1. kroniška 16:1–43

16  Tako so prinesli+ Skrinjo pravega Boga in jo položili v šotor, ki ga je David dal postaviti zanjo.+ Nato so darovali žgalne in mirovne žrtve pred pravim Bogom.+  Ko je David končal darovanje žgalnih+ in mirovnih žrtev,+ je blagoslovil+ ljudstvo v Jehovovem imenu.+  Zatem je vsem Izraelcem, moškim in ženskam, razdelil+ vsakemu po en hlebec kruha, dateljnov kolač in rozinov kolač.  Nato je postavil nekaj levitov+ v službo+ pred Jehovovo skrinjo, da spominjajo+ ljudstvo na dela Jehova, Izraelovega Boga, ter se mu zahvaljujejo+ in ga hvalijo:+  poglavarja Asáfa,+ takoj za njim Zaharíja in nato še Jeiéla, Šemiramóta, Jehiéla, Matitjája, Eliába, Benajája, Obéd Édoma in Jeiéla+ s psalteriji in harfami,+ Asáf+ pa je glasno igral na cimbale,+  ter duhovnika Benajája in Jahaziéla, ki sta bila neprestano s trobentami+ pred Skrinjo zaveze pravega Boga.  Tisti dan je David v zahvalo+ Jehovu prvič izročil Asáfu+ in njegovim bratom svoj psalm:+   »Zahvaljujte se Jehovu,+ kličite njegovo ime,+oznanjujte med ljudstvi njegova dela!+   Pojte mu,+ hvalite ga s pesmijo,+zanimajte se za vsa njegova čudovita dejanja!+ 10  Hvalite se z njegovim svetim+ imenom!+Naj se veseli srce teh, ki iščejo Jehova.+ 11  Iščite Jehova in njegovo moč!+Vedno iščite njegovo obličje!+ 12  Spominjajte se njegovih čudovitih dejanj, ki jih je storil,+njegovih čudežev in sodnih odločb njegovih ust,+ 13  o vi, potomci njegovega služabnika Izraela,+Jakobovi sinovi, njegovi izbranci!+ 14  On je Jehova, naš Bog.+ Njegove sodne odločbe veljajo po vsej zemlji.+ 15  Vekomaj se spominjajte njegove zaveze,+do tisočega rodu besede, ki jo je zapovedal.+ 16  To zavezo je sklenil z Abrahamom,+prisego je dal Izaku.+ 17  To prisego je kot uredbo ohranil tudi za Jakoba,+kot trajno zavezo za Izraela,+ 18  ko je rekel: ‚Tebi bom dal kánaansko deželo,+v dediščino vam jo bom odmeril.‘+ 19  To je naznanil, ko jih je bilo še malo,+res, zelo malo, in so v njej prebivali kot tujci.+ 20  Hodili so naokrog, od naroda do naroda,+od enega kraljestva do drugega ljudstva.+ 21  Nikomur ni dovolil, da bi jih ogoljufal,+zaradi njih je opominjal kralje.+ 22  Rekel je: ‚Ne dotikajte se mojih maziljencev,ne storite hudega mojim prerokom!‘+ 23  Pojte Jehovu, vsi ljudje na zemlji!+Dan za dnem oznanjajte rešitev, ki prihaja od njega!+ 24  Pripovedujte med narodi o njegovi slavi,med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih dejanjih! 25  Kajti Jehova je velik in zelo velike hvale vreden.+Bati se ga je treba bolj kakor vseh drugih bogov.+ 26  Vsi bogovi drugih ljudstev so namreč ničevi,+Jehova pa je naredil nebo.+ 27  Dostojanstvo in sijaj sta pred njim,+tam, kjer je on, sta moč in veselje.+ 28  O vi, rodovi vseh ljudstev, priznajte Jehovu,priznajte Jehovu slavo in moč!+ 29  Priznajte Jehovu slavo, ki si jo zasluži njegovo ime!+Prinesite darilo in pridite predenj!+Priklonite se Jehovu v sijajnih svetih oblačilih!+ 30  Vsi ljudje na zemlji, naj vas zaradi njega zadenejo hude bolečine!Zemlja je utrjena:nikoli se ne bo zamajala.+ 31  Naj se veseli nebo, naj radost preveva zemljo!+Naj govorijo med narodi: ‚Jehova je zakraljeval!‘+ 32  Naj buči morje in vse, kar ga napolnjuje,+naj se veseli polje in vse, kar je na njem!+ 33  Tudi drevesa v gozdu naj veselo vriskajo zaradi Jehova,+kajti prišel je sodit zemljo.+ 34  Zahvaljujte se Jehovu, ker je dober,+ker vekomaj traja njegova srčna dobrotljivost*!+ 35  In recite: ‚Reši nas, o Bog naše rešitve,+zberi nas in reši iz narodov,+da bi hvalili tvoje sveto ime,+ da bi veselo govorili v tvojo hvalo!+ 36  Naj bo slavljen Jehova, Izraelov Bog, od vekomaj do vekomaj!‘«+In vse ljudstvo je reklo »Amen*« ter hvalilo Jehova.+ 37  Nato je tam pred Skrinjo Jehovove zaveze pustil Asáfa+ in njegove brate, da bi neprestano služili+ pred Skrinjo, kakor je predpisano za vsak dan,+ 38  ter Obéd Édoma in njegove brate, oseminšestdeset mož, Jedutúnovega sina Obéd Édoma in Hosája, da bi bili vratarji. 39  Duhovnika Zadóka+ in njegove brate, duhovnike, pa je postavil pred Jehovov sveti šotor na višavi, ki je bila v Gibeónu,+ 40  da bi neprestano, zjutraj in zvečer, darovali žgalne daritve Jehovu na oltarju žgalnih daritev in delali vse, kar je napisano v postavi, ki jo je Jehova dal Izraelu.+ 41  Z njimi so bili Hemán,+ Jedutún in drugi izbrani možje, ki so bili poimensko določeni,+ da se zahvaljujejo Jehovu,+ ker »vekomaj traja njegova srčna dobrotljivost«.+ 42  Z njimi sta bila torej Hemán+ in Jedutún,+ da bi igrala na trobente,+ cimbale in druga glasbila v čast pravemu Bogu. Jedutúnovi sinovi+ pa so bili pri vratih. 43  Nato je vse ljudstvo šlo vsak na svoj dom.+ Tudi David se je vrnil domov, da bi blagoslovil svojo hišo.

Opombe

Glej opombo k 1Mz 19:19.
Hebrejska beseda amén pomeni »tako naj bo; seveda«.