1. kroniška 11:1–47

11  Čez čas so se vsi Izraelci+ zbrali pri Davidu v Hebrónu+ in mu rekli: »Glej, vsi smo tvoje krvi*.+  Že prej, ko nam je še Savel kraljeval, si ti vodil Izraela na vojaške pohode.+ In tvoj Bog Jehova ti je rekel: ‚Ti boš pasel+ moje ljudstvo Izraela in ti boš voditelj+ mojega ljudstva Izraela.‘«  Vsi Izraelovi starešine so torej prišli h kralju v Hebrón, in David je tam sklenil z njimi zavezo pred Jehovom. Nato so Davida mazilili+ za kralja nad Izraelom, skladno z besedo,+ ki jo je po Samuelu+ govoril Jehova.  Zatem je David z vsem Izraelom krenil v Jeruzalem,+ to je v Jebús.+ Tam so prebivali Jebuséjci,+ ki so živeli v tej deželi.  Prebivalci Jebúsa pa so Davidu govorili: »Ne boš prišel noter!«+ Kljub vsemu pa je David zavzel utrdbo Síon,+ to je Davidovo mesto.+  Tedaj je David rekel: »Kdor bo prvi udaril+ Jebuséjce, bo poglavar in knez.« Tako se je gor prvi povzpel Zerújin sin Joáb,+ in postal je poglavar.  Potem se je David nastanil na tem težko dostopnem kraju,+ zato so ga poimenovali Davidovo mesto.+  Na Milóju*, okrog njega in drugod po mestu je začel graditi obzidje in druge zgradbe. Joáb pa je obnovil+ ostali del mesta.  David je postajal vse močnejši,+ ker je bil z njim Jehova nad vojskami.+ 10  To pa so poglavarji Davidovih junakov,+ ki so skupaj z vsem Izraelom močno podpirali Davida in njegovo kraljestvo ter ga postavili za kralja, skladno z besedo,+ ki jo je Jehova govoril glede Izraela. 11  To je seznam Davidovih junakov: Jašobám,+ sin nekega Hahmoníjevca, poglavar med tremi, ki je vihtel svojo sulico in je ob neki priložnosti pobil tristo ljudi.+ 12  Za njim je bil Eleázar,+ sin Ahóahovca+ Dodója, eden izmed treh junakov.+ 13  Bil je z Davidom v Pas Damímu,+ ko so se Filistejci tam zbrali za boj. Tam je bil kos polja, polnega ječmena, in ljudstvo je pred Filistejci zbežalo.+ 14  Takrat se je on postavil sredi polja, ga branil in pobijal Filistejce, tako da je Jehova poskrbel za veliko rešitev.+ 15  Trije izmed tridesetih+ poglavarjev so se spustili k skali, k Davidu v adulámsko votlino.+ V rafájevski nižini+ so bili medtem utaborjeni Filistejci. 16  David je bil tedaj na težko dostopnem kraju,+ v Betlehemu pa je bila filistejska vojska.+ 17  Čez čas si je David zaželel: »Ko bi le lahko dobil požirek vode+ iz betlehemskega+ vodnega zbiralnika, ki je pri mestnih vratih!« 18  Tedaj so oni trije prodrli v filistejski tabor, zajeli vodo iz betlehemskega vodnega zbiralnika, ki je pri mestnih vratih, in jo prinesli Davidu.+ Toda David je ni hotel piti, ampak jo je izlil pred Jehovom.+ 19  Rekel je: »Iz spoštovanja do Boga si niti zamisliti ne morem, da bi to storil! Ali naj pijem kri+ mož, ki so tvegali svojo dušo? Saj so tvegali svojo dušo, da so jo prinesli.« In ni hotel piti.+ To so storili ti trije junaki. 20  Poveljnik druge trojice pa je bil Joábov brat Abišáj.+ Vihtel je svojo sulico in pobil tristo mož. Bil je slaven kakor oni trije. 21  V tej trojici si je sicer pridobil največji ugled in je postal njen poveljnik, toda prvih treh ni dosegel.+ 22  Benajá,+ sin hrabrega moža Jojáda,+ ki je v Kabzeélu+ storil veliko del, pa je sam ubil dva sinova Moábca Ariéla. Poleg tega se je nekega dne, ko je snežilo, spustil v jamo in ubil leva.+ 23  Ubil je tudi nekega neobičajno velikega Egipčana, ki je meril pet komolcev.+ Egipčan je imel v roki sulico,+ ki je bila tolikšna kot tkalsko vratilo, vendar je Benajá šel nadenj s palico, mu iztrgal sulico iz rok in ga z njegovo lastno sulico ubil.+ 24  Vse to je storil Jojádov sin Benajá in si pridobil ime med temi tremi junaki. 25  Pridobil si je sicer večji ugled od trideseterih, toda prvih treh ni dosegel.+ David pa ga je postavil na čelo svoje telesne straže.+ 26  Hrabri možje v vojski so bili Joábov brat Asaél,+ Elhanán,+ sin Dodója iz Betlehema, 27  Harórec Šamót,+ Pelónovec Hélez,+ 28  Irá,+ sin Tekójčana Ikéša, Anatóčan Abiézer,+ 29  Hušán Sibeháj,+ Ahóahovec Iláj,+ 30  Netófčan Mahráj,+ Héled,+ sin Netófčana Baanája, 31  Itáj, sin Ribája+ iz Gíbee+ Benjaminovih sinov,+ Piratónec Benajá,+ 32  Huráj iz gáaških dolin*,+ Arbatéjec Abiél, 33  Bahurímčan Azmávet,+ Šaalbónec Eljahbá, 34  sinovi Gizónca Hašéma, Jonatan,+ sin Hararéjca Šagéja, 35  Ahiám, sin Hararéjca Sahárja,+ Urov sin Elifál,+ 36  Meheréjec Héfer, Pelónovec Ahíja, 37  Karmélčan Hezró,+ Ezbájev sin Naaráj, 38  Natanov brat Joél,+ Hagríjev sin Mibhár, 39  Amónec Zélek, Beročán Nahráj, ki je nosil orožje Zerújinemu sinu Joábu, 40  Jéterjevec Irá, Jéterjevec Garéb,+ 41  Hetéjec+ Urija,+ Ahlájev sin Zabád, 42  Adiná, sin Rúbenovca Šizája, poglavar Rúbenovcev, in z njim trideseterica, 43  Maahájev sin Hanán, Mitnéjec Jošafát, 44  Aštaróčan Uzíja, Šamá in Jeiél, sinova Aroêrčana Hotáma, 45  Šimríjev sin Jediaél in njegov brat Tizéjec Johá, 46  Mahavéjec Eliél, Elnáamova sinova Jeribáj in Jošavjá, Moábec Jitmá, 47  Eliél, Obéd in Mezobajáčan Jaasiél.

Opombe

Glej opombo k 2Sa 5:1.
Dobesedno »Na nasipu«.
Glej Dodatek 15.