jaazijájevih sinov Benó. 27  Meraríjevi potomci so bili: od Jaazijája Benó, Šohám, Zakúr in Ibrí; 28  od Mahlíja Eleázar, ki ni imel sinov;+ 29  od Kiša: izmed Kiševih sinov Jerahmeél. 30  Mušíjevi sinovi so bili Mahlí,+ Éder in Jerimót.+ To so bili Lévijevi sinovi po svojih očetnih hišah. 31  Tudi ti so torej vrgli žreb+ kakor njihovi bratje, Aronovi sinovi, pred kraljem Davidom, Zadókom, Ahimélehom ter poglavarji duhovniških in levitskih rodbin. Pri metanju žreba so bili poglavarji večjih očetnih hiš+ enaki svojim mlajšim bratom, poglavarjem manjših rodbin.

Opombe