1. kraljev 4:1–34

4  Kralj Salomon je kraljeval nad vsem Izraelom.+  To pa so njegovi višji uradniki:+ Zadókov+ sin Azaríja, duhovnik;  Šišájeva sinova Elihóref in Ahíja, tajnika;+ Ahilúdov sin Józafat,+ letopisec;  Jojádov sin Benajá+ je bil poveljnik vojske;+ Zadók in Abjatár+ sta bila duhovnika;  Natanov+ sin Azaríja je bil nad oskrbniki; Natanov sin Zabúd je bil duhovnik in kraljev prijatelj;+  Ahišár je bil nad dvorom in Abdájev sin Adonirám+ je bil nad tistimi, ki so bili določeni za obvezno delo.+  Salomon je imel dvanajst oskrbnikov nad vsem Izraelom, in ti so oskrbovali kralja in njegovo hišo s hrano. Vsak je bil po en mesec na leto odgovoren za oskrbovanje s hrano.+  To pa so bila njihova imena: Hurov sin v éfraimskem gorovju;+  Dékerjev sin v Makázu, Šaalbímu,+ Bet Šémešu+ in Elón Bet Hanánu; 10  Hésedov sin v Arubótu (imel je Sohó in vse področje Héferja);+ 11  Abinadábov sin v vsem dorskem hribovju+ (za ženo je imel Salomonovo hčer Tafáto); 12  Ahilúdov sin Baaná v Taanáhu,+ Megídu+ in v vsem Bet Šeánu,+ ki je poleg Zaretána,+ pod Jezreélom,+ od Bet Šeána do Abél Mehóle+ in do jokmeámskega področja;+ 13  Géberjev sin v Ramót Gileádu+ (imel je šotorska naselja Manásejevega sina Jaíra,+ ki so bila v Gileádu,+ imel pa je tudi pokrajino Argób,+ ki je v Bašánu:+ šestdeset velikih mest z obzidji in bakrenimi zapahi); 14  Idójev sin Ahinadáb v Mahanájimu;+ 15  Ahimáaz v Néftaliju+ (tudi on je vzel za ženo eno od Salomonovih hčera, Basemáto);+ 16  Hušájev sin Baaná v Áserju+ in Bealótu; 17  Parúahov sin Józafat v Isahárju;+ 18  Elájev sin Šimí+ v Benjaminu;+ 19  Uríjev sin Géber v gileádski deželi,+ v deželi amoréjskega kralja Sihóna+ in bašánskega kralja Oga;+ in en oskrbnik je bil nad vsemi drugimi oskrbniki v deželi. 20  Juda in Izrael sta bila številna in ju je bilo kakor peska ob morju;+ jedli so, pili in se veselili.+ 21  Salomon pa je vladal nad vsemi kraljestvi od Reke*+ do dežele Filistejcev in do egiptovske meje. In Salomonu so prinašali darila ter mu služili vse dni njegovega življenja.+ 22  Na Salomonovem dvoru so za hrano vsak dan potrebovali trideset korov+ fine moke in šestdeset korov navadne moke, 23  deset pitanih goved, dvajset pašnih goved in sto ovc, poleg tega pa še jelene,+ gazele,+ srnjake in doma rejene kukavice. 24  Kajti gospodoval je nad vsem, kar je bilo na tej strani Reke,+ od Tifsáha do Gaze,+ in nad vsemi kralji na tej strani Reke.+ In povsod po njegovih pokrajinah so uživali mir.+ 25  Juda+ in Izrael sta prebivala na varnem,+ vsak pod svojo trto in pod svojo smokvo,+ od Dana do Beeršébe,+ vse Salomonove dni. 26  Salomon je imel v hlevih štirideset tisoč predelkov za konje,+ ki so vlekli njegove bojne vozove,+ imel pa je tudi dvanajst tisoč konjenikov. 27  In tisti oskrbniki+ so, vsak v svojem mesecu, oskrbovali s hrano kralja Salomona in vse, ki so prihajali h kraljevi mizi. Pazili so, da ni ničesar primanjkovalo. 28  Prav tako so povsod, kamor je bilo treba, prinašali ječmen in slamo za vprežne in druge konje,+ vsak po tem, kakor mu je bilo naloženo.+ 29  Bog pa je Salomonu dajal zelo veliko modrosti+ in razumnosti*+ ter mu srce polnil+ s sprevidevnostjo, da je imel tega, kakor je peska na morski obali.+ 30  Salomonova modrost je bila večja+ od modrosti vseh ljudi z Vzhoda+ in od vse egipčanske modrosti.+ 31  Bil je modrejši od vseh ljudi, tudi od Ezráhovca Etána,+ Hemána,+ Kalkóla+ in Dardája, Mahólovih sinov. Slavo je užival pri vseh narodih naokrog.+ 32  Govoril je tri tisoč pregovorov+ in njegovih pesmi+ je bilo tisoč pet. 33  Govoril je o drevju, od ceder na Libanonu+ do izopa*,+ ki poganja na zidu. Govoril je o zvereh,+ pticah,+ laznini+ in ribah.+ 34  In prihajali so iz vseh ljudstev, da bi poslušali Salomonovo modrost,+ tudi od vseh kraljev na zemlji, ki so slišali o njegovi modrosti.+

Opombe

Gre za Évfrat.
Glej opombo k Prg 2:3.
Glej opombo k 2Mz 12:22.