1. kroniška 15:1–29

15  David pa si je zidal hiše+ v Davidovem mestu. Pripravil je tudi prostor+ za Skrinjo pravega Boga in postavil šotor zanjo.  Tedaj je David rekel: »Nihče drug ne sme nositi Skrinje pravega Boga razen levitov. Jehova je namreč njih izbral, da nosijo Jehovovo skrinjo+ in mu služijo+ na veke.«  Nato je David zbral vsega Izraela v Jeruzalem,+ da bi prinesli Jehovovo skrinjo+ na kraj, ki ga je zanjo pripravil.  David je zbral tudi Aronove sinove+ in levite:  izmed Kehátovih sinov poglavarja Uriéla+ in njegove brate, sto dvajset ljudi,  izmed Meraríjevih+ sinov poglavarja Asajája+ in njegove brate, dvesto dvajset ljudi,  izmed Geršómovih+ sinov poglavarja Joéla+ in njegove brate, sto trideset ljudi,  izmed Elizafánovih+ sinov poglavarja Šemajája+ in njegove brate, dvesto ljudi,  izmed Hebrónovih sinov poglavarja Eliéla in njegove brate, osemdeset ljudi, 10  in izmed Uziélovih+ sinov poglavarja Aminadába in njegove brate, sto dvanajst ljudi. 11  Poleg tega je David poklical duhovnika Zadóka+ in Abjatárja+ in levite Uriéla,+ Asajája,+ Joéla,+ Šemajája,+ Eliéla+ in Aminadába 12  ter jim rekel: »Vi ste poglavarji+ Lévijevih rodbin. Posvetite+ se, vi in vaši bratje, in prinesite Skrinjo Jehova, Izraelovega Boga, na kraj, ki sem ga pripravil zanjo. 13  Ker prvič tega niste storili,+ je naš Bog Jehova izbruhnil nad nami,+ ker se nismo ravnali po njegovih navodilih, kakor bi morali.«+ 14  Duhovniki in leviti so se torej posvetili,+ da bi prinesli Skrinjo Jehova, Izraelovega Boga. 15  Nato so Lévijevi sinovi odnesli+ Skrinjo pravega Boga tako, kakor je to zapovedal Mojzes po Jehovovi besedi, z drogovoma na ramah.+ 16  David je levitskim poglavarjem naročil, naj postavijo svoje brate, pevce+ z glasbili,+ s psalteriji,+ harfami+ in cimbalami,+ da bodo glasno igrali in se bodo tako razlegali zvoki veselja. 17  Lévijevi sinovi so torej postavili Joélovega sina Hemána,+ od njegovih bratov pa Berehjájevega sina Asáfa+ in izmed Meraríjevih sinov, njihovih bratov, Kušajájevega sina Etána+ 18  ter z njimi njihove brate iz drugega oddelka:+ Zaharíja,+ Bena, Jaaziéla, Šemiramóta, Jehiéla, Uníja, Eliába, Benajája, Maasejája, Matitjája, Elifeléhuja, Miknejája ter vratarja Obéd Édoma+ in Jeiéla 19  ter pevce, Hemána,+ Asáfa+ in Etána, da glasno igrajo na bakrene cimbale;+ 20  nato Zaharíja, Aziéla,+ Šemiramóta, Jehiéla, Uníja, Eliába, Maasejája in Benajája, da igrajo na strunska glasbila, uglašena za alamot*,+ 21  ter za dirigente Matitjája,+ Elifeléhuja, Miknejája, Obéd Édoma, Jeiéla in Azazjája s harfami,+ uglašenimi za šeminit*;+ 22  in Kenanjája,+ poglavarja levitov, ki so bili odgovorni za nošenje Skrinje, da daje navodila glede nošenja, saj je bil v tem opravilu izkušen;+ 23  ter Berehjája in Elkana, ki sta bila vratarja+ pri Skrinji; 24  in duhovnike Šebanjája, Jošafáta, Netanéla, Amasája, Zaharíja, Benajája in Eliézerja, ki so glasno trobili na trobente+ pred Skrinjo pravega Boga, ter Obéd Édoma in Jehijája, vratarja pri Skrinji. 25  Tako so David,+ Izraelovi starešine+ in tisočniki+ odšli z velikim veseljem,+ da bi prinesli Skrinjo Jehovove zaveze iz Obéd Édomove hiše.+ 26  In pravi Bog je pomagal+ levitom, ki so nosili Skrinjo Jehovove zaveze, zato so ti žrtvovali sedem mladih bikov in sedem ovnov.+ 27  David je imel na sebi brezrokavno tuniko iz kakovostnega platna, prav tako vsi leviti, ki so nosili Skrinjo, pevci ter Kenanjá,+ poglavar pevcev,+ ki so bili tudi nosači. David pa je imel na sebi še platneni efód*.+ 28  Vsi Izraelci so prenesli Skrinjo Jehovove zaveze ob radostnem vzklikanju,+ zvokih roga,+ trobent+ in cimbal+ ter ob glasnem igranju na psalterije in harfe.+ 29  Ko pa je Skrinja Jehovove zaveze+ prišla v Davidovo mesto, je Savlova hči Mihála+ gledala skozi okno. Videla je kralja Davida, da poskakuje, proslavlja in se veseli,+ in ga je zaničevala+ v svojem srcu.

Opombe

Dobesedno »dekleta«. »Alamot« je nepojasnjen hebrejski glasbeni izraz, ki se verjetno nanaša na ženski sopran ali na moški falzet.
»Šeminit« je hebrejski izraz, ki se verjetno nanaša na nižjo oktavo.
Glej opombo k 2Mz 25:7.