1. kraljev 16:1–34

16  Tedaj je Hananíjevemu+ sinu Jehúju+ prišla Jehovova beseda zoper Bašája:  »Dvignil sem te iz prahu+ in te postavil za voditelja nad svojim ljudstvom Izraelom,+ toda ti si hodil po poti Jeroboáma+ in tako moje ljudstvo Izraela navedel na greh, da so me žalili s svojimi grehi,+  zato bom pometel z Bašájem in njegovo hišo. Z njegovo hišo bom storil kakor s hišo Nebátovega sina Jeroboáma.+  Tistega iz Bašájeve hiše, ki bo umrl v mestu, bodo požrli psi in tistega, ki bo umrl na polju, bodo pojedle ptice neba.«+  Vsa druga Bašájeva dela, vse, kar je storil, in vsa njegova mogočna dejanja so zapisana v kroniki+ Izraelovih kraljev.  Bašá pa je legel k svojim praočetom in je bil pokopan v Tírzi.+ In namesto njega je zakraljeval njegov sin Elá.  Hananíjevemu sinu Jehúju, preroku, pa je prišla Jehovova beseda zoper Bašája in njegovo hišo+ zaradi vseh hudobnih dejanj, ki jih je počel pred Jehovom, ko ga je žalil+ z deli svojih rok+ (zaradi česar je postal kakor Jeroboámova hiša), in zato, ker je ubil Nadába.+  V šestindvajsetem letu Judovega kralja Asa je Bašájev sin Elá postal kralj nad Izraelom v Tírzi, in kraljeval je dve leti.  Toda proti njemu se je zarotil njegov služabnik Zimrí,+ ki je poveljeval polovici bojnih vozov. Ko se je tako Elá v Tírzi upijanjal+ v hiši Arzája, oskrbnika dvora+ v Tírzi, 10  je prišel k njemu Zimrí ter ga udaril+ in ubil. To se je zgodilo v sedemindvajsetem letu Judovega kralja Asa, in Zimrí je zakraljeval namesto njega. 11  Takoj ko je začel kraljevati, kakor hitro je zasedel prestol, je pokončal vso Bašájevo hišo. Prizanesel ni nobenemu moškemu*,+ nobenemu od njegovih krvnih maščevalcev+ niti njegovim prijateljem. 12  Tako je Zimrí pokončal vso Bašájevo hišo,+ kakor je Jehova govoril+ zoper Bašája po preroku Jehúju,+ 13  in sicer zaradi vseh grehov, s katerimi sta grešila Bašá in njegov sin Elá+ in s katerimi sta na greh navedla tudi Izraela, da so s svojimi ničevimi maliki žalili Jehova, Izraelovega Boga.+ 14  Vsa druga Elájeva dela in vse, kar je storil, je zapisano v kroniki+ Izraelovih kraljev. 15  V sedemindvajsetem letu Judovega kralja Asa je v Tírzi sedem dni+ kraljeval Zimrí, ljudstvo pa je takrat oblegalo filistejski Gibetón.+ 16  Ko je ljudstvo v taboru izvedelo, da se je Zimrí zarotil proti kralju in ga ubil, je ves Izrael še istega dne v taboru postavil poveljnika vojske Ómrija+ za kralja nad Izraelom. 17  Tedaj se je Ómri z vsem Izraelom odpravil od Gibetóna in začel oblegati+ Tírzo. 18  Ko je Zimrí videl, da je mesto zavzeto, je odšel v utrjeni dvor kraljeve hiše in zažgal kraljevo hišo nad seboj, tako da je umrl v plamenih,+ 19  in sicer zaradi grehov, s katerimi je grešil, ko je delal to, kar je slabo v Jehovovih očeh.+ Hodil je po poti Jeroboáma in v njegovem grehu, s katerim je Izraela navajal na greh.+ 20  Vsa druga Zimríjeva dela in zarota, ki jo je skoval, vse to je zapisano v kroniki+ Izraelovih kraljev. 21  Tedaj se je izraelsko ljudstvo razdelilo na dva dela.+ En del ljudstva je šel za Ginátovim sinom Tibníjem, da bi ga postavil za kralja, drugi del pa za Ómrijem. 22  Nazadnje je ljudstvo, ki je šlo za Ómrijem, premagalo ljudstvo, ki je šlo za Ginátovim sinom Tibníjem. Tibní je umrl, Ómri pa je postal kralj. 23  V enaintridesetem letu Judovega kralja Asa je Ómri postal kralj nad Izraelom, in kraljeval je dvanajst let. V Tírzi je vladal šest let. 24  Nato je od Šémerja za dva talenta srebra kupil goro Samaríjo* in na njej začel graditi mesto. In ko je mesto zgradil, ga je po gospodarju te gore, Šémerju, poimenoval Samaríja.+ 25  Ómri pa je delal to, kar je slabo v Jehovovih očeh, in je ravnal slabše od vseh, ki so bili pred njim.+ 26  V vsem je hodil po poti Nebátovega sina Jeroboáma+ in v njegovem grehu, s katerim je na greh navedel tudi Izraela, da so s svojimi ničevimi maliki žalili Jehova, Izraelovega Boga.+ 27  Vsa druga Ómrijeva dela, vse, kar je storil, in vsa njegova mogočna dejanja so zapisana v kroniki+ Izraelovih kraljev. 28  Ómri pa je legel k svojim praočetom in je bil pokopan v Samaríji. In namesto njega je zakraljeval njegov sin Aháb.+ 29  V osemintridesetem letu Judovega kralja Asa je Ómrijev sin Aháb postal kralj nad Izraelom. In Ómrijev sin Aháb je v Samaríji+ kraljeval nad Izraelom dvaindvajset let. 30  Ómrijev sin Aháb pa je v Jehovovih očeh ravnal slabše od vseh, ki so bili pred njim.+ 31  In kakor da ne bi bilo dovolj+ že to, da je hodil v grehih Nebátovega sina Jeroboáma,+ je vzel za ženo+ Jezabélo,+ hčer sidónskega+ kralja Etbaala, ter začel služiti Baalu+ in se mu klanjati. 32  Poleg tega je Baalu postavil oltar v Baalovi hiši,+ ki jo je sezidal v Samaríji. 33  Naredil je tudi sveti kol*.+ In Aháb je žalil+ Jehova, Izraelovega Boga, bolj kakor vsi Izraelovi kralji, ki so bili pred njim. 34  V njegovih dneh je Betelčan Hiél zgradil Jêriho. Za ceno svojega prvorojenca Abiráma je položil temelje in za ceno svojega najmlajšega sina Segúba je postavil vrata, tako kakor je Jehova govoril po Nunovem sinu Jozuetu.+

Opombe

Dobesedno »nobenemu, ki urinira ob zid«.
»Samaríja« pomeni »last Šémerjevega rodu«.
Ali »ašero«.